Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie parengtą Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą

Informuojame apie parengtą Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas rengiamas nebuvo.

Teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas.

Planuojama teritorija: Šilutės rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis: Specialusis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel.: (8 441) 79 266, el. p.: administracija@silute.lt Informaciją teikia Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo specialistė Ramunė Vytartienė tel. (8 441) 79 293 arba el. paštu ramune.vytariene@silute.lt

Planavimo pagrindas – Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. T1-83, „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“. Adresas – Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas el. paštas info@kelprojektas.lt Projekto vadovas – Laurynas Byla, mob. tel. (8 618) 07879, el. paštas: byla.laurynas@gmail.com

Planavimo tikslai ir uždaviniai.

Planavimo tikslas: patikslinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijos bei plėtros kryptis ir priemones.

Planavimo uždaviniai:

  1. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
  2. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
  3. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
  4. patikslinti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
  5. esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
  6. numatyti geriamojo vandens ir tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
  7. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  8. numatyti geriamojo vandens ir tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
  9. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pastabas galima teikti planavimo organizatoriui ir TPD rengėjui.

Su parengtu planu galima susipažinti skelbime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo kontaktais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje internetiniu adresu https://www.tpdris.lt, TPD numeris S-RJ-67-20-475.

Darbų atlikimo terminai: pradžia – 2019 m., pabaiga – 2021 m. lapkritis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Supažindinimo laikotarpis su pateiktais sprendiniais prasideda 2021 m. lapkričio 10 d. ir baigiasi 2021 m. lapkričio 23 d. (skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"