Į pradžią
Spausdinti
Biudžetinė įstaiga Šilutės rajono savivaldybės administracija,
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė,
tel.: (8 441)  79 266, faksas: (8  441) 51 517,
el. paštas
 administracija@silute.lt Administracijos kodas 188723322.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
„Maisto banko“ akcija Šilutėje
2018-10-22
Skelbiamas projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos konkursas
2018-10-22
Archyvas
 
Dienos klausimas
Kaip saugote gamtą?
Rūšiuoju atliekas
Naudoju daugkartinio naudojimo maišelius
Nešiukšlinu
Informuoju gamtosaugininkus
Socialinė parama
Naujienos
Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurse

Šilutės savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti valstybės ir savivaldybės lėšomis.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Šilutės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

1.2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

1.3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

1.4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Projektų paraiškos priimamos nuo šių metų spalio 5 d. iki lapkričio 5 d. 17.00 val.

Paraiškos originalą su priedais (užpildytą, pasirašytą, antspauduotą paraiškos formą ir priedus) ir projekto paraiškos elektroninę laikmeną kartu su pridedamais dokumentais (ant laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas), prašome pateikti užklijuotame voke. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

Paraiškos turi būti adresuotos: Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 metų konkursui, Šilutės savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133  Šilutė.

Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 metų projektams įgyvendinti planuojama skirti iš valstybės biudžeto lėšų 62 223 eurų. Šilutės savivaldybė atrinktiems projektams įgyvendinti prisidės iš savo biudžeto ne mažiau kaip 20 procentų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Projekto paraiška turi būti pateikta paštu, registruotu laišku, įteikta per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmenims tiesiogiai pristatyti Šilutės savivaldybės administracijai.

Pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, išsiųstos paraiškos nevertinamos. Šilutės savivaldybės administracijos kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais – Loreta Valienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė, tel. (8 441) 79 257, el. p. loreta.valiene@silute.lt .

Aktuali informacija, susijusi su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimu, atranka, šių projektų atrankos stebėsenos vykdymu, projektų finansavimu pateikta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje www.ndt.lt sukurtame skyriuje „Projektų finansavimas“.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai
Paraiškos forma
Detali projekto įgyvendinimo sąmata
Deklaracija

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
             

   

   

 

     
           
           
           
           
© Šilutės rajono savivaldybė, 2012                                     Privatumo politika
Šiandien apsilankė:
1818
Dabar naršo:
956
Skaičiuojama nuo:
2011-11-24
Iš viso apsilankė:
20684647