Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Investicijų projektas „Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“

 Investicijų projektas „Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“

Įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-apva-v-006 priemonę „potvynių rizikos valdymas“

Eil Nr.

Investicijų projekto duomenys

Investicijų projekto duomenų aprašymas

1.

Viešoji paslauga, kurios kokybei

gerinti skirtas investicijų projektas

Įgyvendinus projektą, bus sumažinti potvynių sukeliami nuostoliai, pagerintos 6,8 tūkst. Šilutės miesto ir Traksėdžių gyvenvietės gyventojų gyvenimo, ekonominės ir kt. veiklos sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai (dirvožemio erozija, maistmedžiagių nuoplovos į paviršinius vandens telkinius, paviršinio ir gruntinio vandens tarša), teritorija taip pat apsaugota ir nuo 1 proc., vidutinės tikimybės potvynių.

Projekto tiesioginės tikslinės grupės:

Gyventojai – projekto „Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“ įgyvendinimo teritorijoje, Traksėdžių žiemos polderio melioracijos sistemos dalis perteklinį vandenį nuveda nuo 946 ha sausinamo ploto, išsidėsčiusio apie tankiai apgyvendintas teritorijas – Šilutės miestą ir Traksėdžių gyvenvietę, kuriose gyvena 6,8 tūkst. gyventojų.

Projekto netiesioginės tikslinės grupės:

Valstybė – projekto investicijos skirtos valstybei nuosavybės teise priklausančio turto – melioracijos statinių būklės pagerinimui.

Įgyvendinus projektą, bus pagerinta valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninė būklė bei užtikrintas reikalingas Šilutės rajono savivaldybėje, Šilutės seniūnijoje melioracijos sistemų veikimas.

Šilutės rajono savivaldybė – patikėjimo teise valdanti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir atsakanti už jo techninę būklę, priežiūrą bei eksploataciją.

2.

Projekto tikslas

Įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones apgyvendintose potvynio grėsmės teritorijose, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą.

3.

Projekto veikla

Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas. Įvykdžius projekto veiklą bus pasiektas projekto rezultatas, kurį apibrėš fiziniai projekto veiklos įgyvendinimo rodikliai:

  •  rekonstruota pylimų – 6,9 km;
  •  rekonstruota griovių – 26,64 km;
  •  rekonstruota vandens pertekliaus pralaidų – 8 vnt.;
  •  rekonstruota polderio siurblinių – 3 vnt.

4.

Projekto pareiškėjas

Šilutės rajono savivaldybės administracija

5.

Projekto partneris (-iai)

Nėra

6.

Projekto biudžetas, Eur

Bendrasis projekto investicijų poreikis yra 4 502 507,22 Eur su PVM. 

7.

Prašomas finansavimas, Eur

Projektas finansuojamas  iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų. Prašomos Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijos – parama sudaro 92,5 % nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t.y. 4 164 819,18 Eur.

8.

Pareiškėjo lėšos, Eur

Pareiškėjo – savivaldybės biudžeto lėšų suma skiriama projekto įgyvendinimui 337 688,04 Eur.

9.

Projekto įgyvendinimo vieta

Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“ įgyvendinimo teritorija išsidėsčiusi Šilutės rajono savivaldybėje, Traksėdžių ir Šilutės kadastrinėse vietovėse, Šilutės seniūnijoje.

10.

Projekto įgyvendinimo trukmė

Projekto įgyvendinimo rodiklius planuojama pasiekti per 24 mėnesius nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos (2018-2020 m.).

Asmenys ryšiams:

Projekto vadovė Rita Maziliauskienė, UAB „Plan2study“, el. paštas: ritamaziliauskiene@gmail.com,

Projekto koordinatorė Daina Tauraitė, Šilutės rajono savivaldybės administracija, el. paštas: daina.tauraite@silute.lt

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"