Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Dailės objektai

Valstybės saugomi Šilutės rajono dailės objektai

Eil. Nr.

Unikalus kodas

Kultūros paveldo objektas

Adresas

Statusas

Reikšmingumo lygmuo

Apžiūros data

1.

13978

Koplytstulpis su Marijos ir Nukryžiuotojo skulptūromis

Aušbikavio k., Vainuto sen.

Registrinis

   

2.

13977

Koplytstulpis su Šv. Juozapo, Šv. Benedikto, Šv. Domininko ir Marijos Sopulingosios skulptūromis

Aušbikavio k., Vainuto sen.

Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta

   

3.

15254

Koplytėlė su Marijos skulptūra

Aušbikavio k., Vainuto sen.

Registrinis

   

4.

26497

Koplytėlė

Bikavėnų k., Vainuto sen.

Valstybės saugomas

Regioninis

 2012 m.,2017 m.

5.

15255

Kapo antkapinis koplytstulpis

Pajūriškių k., Vainuto sen.

Valstybės saugomas

   2012 m.,2017 m.

6.

15385

Antkapinis kryžius

Pajūriškių k., Vainuto sen.

Valstybės saugomas

   2012 m.,2017 m.

7.

10081

Antkapinis koplytstulpis

Pajūriškių k., Vainuto sen.

Valstybės saugomas

   2012 m.,2017 m.

8.

13990

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

9.

13986

Paveikslas "Šv. Jurgis"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

10.

13987

Paveikslas "Marija Škaplierinė"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

11.

13988

Paveikslas "Marija Rožančinė"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

12.

15386

Kapo antkapinis kryžius

Vainutas, Vainuto sen.

Valstybės saugomas

   2016 m.

13.

13991

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

14.

10082

Antkapinis koplytstulpis

Vainutas, Vainuto sen.

Valstybės saugomas

   2016 m.

15.

13985

Paveikslas "Šv. Martynas"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

16.

16876

Vargonai

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

17.

13989

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

18.

13992

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Vainutas, Vainuto sen.

Registrinis

   

19.

26499

Koplytstulpis

Vilties g. 69, Bikavėnų k., Vainuto sen.

Valstybės saugomas

Regioninis

 2016 m.

20.

15258

Žvakidės (6)

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

21.

14001

Koplytėlė prie medžio su Pietos skulptūrine grupe

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

22.

13996

Paveikslas "Šv. Juozapas"

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

23.

15257

Žvakidės (4)

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

24.

13997

Paveikslas "Šv. Judas Tadas"

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

25.

15259

Liturginių indų komplektas

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

26.

15260

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

27.

26514

Koplytstulpis

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Valstybės saugomas

   2012 m.,2017 m.

28.

13998

Paveikslas "Šv. Vincentas"

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

29.

14000

Ornamentuoti kryžiai (3)

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

30.

13999

Altoriai (3)

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

31.

10083

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

32.

15256

Stacijos (14)

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

33.

13995

Paveikslas "Šv. Antanas"

Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

34.

14007

Skulptūra "Kristus prie stulpo"

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

35.

14009

Skulptūra "Nazaretietis"

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

36.

14004

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

37.

17040

Paminklas

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

38.

14006

Koplytstulpis

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Valstybės saugomas

   2012 m.,2017 m.

39.

14008

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

40.

14003

Paveikslas "Šv. Martinjanas"

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

41.

14005

Ornamentuoti kryžiai (2)

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

42.

10085

Altorėlis su Marijos ir Nazaretiečio bareljefais

Žemaičių Naumiestis, Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

43.

13952

Koplytėlė prie medžio su ornamentuotu kryželiu ir Jono Nepomuko skulptūra

Gedminaičių k., Švėkšnos sen.

Registrinis

   

44.

13955

Koplytstulpis su Marijos skulptūra

Kalnalio k., Švėkšnos sen.

Registrinis

   

45.

4483

Paminklas "Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui"

Bažnyčios g., Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

46.

10065

Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra

Stemplių k., Švėkšnos sen

Registrinis

   

47.

13957

Koplytėlė prie medžio su Marijos Maloningosios skulptūra

Stemplių k., Švėkšnos sen.

Registrinis

   

48.

13969

Paveikslas "Kristus su fariziejumi"

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

49.

13964

Arnotas su Slucko juosta

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

50.

13972

Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

51.

10067

Varpas

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

52.

13966

Arnotas

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

53.

10070

Taurė

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

54.

13963

Dalmatikos (2)

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

55.

10068

Varpas

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

56.

10069

Varpas

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

57.

13965

Arnotas

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

58.

13971

Skulptūra "Šv. Povilas"

Švėkšna, Švėkšnos sen.

Registrinis

   

59.

26505

Šv. Florijono paminklas

Vilkėno g., Švėkšna, Švėkšnos sen.

Valstybės saugomas

Regioninis

 2016 m.

60.

13974

Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra

Žąsyčių k., Švėkšnos sen.

Registrinis

   

61.

13947

Koplytėlė prie medžio su ornamentuotu kryželiu ir Pietos skulptūra

Užlaukės k., Gardamo sen.

Registrinis

   

62.

13946

Žvakidė

Gardamas, Gardamo sen.

Registrinis

   

63.

13945

Paveikslo "Marija su kūdikiu" aptaisas

Gardamas, Gardamo sen.

Registrinis

   

64.

13944

Paveikslas "Šv. Petro atsisveikinimas su Kristumi"

Gardamas, Gardamo sen.

Registrinis

   

65.

13941

Vitražas "Kristus"

Šilutė, Šilutės sen.

Registrinis

   

66.

15252

Dekoratyvinė skulptūra "Motinystė"

Šilutė, Šilutės sen.

Registrinis

   

67.

13940

Sieninė tapyba

Šilutė, Šilutės sen.

Registrinis

   

68.

13939

Sieninė tapyba

Šilutė, Šilutės sen.

Registrinis

   

69.

15253

Dekoratyvinės skulptūros "Eglė ir Žilvinas" ir "Žirgas ir sakalas"

Juknaičių k., Juknaičių sen.

Registrinis

   

70.

15752

Altorius-sakykla

Kintai, Kintų sen.

Registrinis

   

71.

15384

Monumentalus kryžius

Šiaudėnų k., Gardamo sen.

Valstybės saugomas

   

72.

4839

Laikrodis

Lietuvininkų g. 21, Šilutė

Registrinis

   

73.

16879

Vargonai

Šv. Vincento Ferero bažnyčia, Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.

Registrinis

   

74.

29784

Vargonų prospektas

 

Registrinis

   

75.

29785

Vargonų instrumentas

 

Registrinis

   

76.

16878

Vargonai

Žemaičių Naumiesčio katalikų bažnyčioje

Registrinis

   
75. 29786 Vargonų prospektas   Registrinis    
77. 29787 Vargonų instrumentas   Registrinis    
78. 16877 Vargonai Žemaičių Naumiesčio liuteronų bažnyčioje Registrinis    
79. 29788 Vargonų prospektas   Registrinis    
80. 29789 Vargonų instrumentas   Registrinis    
81. 26500 Koplytstulpis su skulptūra Lolyčio k., Vainuto sen. Valstybės saugomas    
82. 26501 Koplytstulpis Lolyčio k., Vainuto sen. Valstybės saugomas    
83. 26502 "Šv. Antanas" skulptūra Lolyčio k., Vainuto sen. Valstybės saugomas    
84. 13953 Koplytstulpis su skulptūra Ilgbrastės k., Švėkšnos sen. Valstybės saugomas    2016 m.
85. 26510 Koplytstulpis Ilgbrastės k., Švėkšnos sen Valstybės saugomas    2016 m.
86. 26511 Skulptūra "Švč. M. Marija Maloningoji" Ilgbrastės k., Švėkšnos sen Valstybės saugomas    2016 m.
87. 13961 Koplytėlė su skulptūra Vilkėno g. 63, Švėkšna Valstybės saugomas    2016 m.
88. 26503 Koplytėlė Vilkėno g. 63, Švėkšna Valstybės saugomas    2016 m.
89. 26504 "Kristus, nešantis kryžių" skulptūra Vilkėno g. 63, Švėkšna Valstybės saugomas    2016 m.
90. 26506 Koplytstulpis su skulptūromis Gedminaičių k., Švėkšnos sen. Valstybės saugomas    2016 m.
91. 26507 Koplytstulpis Gedminaičių k., Švėkšnos sen. Valstybės saugomas    2016 m.
92. 26508 "Švč. M. Marija Maloningoji" skulptūra Gedminaičių k., Švėkšnos sen. Valstybės saugomas    2016 m.
93. 26509 Skulptūra "Šv. Dominykas" Gedminaičių k., Švėkšnos sen. Valstybės saugomas    2016 m.

 Informacija parengta LR kultūros vertybių registro duomenimis ir atnaujinama 1 kartą metuose. LR kultūros vertybių registrą rasite šiuo adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"