Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 8827/0002:1291 Kintų k. v.), esančio Šilutės r. sav., Kintų mstl., detalųjį planą

Rengimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A1-110  ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8827/0002:1291 Kintų k. v.), esančio Šilutės r. sav., Kintų mstl., detaliojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel.:(8441) 79266, faks.: (8 441) 51 517, administracija@silute.lt, www.silute.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, [email protected], www.atamis.lt. Teritorijų planavimo padalinio vadovė: Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11 410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 8827/0002:1291 Kintų k. v.), esantis Šilutės r. sav., Kintų mstl. Sklypo plotas 23,9676 ha.

Planavimo tikslai:

 1. Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 2. Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 3. Suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;
 4. Numatyti teritorijas socialiniai infrastruktūrai;
 5. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 6. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Šilutės rajono savivaldybės bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
 3. Atsižvelgus į planavimo tikslus:
 • Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
 • Nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 • Numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
 • Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai:

 1. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

Teritorijų planavimo rūšis, porūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas, vietovės lygmens.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: atliekamas.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadija: rengiama.

Preliminarių detaliojo plano sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neprivalomas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2021 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki viešo supažindinimo pabaigos. Teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-88-20-74. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo sprendinių konkretizavimo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Apie parengto dokumento sprendinių viešo supažindinimo tvarką (nurodant viešos ekspozicijos bei viešo svarstymo vietą ir laiką) bus informuojama papildomai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"