Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Parengti Šilutės rajono savivaldybės gyvenviečių (Katyčių, Usėnų, Pašyšių, Saugų ir Vilkyčių) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialieji planai

 

Specialiųjų plano rengimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T1-92

  Planavimo organizatorius:  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius (Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.  Tel.   (8 441)  79 266, faks. (8 441)  51 517, el. p. silute@pamarys.lt, www.silute.lt)

  Specialiųjų planų rengėjas: UAB „Plentprojektas“ (Gedimino pr. 41/2-1,LT-01109, Vilnius, tel. 8-5-2617581, faks. 8-5-2127941, el.p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt). Informaciją apie projektus teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

  Planavimo tikslai:

Nustatyti planuojamoje teritorijoje inžinerinės infrastruktūros tinklų plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant darnią tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus;Rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus  reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

  Planavimo uždaviniai:

 1. užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą;
 2. plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų sistemas ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai;
 3. sudaryti sąlygas turizmo paslaugoms ir poilsio infrastruktūrai plėtoti, racionaliai naudoti gamtinius ir kultūrinius išteklius;
 4. formuoti rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius;
 5. sudaryti prielaidas formuoti turizmo centrus ir sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti;
 6. rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.

  Su parengtais specialiųjų planų sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita visuomenė gali susipažinti plano rengėjo ir seniūnijų, kuriose vyksta planavimas, patalpose nuo 2013-12-23 iki viešo susirinkimo ir jo metu, darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45).

  Parengtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų vieša ekspozicija vyks nuo 2014-01-10 iki 2014-01-23:        

 • Katyčių gyvenvietės – Katyčių seniūnijoje, Turgaus a. 1, Katyčiai;     
 • Usėnų gyvenvietės – Usėnų seniūnijoje, Veržės g. 2, Usėnai;     
 • Pašyšių gyvenvietės – Juknaičių seniūnijoje, Šiloko g. 3, Juknaičiai;     
 • Saugų gyvenvietės  – Saugų seniūnijoje, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos;     
 • Vilkyčių gyvenvietės  – Saugų seniūnijoje, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos.

  Parengtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų vieši susirinkimai įvyks:

 • Katyčių gyvenvietės – Katyčių seniūnijoje 2014-01-24 08:00 val.;        
 • Usėnų gyvenvietės – Usėnų seniūnijoje 2014-01-24 10:00 val.;     
 • Pašyšių gyvenvietės – Juknaičių seniūnijoje, 2014-01-24 13:00 val.;     
 • Saugų gyvenvietės  – Saugų seniūnijoje, 2014-01-24 15:30 val.;     
 • Vilkyčių gyvenvietės  – Saugų seniūnijoje, 2014-01-24 17:00 val.

  Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu  planavimo organizatoriui arba plano rengėjui (šiame skelbime nurodytais adresais) iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikdami pasiūlymą būtinai nurodykite vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

  Apskundimo tvarka: Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda, Tel. (8 46) 247 158; (8 46) 247 159 /faks. (8 46) 314 915 per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"