Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Informuojame apie priimtą Šilutės rajono savivaldybės 2019-06-27 sprendimą Nr. T1-84 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Šilutės rajono savivaldybės, Pagrynių kaimo, Technikumo gatvės ir...

Rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 46 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, Tel.: (8 441)  79 266, Faks.: (8  441) 51 517, El. p. administracija@silute.lt, www.silute.lt

Planuojama teritorija: Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.

Teritorijų planavimo rūšis: inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.

Planavimo uždaviniai: Paėmus žemės sklypus (dalis), Savivaldybė įgis teisę šiuose sklypuose ir/ar sklypo dalyse naudoti kelių reikmėms (keliams tiesti, statiniams statyti). Numatoma Technikumo gatvę priskirti V kategorijos keliui su 18 m kelio juosta.

Teisės aktai, reglamentuojantys žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, nurodo, kad savivaldybės taryba, pateikdama Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, privalo pagrįsti, kad konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja ir kad šis poreikis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimti konkretūs žemės sklypai. Žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija, siekdama pagrįsti tiek konkretaus visuomenės poreikio objektyvų egzistavimą, tiek tam poreikiui patenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumą, Vyriausybės nustatyta tvarka turi atlikti sąnaudų ir naudos analizę. Prašymas paimti žemę visuomenės poreikiams turi būti pagrįstas šios analizės rezultatais, taip pat visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą, būtų rengiami dokumentai dėl sąnaudų ir naudos analizės paslaugos pirkimo, ją atlikus būtų teikiamas prašymas dėl žemės sklypų (dalis) paėmimo visuomenės poreikiams ir taip pradėtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas. Vėlesniuose etapuose, parengus ir patvirtinus žemės sklypų dalių paėmimo visuomenės poreikiams projektą, bei atlikus žemės paėmimą, šią žemę kartu su keliu planuojama perduoti Automobilių kelių direkcijai, o keliui numatoma suteikti Valstybinės reikšmės kelio statusą (Pietinis Šilutės aplinkelis).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Atsakingi asmenys: Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Viktoras Bičkauskas, tel. (8 441) 79 292, el. p. viktoras.bickauskas@silute.lt, Architektūros ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo specialistė Ramunė Vytartienė, tel. (8 441) 79 293, el. p. ramune.vytartiene@silute.lt.

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"