Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2006-10-02

Aprašymas

 

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems pateikti nustatytos formos pranešimą (deklaraciją) apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą.

Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (toliau – registras) duomenys tvarkomi tais atvejais, kai buvęs ir naujasis traktoriaus savininkas kreipiasi į savivaldybės administraciją atskirai.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius  priima iš duomenų teikėjų reikalingus dokumentus, užtikrina jų tvarkymą registre.

Asmuo pateikti pranešimą gali tiesiogiai atvykęs į įstaigą, taip pat gali parsisiųsti pranešimo formą, ją užpildyti ir atsiųsti kartu su reikiamais priedais paštu arba teikti pranešimą elektroniniu būdu: elektroniniu laišku, siunčiant paslaugos vykdytojo elektroninio pašto adresu darius.lidzius@silute.lt  , vaidotas.vilkas@silute.lt  ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Paslaugos gavėjui informacija apie duomenų suvedimą į registrą pateikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos gavėjai

 

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
Fiziniams asmenims verslo tikslais;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
Juridiniams asmenims verslo tikslais

 

Paslaugos tipas

 

El. būdu teikiama paslauga per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Pranešimas apie pardavimo duomenų įtraukimą į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.46C61DAF6C73

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0A4C9B8E3388

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

 

Vardas, pavardė: Darius Lidžius, Vaidotas Vilkas
Pareigos: Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas
Telefonas: Darius Lidžius:  +37065961667
Vaidotas Vilkas: +37063070235
El. paštas: darius.lidzius@silute.lt ; vaidotas.vilkas@silute.lt

Paslauga mokama 

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Žemės ūkio technikos registravimas

Gyvenimo atvejai

Būnant ūkininku; Kita

Inicijavimo forma

Pranešimas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

1. Pranešimas.

2. Asmens tapatybės dokumentas ir (arba) atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pranešimą pildo savininko atstovas.

3. Žemės ūkio technikos pardavimą liudijantis dokumentas (sąskaita – faktūra ir / arba pirkimo – pardavimo sutartis).

Pranešimą teikiant atvykus į instituciją, kartu su dokumentų kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Siunčiant pranešimą paštu, turi būti pridedamos dokumentų kopijos.

Siunčiant pranešimą elektroniniu būdu paslaugos vykdytojo elektroninio pašto adresu darius.lidzius@silute.lt  , vaidotas.vilkas@silute.lt ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt, pridedamos kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos ar fotografuotos. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, pridedama įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninė kopija (skenuota, fotografuota) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Išorinis paslaugos adresas

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/44020/23360?searchId=733463d0-772f-40b2-a426-e1c76feac39a

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

Asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją:

1. Paslaugos gavėjas pateikia reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus atsakingam darbuotojui.

2. Paslaugos vykdytojas sutikrina pateiktus dokumentus, ar pateikti visi dokumentai ir jie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pateikti ne visi duomenys ir dokumentai, informuoja paslaugos gavėją dėl informacijos papildymo. Duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.

3. Jei dokumentai reikalavimus atitinka, paslaugos vykdytojas prisijungia ir suveda duomenis į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro administravimo portalą.

Asmeniui atsiuntus pranešimą su pridedamais dokumentais paštu, elektroniniu būdu paslaugos vykdytojo elektroninio pašto adresu darius.lidzius@silute.lt  , vaidotas.vilkas@silute.lt (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją:

1. Paslaugos vykdytojas sutikrina pateiktus dokumentus, ar pateikti visi dokumentai ir jie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pateikti ne visi duomenys ir dokumentai, informuoja paslaugos gavėją dėl informacijos papildymo. Duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.

2. Jei dokumentai reikalavimus atitinka, paslaugos vykdytojas prisijungia ir suveda duomenis į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro administravimo portalą.

3. Paslaugos gavėjui informacija apie duomenų suvedimą į registrą pateikiama jo pasirinktu būdu: tiesiogiai atvykus į instituciją, registruotu laišku ar elektroniniu laišku.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 3

Dienų tipas: Darbo dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/44020/23360?searchId=733463d0-772f-40b2-a426-e1c76feac39a

Elektroninės paslaugos brandos lygis

(IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt portale numatytais būdais.

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

3. Paslaugos vykdytojas sutikrina pateiktus dokumentus, ar pateikti visi dokumentai ir jie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pateikti ne visi duomenys ir dokumentai, informuoja paslaugos gavėją dėl informacijos papildymo.

4. Jei dokumentai reikalavimus atitinka, paslaugos vykdytojas  prisijungia ir suveda duomenis į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro administravimo portalą.

5. Paslaugos gavėjui informacija apie duomenų suvedimą į registrą pateikiama jo pasirinktu būdu: tiesiogiai atvykus į instituciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 3

Dienų tipas: Darbo dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas 

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

 

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Fiziniams asmenims verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė
 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas

Juridiniams asmenims verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"