Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Iformuojame apie baigiamą rengti Šilutės rajono Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planą

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, informuojame apie baigiamą rengti Šilutės rajono Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planą.

Planavimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas, dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2014-07-03, Nr. S37-14.

Projekto iniciatorius (planavimo organizatorius): UAB „REGADO LT“, Visorių g. 6A-48, Vilnius. Tel. Nr. (+370 46) 484 206, el. paštas domas.marozas@pmi.com.

Naudojimo plano rengėjas: UAB „ALMONTUS“, kodas 300587586, I. Kanto g. 22-2, LT-92237, Klaipėda, tel.: (+370 46) 381728, el. paštas: info@almontus.lt, tinklalapis: www.almontus.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypų grupė (kad. Nr. 8840/0004:368, 8840/0004:369), esanti Gaidelių k., Šilutės r. sav.

Planavimo tikslai: Pakeisti dviejų žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8840/0004:368 Pagrynių k.v. ir kadastrinis Nr. 8840/0004:369 Pagrynių k.v.), esančių Šilutės r. sav. Šilutės sen., Gaidelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir juose nustatyti naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą; nustatyti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą bei kasybos metu paveiktų žemės plotų rekultivavimą; suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

 • Atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras bei supažindinti visuomenę su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas atrankos sprendimas.
 • Nustatyti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą bei kasybos metu paveiktų žemės plotų rekultivavimą.
 • Užtikrinti patogų susisiekimą ir žaliavų išvežimą iš planuojamos teritorijos, nepabloginant vietinės reikšmės kelių būklės.
 • Įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrologines savybes, naudingąsias iškasenas bei jų kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekius.
 • Įvertinti galimybes integruoti, išeksploatuoto (rekultivuoto karjero) teritoriją į esamą gamtinę aplinką bei numatyti racionaliausią pažeisto ploto rekultivacijos būdą.
 • Nustatyti reikalavimus saugiam kasybos darbų vykdymui.
 • Suplanuoti kasybos darbų proceso eigą, atlikimo tvarką, technologiją bei atlimimo terminus.
 • Nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
 • Numatyti perspektyvoje žemės sklypų paskirtį, būdą bei planuojamą ūkinę veiklą išeksploatavus ir rekultivavus naudingųjų iškasenų telkinį.
 • Įvertinti kasybos ekonominį naudingumą.
 • Suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Susipažinimo su specialiuoju planu tvarka: Susipažinti su parengtu specialiuoju planu bus galima nuo 2015 metų kovo 20 d. iki balandžio 3 d. (imtinai), UAB „Almontus“ patalpose, adresu I. Kanto g. 22-2, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:30 iki 17:30.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka (kam ir iki kada teikti pasiūlymus): planavimo pasiūlymus, pastabas, pretenzijas galima teigti visą specialiojo plano rengimo proceso laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki viešo susipažinimo su parengtu planu pabaigos. Asmuo atsakingas už planavimo procesą: UAB „Almontus“ direktoriaus pavaduotojas Artūras Simonavičius, el. paštas – arturas@almontus.lt, mob. tel.: 8 676 28128.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

UAB „REGADO LT“ įgaliotas asmuo
UAB „ALMONTUS“ direktoriaus pavaduotojas  Artūras Simonavičius

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"