Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Šilutės m., Nemuno g., Šilutės miškų urėdijos teritorijos prie pastatų Nr. 15, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E detaliojo plano keitimą

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-1239 ,,Dėl žemės sklypo esančio Šilutės m. Nemuno g. Šilutės miškų urėdijos teritorijos prie pastatų Nr. 15, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E detaliojo plano (TPD reg. Nr. T00037239) keitimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266, faksas: (8 441) 51 517, el. paštas administracija@silute.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel. +370 657 71 999, el. p. info@geometra.lt, PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8 650 74 429, el. p. egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Detaliojo planavimo tikslai: galiojančiame Detaliajame plane (reg. Nr. T00037239) keisti suplanuotų teritorijų – žemės sklypų (projektiniai numeriai 8 ir 10), esančių Šilutės r. sav., Šilutės m., Nemuno g., naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam Detaliajam planui (TPD reg. Nr. T00037239), bei nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos dalies naudojimo reglamentus ir panaikinti sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, numatant statybos ribas (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1., 318.4.4., ir 318.4.5.1. ir 318.4.5.2. papunkčius).

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.

Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Šilutės rajono savivaldybėje.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas – nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-88-20-97).

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-88-20-97) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Pastaba: apie susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais.

Informaciją pateikė UAB „Geometra“ architektė Eglė Garnytė.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"