Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

„Lietuvininkų vilties“ premija

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2002 m. įsteigta „Lietuvininkų vilties“ premija, kurios paskirtis – jaunimui nuo 14 iki 29 metų burti, jų veiklai skatinti ir su jaunimu dirbantiems asmenims įvertinti. Premija teikiama asmeniui ar organizacijai, kurie ypatinga savo veikla ir darbu garsina Pamario krašto kultūrą Lietuvoje ar už jos ribų ir pasiekia ženklių laimėjimų, buria jaunus žmones ir skatina jų bendruomenišką ugdymąsi.
Premiją sudaro laureato diplomas, premijos statulėlė ir piniginė premija (1000 Eur.). Nominuojamas - vienas laureatas. Kandidatų premijai gali pristatyti fiziniai ir juridiniai Šilutės rajono asmenys. Sprendimą apie apdovanojimą priima „Lietuvininkų vilties“ premijos komitetas.

Svarstyti pateikiama motyvuota medžiaga, kurioje nurodoma siūlomo kandidato vardas, pavardė (arba tikslus organizacijos pavadinimas), adresas, išsamus veiklos (nesusijusios su tiesioginiu siūlomo kandidato darbu) aprašymas, vaizdinė medžiaga, rekomendacijos.

„Lietuvininkų vilties“ premijos komitetas ir nuostatai


 

„Lietuvininkų vilties“ premijos laureatai

2023 m.

Laimondas Taroza – Šilutės rajono Kintų pagrindinės mokyklos psichologijos mokytojas, buvęs Kintų jaunimo erdvės jaunimo darbuotojas, vienas iš pagrindinių Jaunimo savanoriškos veiklos organizatorių, Kintų jaunimo klubo steigėjas ir pirmininkas, Kintų bendruomenės tarybos narys.
„Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas Kintuose kuruoja ir inicijuoja įvairias jaunimo veiklas: skatina veiklas, susijusias su jaunimo emocinės sveikatos puoselėjimu, ypatingą dėmesį skiria mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, skatina jaunus žmones įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, taip pat skleidžia žinią apie aktyvų Šilutės rajono savivaldybės ir Kintų jaunimą Lietuvos mastu, o „Jaunimo iniciatyva 2020“ apdovanojimuose išrinktas geriausiu jaunimo darbuotoju.
Patys kintiškiai apie L. Tarozą atsiliepia taip: „Tai žmogus, visada pasitinkantis su šypsena, gebantis užkrėsti pozityvumu ir gera nuotaika. Žmogus, ugdantis verslų, drąsų, savarankišką, pasitikintį savimi Kintų jaunimą. Asmenybė, suteikianti jaunam žmogui sparnus ir galimybes“.

2017 m.

Rimvydas Petrauskis, žmogus, kuris jau per  20 metų dirba mokykloje ir kiekvieną dieną stengiasi išgirsti, ko nori mokinys ir jam visokeriopai padėti.

Rimvydo Petrauskio 2014 m. inicijuotas ir įgyvendintas projektas, kurio metu buvo gautas finansavimas ir įkurta viena iš pirmųjų rajone jaunimo erdvių Katyčiuose. Jis pirmasis Šilutės rajono savivaldybėje pradėjo įgyvendinti atviro darbo su jaunimu principus bei įkūrė pirmąją atvirą jaunimo erdvę. Siekdamas, kad kaimiškoje vietovėje gyvenantis jaunimas turėtų tokias pat veiklos galimybes kaip ir miesto jaunimas, Rimvydas intensyviai ieško rėmėjų, rengia įvairias paraiškas veikiantiems fondams.

Laureato projektai daugybę metų gauna finansavimą ne tik iš Šilutės rajono savivaldybės, bet ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos Sąjungos fondų. Rimvydas Petrauskis prisideda prie Jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje, yra Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys, kuris buria jaunimą aplink save suteikdamas jiems savirealizacijos galimybes, išklausydamas jų poreikius ir norus. Atsižvelgdamas į jaunimo norus planuoja jų užimtumą.

Tai kūrybingas, idėjiškas, atsakingas ir organizuotas žmogus. Rimvydas taip pat dirba su jaunimu, kuris niekur nesimoko ir niekur nedirba. Padeda jiems grįžti į mokymosi įstaigas arba suranda vietas, kuriose galėtų savanoriauti ir taip integruotis į visuomenę.


2016m.

Rimvydas Lukošius, dirbantis treneriu nuo 1990 m., neskaičiuoja savo laiko ir jėgų, kurias atiduoda savo treniruojamiems sportininkams.
2016 m. įkūręs dziudo sporto klubą „Kumikata“ R. Lukošius garsina Šilutės vardą Lietuvoje ir Europoje, klubo jaunimas yra Lietuvos ir kitų šalių turnyrų, čempionatų prizininkai ir nugalėtojai. Treneris moko pamėgti šią sporto šaką ne tik Šilutėje, bet ir Savivaldybės miesteliuose.
Pasak trenerio, „dziudo – ne tik savigyna be ginklo, bet ir kasdienio gyvenimo filosofija“. Rimvydo dėka jo treniruojami vaikai ir jaunimas tampa vikresni, sveikesni, atidesni bei gebantys parodyti pagarbą aplinkiniams. Jiems įskiepijamas pasitikėjimas savimi. Trenerio skiriamas laikas, dėmesys, meilė, patarimai padeda tapti tikromis asmenybėmis.
Pasak Rimvydo Lukošiaus kandidatūrą pasiūliusios Šilutės šaulių kuopos, „Treneris Rimvydas Lukošius yra
Žmogus iš didžiosios raidės. Jis ne tik treneris, jis yra mokytojas, kuris nepaliaujamai auklėja jaunimą, moko gyvenimo paslapčių, nes dziudo yra ne vien tik sportas, tai kultūra, menas, gyvenimo būdas bei kelias.“
R. Lukošius į gyvenimo kelią jau išleido daugiau nei tūkstantį jaunuolių, kurie išmoko drausmės, sąžiningumo, kultūros, drąsos ne tik sporte, bet ir gyvenime.
 

2015 m.

Andrius Sirtautas gimė 1978 m. Dirba Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus mokytoju. Baigęs Šilutės Vydūno gimnaziją ir Dailės mokyklą išvažiavo į Šiaulius studijuoti dailės. Sėkmingai baigęs universitetą, 2011 m. grįžo į gimtąjį miestą.
Andrius Sirtautas – miesto menininkas, kuris į miesto gyvenimą reaguoja savo  meno darbais. Jie būna pastatomi ar įrengiami labiausiai matomose vietose.
Vaikams, paaugliams, vyresniajam jaunimui A. Sirtautas ne tik profesionalus, gabus mokytojas, bet ir jų švietėjas, įkvėpėjas, bičiulis – padrąsinantis, palaikantis, pamokantis. Jaunai asmenybei – tai autoritetas, kuriuo jie gali sekti, iš kurio gali mokytis. Bendraudamas, bendradarbiaudamas, mokydamas meno paslapčių ir subtilybių, A. Sirtautas formuoja jaunos Pamario asmenybės moralinę pasaulėžiūrą, ugdo meninę vaizduotę, kūrybingumą, skatina pažangias iniciatyvas, pozityvių idėjų generaciją, saviraišką, bendruomeniškumą, pagarbą savo kraštui, jo istorijai ir žmonėms. Netradicinėmis meno raiškos priemonėmis mokytojas moko jaunimą suprasti visuomenės dėsnius, pažvelgti į juos kitaip, moko meną pasitelkti kaip ginklą su supančiu blogiu. A. Sirtautas – laisvos, turinčios savo dvasinius įsitikinimus, žinančios savo vertę ir prasmę asmenybės pavyzdys, ta siekiamybe užkrečiantis ir jaunąją auditoriją.
A. Sirtautas – menininkas, mokytojas, nestokojantis idėjų, sukūręs nemažai įdomių darbų mums ir mūsų miestui. Jis ne tik pats kuria, bet ir savo mokinius skatina imtis meninių provokacijų. A. Sirtautas savo ir savo mokinių kūriniais, darbais stengiasi į kasdieninį gyvenimą įnešti džiaugsmo, pokštų, gaivaus vėjo.


2014 m.

Asociacija „Pamario jaunimas“ įkurta 2012 m. Asociacijos tikslai: suburti ir padėti regiono jaunimui ar su jaunimu dirbančioms organizacijoms keistis ir skleisti informaciją, stiprinti organizacijų tarpusavio supratimą, skatinti glaudų bendradarbiavimą ir bendrą veiklą, dalintis gerąja patirtimi.
 Asociacija savo ruožtu orientuojasi į jaunimo pilietinio aktyvumo skatinimą, stiprina jo organizuotumą bei įtaką visuomenėje. Taip pat teikia informaciją besidomintiems jaunimo politika, visuomenine veikla, jaunimo organizacijomis, jų veiklos problemomis, konsultuoja jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas svarbiais klausimais.
 Siekiant visuotinai įtraukti rajono jaunimą į visuomeninę veiklą, asociacija glaudžiai bendradarbiauja su įstaigomis, kurios orientuojasi į darbą su jaunimu ( Šilutės kultūros ir pramogų centras, Šilutės viešoji F. Bajoraičio biblioteka, Policija, Šilutės muziejus, Jaunimo edukacinis centras, Šilutės seniūnija, Šilutės r. švietimo įstaigos ir t.t.).
 „Pamario jaunimas“ inicijavo ir Jaunimo reikalų tarybos įkūrimą Šilutės rajono savivaldybėje. Tarybos patvirtinimas sudaro sąlygas jaunų žmonių dalyvavimui sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus, įgyvendinant darnios ir tvarios Savivaldybės integruotos jaunimo politikos plėtrą.
 Siekiant užtikrinti sklandų asociacijos funkcionavimą, jos nariai kelia savo kompetenciją dalyvaudami įvairiuose mokymuose, skirtuose jaunimo politikos formavimui bei tobulinimui. Taip pat nariai yra aktyvūs savanoriai ir kitų organizacijų, įstaigų organizuojamuose renginiuose.


2013 m.

Nuo 1991  m. Donatas Jaunius įsitraukė į šaulių veiklą. 2011  m. oficialiai paskirtas Šilutės 8-osio kuopos vadu.

Šiuo metu Donatas Jaunius yra subūręs nemažą pulką berniukų ir mergaičių, kurios sudomino šaulių veikla. Vadovaudamas Šilutės 8-ajai kuopai Donatas Jaunius organizuoja žygius Mažosios Lietuvos istorinių datų paminėjimui, su savo auklėtiniais tvarko senąsias kapines. Daug dėmesio skiria patriotiniam jaunimo auklėjimui. Su savo jaunaisiais šauliais dalyvauja valstybinėse šventėse, palaiko tvarką masiniuose renginiuose, kviečia į susitikimus su šaulių organizacijos veteranais. Jaunimui organizuoja įvairias išvykas, pratybas, stovyklas, renginius ir pan. Mokina jaunimą suderinti pramogas ir darbą.

Pažymėtina tai, kad Donato Jauniaus autoritetą pripažįsta net tie jaunuoliai, kurie turi elgesio problemų ir nepaiso vyresniųjų nuomonės. Jo siekis, kad tokių vaikų požiūris pasikeistų ir taptų pozityvesnis. Ne paslaptis, jog dauguma Šilutės 8-osios kuopos jaunųjų šaulių yra iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Tad Donatui tenka į šį jaunimą investuoti ne tik savo laiką, bet ir savo asmenines lėšas. Ieškodamas lėšų rašo įvairius projektus, ieško rėmėjų. Šiuo metu yra užmezgęs glaudžius ryšius su vokiečiais, kurie nuolat siunčia itin reikalingus daiktus jaunimui (aprangą, batus ir pan.). Tik Donato Jauniaus dėka vaikai turi galimybę pasinaudoti Tarptautinių mainų programomis,išvkti į kitas šalis. Išvykę pasisemia naujos patirties iš bendraminčių, tuo pačiu pamato pasaulio. Donato Jauniaus veikla neapsiriboja vien tik jaunaisiais šauliais. Jis taip pat noriai įsitraukia ir į kitų jaunimo organizacijų veiklą. Jo tikslas – vienyti jaunąją kartą, kuri dirbtų išvien.

                      Vadovavimas šaulių kuopai nėra vienintelis „Lietuvininkų vilties“ laureato nuopelnas Pamario kraštui. Jis yra aktyvus Saugų bendruomenės narys, anksčiau vadovavęs šiai bendruomenei. Donatas Jaunius padeda ir Saugų evangelikų bažnyčiai.  


 2012 m.

Reminta ir Vygantas Stoškai - jauni ir energingi, kupini naujų idėjų žmonės, kurių atvykimas į Šilutę buvo reikšmingas įvykis Šilutės jaunimui. Baigę Šiaulių pedagoginį universitetą Pradinio mokymo pedagogikos ir muzikos mokytojo specialybes, Reminta ir Vygantas Stoškai nuo 1994 m. įsikūrė Šilutėje ir pradėjo dirbti Šilutės žemės ūkio mokykloje meno vadovais. Vygantas vadovauja gitaros studijai, vokaliniam ansambliui. Reminta vadovauja tautinių ir šiuolaikinių šokių kolektyvams. Vygantas taip pat dirba Šilutės pirmojoje gimnazijoje ir Šilutės M. Jankaus pagrindinėje mokykloje, kuriose vadovauja estrados studijoms. Plačiau...

 

 


 2011 m.

"Lietuvininkų vilties" premijos laureate 2011 m. išrinkta Šilutės r. vaikų meno mokyklos mokytoja Liudmila Kašėtienė. 2007 metais jai buvo įteikta M. Rostropovičiaus fondo premija, Lietuvos televizijos organizuotoje akcijoje „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ televizijos žiūrovai balsuodami nominacijoje „Metų šviesuolis“ ją išrinko šviesiausia metų mokytoja.
Liudmila Kašėtienė ugdo kūrybingus, savarankiškus, aukštos muzikinės, estetinės ir dvasinės kultūros mokinius. Kūrybingai dirbdama, vaikams ir jaunimui suteikia galimybę atsiskleisti. Jaunos pedagogės paruošti mokiniai taip pat dar labai jauni, bet turintys kuo pasididžiuoti. Paskatinti savo vadovės, drąsiai prisideda prie įvairiausių renginių mokyklose, miesto švenčių metu, kt. Pedagogės paruošti mokiniai Šilutės vardą garsina šalyje ir už jos ribų. Jaunieji muzikai yra tarsi Pamario krašto ambasadoriai, kurie subtilia ir išraiškinga muzikos kalba plačiai praneša apie kraštą, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą. L. Kašėtienės auklėtiniai dalyvauja atrankose įvairiuose muzikiniuose projektuose organizuojamuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje ir tampa nugalėtojais. Dažnai pasirodo Lietuvos Nacionalinės filharmonijos prestižinėje scenoje, kurioje nuolat skamba profesionali muzika, atliekama muzikos virtuozų iš įvairiausių pasaulio šalių, kur dalyvauja per 100 jaunųjų Lietuvos talentų, jų atliekama muzika žavi klausytojus. L. Kašėtienės paruošti mokiniai gali pasigirti nemažais muzikiniais laimėjimais, yra daugybės šalies konkursų ir net tarptautinių projektų dalyviai bei laureatai. Jos paruošti mokiniai gali didžiuotis svarbiais muzikiniais projektų akcentais – muzikavimu kartu su garsiais muzikos atlikėjais: tenoru Virgilijumi Noreika ir mecosopranu Judita Leitaite. Mokytoja, ugdydama savo auklėtinius, jiems perteikia ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinės muzikinės kultūros tradicijas ir vertybes, kurios ugdo poreikį tobulėti. Jos dėka yra vykdoma meninė švietėjiška veikla, meninė labdara, kt. Įtraukdama Meno mokyklos ugdytinius į visuomeninę veiklą, L. Kašėtienė plėtoja jaunųjų menininkų kūrybinius gebėjimus ir patirtį, ugdo poreikį tobulėti, pademonstruoti savo kultūrinius muzikinius talentus šilutiškiams bei miesto svečiams – profesionaliems dailininkams, muzikos atlikėjams, akademinei bendruomenei, bendraamžiams, bendraminčiams. Taip yra perduodamos tautinės kultūros tradicijos ir papročiai, ugdoma tautinė savimonė, pilietiškumas, muzikinis skonis, kt. Neretai Šilutės viešoji biblioteka sulaukia ypač garbių svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų valstybių. Tokiu būdu šios mokytojos ir jos auklėtinių surengti svečių sutiktuvių koncertai paįvairina rašto, knygos ir žodžio renginių spalvą, bibliotekos svečiams suteikdami dažnų galimybių pasidžiaugti perspektyviais esamais ir buvusiais mokiniais, pasinerti į muzikinį pasaulį, taip nešdami apie save ir savo kraštą žinią į kitus Lietuvos kampelius, svečias šalis. Nemaža dalis jos paruoštų mokinių tęsia studijas Stasio Šimkaus konservatorijoje, Vilniaus muzikos akademijoje, Klaipėdos universiteto Menų fakultete, kt. Akivaizdu, kad mus jie ir toliau džiugins savo muzikavimu, ne tik profesionaliose Lietuvos, bet ir viso pasaulio scenose. 


2010 m.

"Lietuvininkų vilties" premijos laureatu 2010 m. išrinktas Evaldas Petrauskas. 2007 m. jis buvo įrašytas į Lietuvos olimpinės rinktinės sąrašą. 2008 m. ir 2009 m. jis tapo Europos jaunimo bokso čempionu. 2010 m. Singapūre vykusiose pirmosiose jaunimo olimpinėse žaidynėse iškovojo čempiono vardą.

 

 

 

 


2009 m.

2009 m.  „Lietuvininkų vilties“ premijos 2009 m. laureatu išrinktas Šilutės r. vaikų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro „Pamarys“ vadovas Gražvydas Raila. 2009 m. lapkričio 10 d. Šilutės kultūros ir pramogų centre jam apdovanojimą įteikė Šilutės savivaldybės meras Virgilijus Pozingis. Norinčių laureatą pasveikinti bei pasidžiaugti jo sėkme buvo pilnutėlė salė.

Apie Gražvydą Railą...


2007 m.

2007 m. "Lietuvininkų vilties" premijos laureatas Klaipėdos apskrities Jūrų šaulių III rinktinės Šilutės šaulių 8 kuopos vado pavaduotojas Viktoras Gailius. Tai įvertinimas už jo indėlį į rajono vaikų bei jaunimo patriotinį ir pilietinį ugdymą, jaunimo rengimą karinei tarnybai, nuolatinį mokymą dirbti Tėvynės labui. Devyniolika metų dirbęs rajono policijos komisariate, iš jų daugiau kaip dešimt su nepilnamečiais, V. Galius turi darbo su jaunimu patirties. Šilutės būrys šiuo metu vienija 25 jaunuolius nuo 12 iki 17 metų. Būriai įkurti ir Rusnėje, Usėnuose, Žemaičių Naumiestyje, Saugose, Laučiuose, Kintuose, Švėkšnoje, burti jaunuosius šaulius jau planuojama Vainute, Degučiuose ir Gardame. Užsiėmimų metu mokomasi Lietuvos ir Šaulių sąjungos istorijos, topografijos, pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių, karinio statuto pagrindų, studijuojamos apkasų kasimo, slėptuvių ir stovyklų įrengimo gudrybės. V. Gailiaus ugdytiniai užima prizines vietas apskrities ir šalies varžybose, ne vienas jau atstovavo rajonui ir Lietuvai tarptautinėse stovyklose, ne vienam tai padėjo pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią. Štai Tadas Tarvydas praėjusią vasarą dalyvavo tarptautinėje stovykloje Estijoje, viena iš seserų Stancikaičių jau tarnauja pasienyje, kita - savanorių kuopoje, dalyvauja misijose Kosove. Kario savanorio kelią jau pasirinko Audrius Nikanovas, Justas Patkevičius, Ovidijus Lazauskas 

Premiją sudaro: laureato diplomas ir piniginė premija (2 MMA dydžio). Premijos įteikimo ceremonijos organizatorius Šilutės kultūros ir pramogų centras pagal projektą (projekto vadovė direktorė Daiva Žilionienė), finansuotą iš Jaunimo programos, pagamino penkis premijos ženklus. Vienas toks ženklas - klaipėdiečio dailininko Vytauto Baransko autorinis darbas - pamario krašto akmenį šaknimis apkabinęs iš žalvario išlietas ąžuolas su aukso lapu - įteiktas V. Gailiui. Dar 4 ąžuolai lauks kitų laureatų.


2006 m.

Lapkričio 10-ąją, minint Pasaulinę jaunimo dieną, Savivaldybės mero pavaduotoja Albina Bumblauskienė ir Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis tradicinę „Lietuvininkų vilties“ premiją įteikė Juknaičių jaunimo klubui.
JJK -
Juknaičių jaunimo klubas, tai klubas, kur jaunimas jungia kartas. JJK įregistruotas Šilutės rajono savivaldybėje 2002 m. kovo 12 dieną. Jaunimo klubo idėja buvo suformuluota 2000 m. liepos mėnesį vasaros stovykloje Juknaičiuose, kurioje dalyvavo Juknaičių jauni žmonės ir bendruomenės atstovai. Per du metus buvo parengti įstatai, išgryninta idėja, numatytos veiklos kryptys, susidarė iniciatyvinė jaunimo grupė, kuri ir įregistravo klubą. Registracijos tikslas – jaunimo organizacija turi pati ieškoti finansinių galimybių jaunų žmonių sumanymams realizuoti. Jaunimo klubui vadovauja, jo veiklą administruoja klubo prezidentas ir valdyba, kuri rotaciniu principu keičiasi kasmet. Klubo prezidentai: 2002 m. – Jolanta Sendaitė (klubo signatarė), 2003 m. –  Linas Sakavičius, 2004 m. – Jurgis Pilipavičius, 2005 m. – Julius Martinkus, 2006 m. – Žilvinas Verbus. Jaunimo klubo veiklą kuruoja suaugęs bendruomenės atstovas. Juknaičių jaunimo klubo veiklą nuo pat jo idėjos gimimo iki dabar kuruoja VO „Juknaičių bendruomenė“ pirmininko pavaduotoja Rimutė Pilipavičienė, jaunimo klubo signatarė.


2005 m.

Lapkričio 10-ąją, minint Pasaulinę jaunimo dieną, Savivaldybės meras Arvydas Jakas ir mero pavaduotoja Albina Bumblauskienė tradicinę „Lietuvininkų vilties“ premiją įteikė choreografei Loretai Stanelienei.  

L. Stanelienė 13 metų vadovauja jaunimo šokių kolektyvui „Žvaigždūnė“, kurio meistriškumą pripažino ne tik Šilutės rajono, visos Lietuvos, bet ir užsienio meno mėgėjai. 

 


2004 m.

Šilutės skautų tuntas apdovanotas 2004 m. "Lietuvininkų vilties" premija.

Pirmoji stovykla, kurioje buvo statomi Šilutės skautų tunto "pamatai", įvyko Vileikiuose, 7 km. nuo Šilutės. Stovykloje dalyvavo 14 dalyvių. Vadovavo Alvydas Ežerinskis ir Vytautas Urba. Skautų veikla labai įdomi, įvairi. Kasmet organizuoja daug įvairių stovyklų, mokymų, konkursų.


2003 m.

2003 m. "Lietuvininkų vilties" premija įteikta Marijui Budraičiui.
M. Budraitis režisuoja ir veda masinius renginius, rašo scenarijus. Kasmet jis yra kviečiamas vesti ir režisuoti gerai žinomus festivalius Lietuvoje: Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalį “Ant rubežiaus”, “Country Joninės”, “Šerifo atostogos”, o 2003 metais organizatorių buvo pakviestas vesti ir X jubiliejinį tartautinį kantri muzikos festivalį “Visagino country”. Jis savo asmenine patirtimi ir asmeniniu pavyzdžiu kelia masinių renginių kultūrą. 
M. Budraitis glaudžiai bendrauja su vaikų studija “Svirplys”, kaimiškos muzikos ansambliu “Jonis” ir grupe “Vairas”. Jų sukurtoms dainoms yra parašęs ne vienas eiles. Jis taip pat dirba Šilutės kabelinėje televizijoje, yra sukūręs autorinių savo laidų.

 

 


2002 m.

Irena Arlauskienė – Šilutės I gimnazijos mokytoja ekspertė. Tai viena geriausių pedagogių Lietuvoje. Ji yra parengusi daugelį mokinių konkursams, aktyviai dalyvauja H. Zudermano klubo veikloje, vadovauja mokyklos kraštotyros muziejui, veda ekskursijas, puoselėja Pamario krašto istoriją, buria ir moko jaunimą gilintis į gimtojo krašto praeitį. Organizuoja respublikinius seminarus, srautines pamokas, skaito paskaitas, redaguoja knygas. 

 

 

 


1998 m.


Domas Kaunas
– knygotyrininkas, bibliofilas. Baigė Agluonėnų aštuonmetę ir Priekulės vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė studijas Vilniaus universitete ir jame dėsto. Nuo 1991 m. – Komunikacijos fakulteto prodekanas, Knygotyros katedros vedėjas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. Lietuvos MA narys ekspertas. Daugiausia dirba knygos istorijos srityje. Už M.Lietuvos spaudos istorijos darbus buvo paskirta LR mokslo premija (1994). M. Lietuvos lietuvių kultūros istorijos tema rašo nuo 1973 m. Šilutės laikraščiuose, kartu su kitais įkūrė M.Jankaus muziejų Bitėnuose. Nustatė žymesnių Šilutės krašto asmenų gyvenimo (M. Ašmio, F. Bajoraičio, Sekunų ir kt.) bei palaidojimo vietas (E. V. Berbomo, K. Jurkšaičio, K. Lekšo ir kt.). H. Zudermano klubo narys, Šilutės 1-osios gimnazijos garbės narys.

 

 

 

 


1997 m.


Dalia Užpelkienė – F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė, LR kultūros žymūnė, Lietuvos Metų bibliotekininkė (1998). Mokėsi Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1967-73 m. studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1976 m. – Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė. Leidyklos “Prūsija” įsteigimo (1995), Knygos muziejaus atidarymo bibliotekoje (1990), Šilutės poezijos rudens (1994-96), istorijos ir kraštotyros darbų (1994-97) ir kt. konkursų iniciatorė. Straipsnių istorijos, bibliotekų veiklos, bendraisiais kultūros klausimais autorė.

 

 

 


1996 m.

Vytautas Babravičius – dainų autorius ir atlikėjas, gitaristas. Country muzikos Lietuvoje pradininkas. 1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo TVR, žurnalo “Jaunimo gretos” korespondentu. Koncertuoja nuo 1976 m. Gastroliavo JAV, Kanadoje, Suomijoje, Australijoje, Afrikoje, N. Zelandijoje. 1978 įkūrė pirmąją Lietuvoje country grupę “Deficitai”.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"