Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Gyvenamosios vietos deklaravimas ir deklaravimo duomenų tvarkymas

 Atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos įstatymo  reikalavimais

Deklaruoti gyvenamąją vietą galima:

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Asmuo turi pateikti šiuos  dokumentus:

 1. Prašymas-gyvenamosios vietos deklaracijos: asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ir asmeniui išvykstantis iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
 2. Lietuvos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
 4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos) ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.
 5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos).
 6. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje.
 7. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jeigu asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas, nuomininkas ar subnuomininkas (pvz., gyvena viešbutyje ar pan.).

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas

Asmuo turi pateikti šiuos  dokumentus:

 1. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Juridinio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.
 3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 4. Jeigu yra gautas gyvenamosios patalpos savininko kreipimasis dėl klaidingų ar melagingų duomenų ištaisymo, deklaravimo įstaigos prašymu deklaraciją pateikęs asmuo privalo pateikti deklaravimo duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

 

Asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Asmuo turi pateikti šiuos  dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasą, Europos bendrijos valstybės narės asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba dokumentą patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje).
 2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami kartu gyvenantys nepilnamečiai vaikai. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

Asmuo turi pateikti šiuos  dokumentus:

 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 4. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
 5. Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui (pildoma vietoje).

 

Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

Asmuo turi pateikti šiuos  dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

 
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

  

Šilutės rajono savivaldybės  administracijos padalinio darbuotojai, kurie suteikia asmeniui atitinkamą administracinę paslaugą:

Gardamo seniūnija,
raštvedė Justina Rapalavičiūtė .
Liepų g. 4, Gardamas,  LT-99417, Šilutės rajono savivaldybė,   tel. (8 441) 43 266, el. p.gardamas@silute.lt

Juknaičių seniūnija,
raštvedė Aurelija Lileikienė.
Šiloko g. 3, Juknaičiai, LT-99331, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 58 614, el. p. aurelija.lileikiene@silute.lt

Katyčių seniūnija,
raštvedė Elvyra Jokšienė.
Turgaus a. 1, Katyčiai, LT-99224, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 41 541, el. p. elvyra.joksiene@silute.lt 

Kintų seniūnija,
raštvedė Rimonta Budrikienė.
Kuršių g. 17, Kintai, LT-99358, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 47 389, el. p. rimonta.budrikiene@silute.lt

Rusnės seniūnija,
raštvedė  Aurelija Daukintienė.
Neringos g. 7, Rusnė, LT-99350, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 58 260, el. p. aurelija.daukintiene@silute.lt

Saugų seniūnija,
raštvedė Violeta Astrauskienė.
Mažosios Lietuvos g. 4, Saugos, LT-99402, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 46 845, el. p. violeta.astrauskiene@silute.lt

Šilutės seniūnija,
duomenų bazių specialistė Raimonda Alminauskienė.
Lietuvininkų g. 17, LT-99134, Šilutė,tel. (8 441) 62 126, el. p. raimonda.alminauskiene@silute.lt

Švėkšnos seniūnija,
raštvedė Jolanta Marcinkevičienė.
Liepų a. 24, Švėkšna, LT-99383, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 48 264, el. p. jolanta.marcinkeviciene@silute.lt

Usėnų seniūnija,
raštvedė Virginija Šikšniuvienė.
Veržės g. 2, Usėnai, LT-99315, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 40 116, el. p. virginija.siksniuviene@silute.lt

Vainuto seniūnija,
raštvedė Birutė Razbadauskienė.
A. Baranausko g. 7, Vainutas, LT-99431, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 44 359, el. p. birute.razbadauskiene@silute.lt

Žemaičių Naumiesčio seniūnija,
raštvedė Nijolė Aleškevičienė.
Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiestis, LT-99207, Šilutės rajono savivaldybė, tel. (8 441) 59 735, el.p. nijole.aleskeviciene@silute.lt

 

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"