Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Dėl parengtų Šilutės rajono savivaldybės gyvenviečių (Saugų ir Vilkyčių) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų sprendinių papildomo visuomenės supažindinimo

  Atlikus planų pakeitimus, skelbiamas papildomas visuomenės supažindinimas su Šilutės rajono savivaldybės Saugų ir Vilkyčių gyvenviečių susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų sprendiniais.

  Planavimo organizatorius:  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius (Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.  Tel.   (8 441)  79 266, faks. (8 441)  51 517, el. p. administracija@silute.lt, www.silute.lt)

  Specialiųjų planų rengėjas: UAB „Plentprojektas“ (Gedimino pr. 41/2-1,LT-01109, Vilnius, tel. 8-5-2617581, faks. 8-5-2127941, el.p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt). Informaciją apie projektus teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8-655-58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

  Planavimo tikslai:

Nustatyti planuojamoje teritorijoje inžinerinės infrastruktūros tinklų plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant darnią tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus;Rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus  reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

  Planavimo uždaviniai:

užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą;

plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų sistemas ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai;

sudaryti sąlygas turizmo paslaugoms ir poilsio infrastruktūrai plėtoti, racionaliai naudoti gamtinius ir kultūrinius išteklius;

formuoti rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius;

sudaryti prielaidas formuoti turizmo centrus ir sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti;

rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.

  Papildomo supažindinimo su specialiaisiais planais tvarka: Papildomai susipažinti su parengtais (pakeistais) specialiaisiais planais galima nuo 2014 m. balandžio 11 d. iki 2014 m. balandžio 28 d. plano rengėjo patalpose darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 ir savivaldybės interneto svetainėje.

  Papildomi parengtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų vieši susirinkimai vyks:

  Vilkyčių gyvenvietės – Šilutės rajono administracijos savivaldybės didžiojoje salėje, 215 kab., II aukšte, 2014-04-28 10:00 val.

  Saugų gyvenvietės – Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje, 215 kab., II aukšte, 2014-04-28 11:00 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų galima teikti raštu  planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui (šiame skelbime nurodytais adresais) iki papildomų viešų susirinkimų pabaigos ir jų metu.

  Apskundimo tvarka: Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda, Tel. (8 46) 247 158; (8 46) 247 159 /faks. (8 46) 314 915 per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

  Šilutės r. sav. Vilkyčių gyvenvietės inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtros specialusis planas

1.1. Aiškinamasis raštas (tekstinė dalis)

1.2. Brėžiniai

1.2.1. Susisiekimo brėžinys

1.2.2. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

 Šilutės r. sav. Saugų gyvenvietės inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtros specialusis planas

1.1. Aiškinamasis raštas (tekstinė dalis)

1.2. Brėžiniai

1.2.1. Susisiekimo brėžinys

1.2.2. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

 

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"