Į pradžią
Spausdinti
Biudžetinė įstaiga Šilutės rajono savivaldybės administracija,
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė,
tel.: (8 441)  79 266, faksas: (8  441) 51 517,
el. paštas
 administracija@silute.lt Administracijos kodas 188723322.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Darbdavių dėmesiui
2018-07-19
„Ryterna modul Mototourism rally“- Dakaras intelektualiems
2018-07-18
Archyvas
 
Dienos klausimas
Ką labiau akcentuojate šeimoje: vaiko teises ar pareigas?
Labiau akcentuojamos vaiko teisės
Labiau akcentuojamos vaiko pareigos
Nieko neakcentuoju
Naujienos
Rengiami planai 2018
Informacija apie pakartotinę viešo svarstymo procedūrą - parengtus Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius

Plano rengimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faks. (8 441) 51 517, internetinio tinklalapio adresas: www.silute.lt. Informaciją teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Viktoras Bičkauskas, tel. (8 441) 79 292, el. paštas: viktoras.bickauskas@silute.lt; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė - Savivaldybės vyriausioji architektė Gintautė Sandarienė, tel. (8 441) 79 268, el. paštas: gintaute.sandariene@silute.lt.

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, faks. (8 5) 212 4459, internetinio tinklalapio adresas: www.urbanistika.lt. Informaciją teikia: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74 252, el. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt. 

Planavimo darbų etapai: keturi (4) etapai (parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 10 straipsnio reikalavimus.

Plano viešinimas atliekamas bendra tvarka (pagal iki 2014-01-01 galiojusius teisės aktus). 

Planavimo tikslai: tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; patikslinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas vėjo jėgainių teritorijas bei numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, jeigu būtina, tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų būdą ir/ar pobūdį; nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; rezervuoti teritorijas, kuriose būtų plėtojami komunikaciniams koridoriams, inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingi objektai.

Planavimo tikslai patvirtinti 2011-09-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ Nr. T1-157.

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija patvirtinta 2015-10-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimu „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos patvirtinimo“ Nr. T1-122.

 

Uždaviniai: dalinai keisti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius; suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijos gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai; numatyti naujas vėjo jėgainių teritorijas potencialių vėjo jėgainių statybai; numatyti naujas naudingųjų iškasenų teritorijas (smėlio – žvyro karjerų eksploatavimui); keisti (sumažinti) urbanizuojamų teritorijų (nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių, (indeksas U6)) plotą; patikslinti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus ir nuostatas.

Su Plano sprendiniais, teritorijų planavimo dokumento Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita visuomenė pakartotinai gali susipažinti Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė) nuo 2018-07-16 iki 2018-08-17 darbo dienomis.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2018-07-26 iki 2018-08-17 Šilutės rajono savivaldybės administracijos patalpose.

Viešas susirinkimas įvyks 2018-08-17 14.00 val. Šilutės rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje adresu Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. 

Pasiūlymų priėmimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir aplinkybes, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. 

Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius kartu su plano rengėju išnagrinės, apsvarstys, įvertins ir priims arba atmes. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Informaciją pateikė UAB „Urbanistika“

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
             

   

   

 

     
           
           
           
           
© Šilutės rajono savivaldybė, 2012                                     Privatumo politika
Šiandien apsilankė:
5311
Dabar naršo:
953
Skaičiuojama nuo:
2011-11-24
Iš viso apsilankė:
20684647