Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. strategijai skirtos lėšos

Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. strategijai...

Savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T1-2318 ir 2017-04-27 sprendimu Nr.T1-681 patvirtintoje Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015-2020 m. strategijoje yra numatyta kiekvienais metais iš Savivaldybės biudžeto skirti finansavimą strategijos priemonėms įgyvendinti. Administracijos direktoriaus 2020-03-13 įsakymu Nr. A1-312 yra sudaryta Šilutės rajono kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui 2015–2020 m. strategijai skirtų lėšų paskirstymo komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas.

2019 m. Paveldo strategijos lėšomis finansuotų ir atliktų darbų suvestinė

Administracijos direktoriaus įsakymais Nr. A1-813 ir Nr. A1-1315 buvo paskirta 6 000,00 Eur iš Paveldo strategijai skirtų lėšų: parengti 2 (du) kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai – 500,00 Eur; suprojektuotas ir pastatytas Žemaičių Naumiesčio sinagogos informacinis stendas – 1 814,00 Eur; už suteiktas intelektines paslaugas Vertinimo tarybos nariams skirta – 570,00 Eur; atlikta Juknaičių gyvenvietės–parko vertingųjų savybių aprašo analizė, parengiant teritorijos ribų plano skaitmenizuotą kartografinę medžiagą – 2 500,00 Eur; atnaujintas 1 (vienas) informacinis stendas Švėkšnos mstl. – 186,00 Eur; atnaujintas 1 (vienas) informacinis stendas Žemaičių Naumiesčio mstl. – 200,00 Eur; surengti Europos paveldo dienos renginiai buv. Šilutės Kalėjimo teritorijoje – 230,00 Eur.

2018 m. Paveldo strategijos lėšomis finansuotų ir atliktų darbų suvestinė

I. Senųjų kapinių tvarkymas

 Administracijos direktoriaus 2018-07-09 įsakymais: 1) Nr. A1-963 Juknaičių seniūnijai buvo skirta 2 500.00 Eur Pašyšių k. evangelikų liuteronų pirmųjų senųjų kapinių (u. k. 24333) aptvėrimui; 2) Nr. A1-964 Žemaičių Naumiesčio seniūnijai buvo skirta 1 700.00 Eur Laugalių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (u. k. 39031) aptvėrimui; 3) Nr. A1-965 Katyčių seniūnijai buvo skirta 1 500.00 Eur Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių komplekso (32967) teritorijoje esančių kapinaičių aptvėrimui. 

II. Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai

Parengti trijų Šilutės rajono vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai: 1) Šilutės žydų senųjų kapinių (u. k. 38360); 2) Vainuto žydų senųjų kapinių (u. k. 38364); 3) Laugalių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (u. k. 39031). Administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymu Nr. A1-1469 buvo skirta 1 455,00 Eur apmokėjimui už trijų Šilutės rajono vietinės reikšmės kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų ir jų tvirtinimo aktų parengimą.

III. Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

Vertinimo taryba dviejuose posėdžiuose (2018-04-05 ir 2018-12-06) apsvarstė ir įvertino 3 objektus, esančius Šilutės miesto istorinėje dalyje (u. k. 12331), ir vieną objektą, esantį Švėkšnos miestelio istorinėje dalyje (u. k. 17112). Administracijos direktoriaus įsakymais (2018-07-09, Nr. A1-961; 2018-11-08, Nr. A1-1469) buvo skirta 380,00 Eur už intelektines paslaugas Vertinimo tarybos nariams.

IV. Vydūno gimimo metinių paminėjimui

2018 metais sukako 150 metų, kai Jonaičių k., Šilutės r. sav., gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vilhelmas Storostas-Vydūnas. Administracijos direktoriaus įsakymais (2018-07-09, Nr. A1-962; 2018-11-08, Nr. A1-1469) buvo skirta 2 030.00 Eur informacinio stendo projektavimui, gamybai ir pastatymui Jonaičių kaime, Vydūno gimtinėje. 

2017 m. iš Paveldo strategijos finansuojami projektai

1. 2017-03-31 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-343 Švėkšnos seniūnijai buvo skirta 1000 Eur. Švėkšnos dvaro parko tvoros fragmento sutvarkymui. Tai jau trečiasis dvaro parko tvoros tvarkymo etapas: 2015 m. buvo sutvarkyti pagrindiniai parko vartai, 2016 m. - avarinės būklės tvoros fragmentas ties pastatais, esančiais Bažnyčios g. 17 ir 19Nuotraukos

2. 2017-04-26 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-441 Šilutės seniūnijai buvo skirta 3000 Eur. Verdainės k. II-ųjų senųjų evangelikų liuteronų kapinių sutvarkymui. Nuotraukos

3. 2017-04-26 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-442 Juknaičių seniūnijai buvo skirta 3584,31 Eur. Okslindžių k. senųjų evangelikų liuteronų kapinių sutvarkymui. Nuotraukos

2016 m. iš Paveldo strategijos finansuoti projektai:

1. Juknaičių k. pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų senųjų evangelikų liuteronų kapinių aptvėrimui skirta 2000 Eur. Nuotraukos projekto pradžioje ir pabaigoje

2. Šilutės-Rusnės kelyje esantį Šlažų tiltą 1926 m. atidarė LR prezidentas Kazys Grinius. Ilgą laiką ant tilto kabojo lentelė primenantį šią datą ir asmenį, deja, prieš kelerius metus lentelė buvo pavogta. Šiais metais ant Šlažų tilto buvo atidengta K. Griniui ir šiam tiltui skirta atminimo lentelė (iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos skirta 3000 Eur.). Taip siekiama priminti apie dvigubą sukaktį –  praėjo 150 m. nuo prezidento gimimo bei 90 m. nuo tilto pastatymo. Nuotraukos projekto pradžioje3. Šilutės seniūnijai buvo skirta 1677 Eur. įsigyti Jonaičių kaimo senųjų evangelikų liuteronų kapinių (u. k. 24277) aptvėrimui reikalingas medžiagas.  

4. 2016-10-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-463 buvo patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba ir jos veiklos nuostatai. Šiais metais Vertinimo taryba rinkosi į 1 posėdį, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl pastato, esančio Lietuvininkų g. 11 Šilutėje, įrašymo ar neįrašymo į LR kultūros vertybių registrą. Buvo nuspręsta į LR kultūros vertybių registrą pastatą neįrašyti. Vertinimo tarybos veiklai skirta 190 Eur.

5. 2015 m. Šilutės mieste vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros katedros studentų praktika/ stovykla, kurios metu buvo atlikti pastatų, esančių Kalinausko g. 8, Liepų g. 5, Sodų g. 2, V. Kudirkos g. 7 ir Tilžės g. 3 architektūriniai apmatavimai. Šiais metais buvo skirti 54,81 Eur. brėžinių skenavimui. 2015 m. architektūrinių apmatavimų brėžiniai

6. Švėkšnos žydų masinių žudynių vietos ir kapų vietoje 2015 m. buvo pastatytas naujas paminklas. Šiais metais skirta 380 Eur. paminklinės lentos pagaminimui ir įrengimui.  

7. Šiais metais buvo skirta 8 094,9 Eur. Šilutės miesto istorinės dalies pastatų spalviniams sprendiniams parengti. Viešojo pirkimo būdu atrinktas paslaugos teikėjas Bera Lt įsipareigojo iki 2017 m. balandžio 13 d. parengti 112 pastatų, esančių Šilutės miesto istorinėje dalyje, spalvinius fasadų sprendinius. Projekto rezultatai bus pristatyti Šilutės bendruomenei ir pastatų savininkams, kurie galės neatlygintinai pasinaudoti šia informacija planuojant savo pastatų tvarkybą.

8. Švėkšnos dvaro tvoros atkarpos mūrijimo darbams buvo skirta 12 100 Eur.  Dvaro sodybos tvora ties pastatais, adresu Bažnyčios g. 17 ir 19 Švėkšnoje, buvo labai blogos būklės, baimintasi jos griūties ant šalia esančių pastatų. Darbams atlikti viešo pirkimo būdu buvo atrinktas paslaugos teikėjas UAB "Tomstata". Projekto nuotraukos

2015 m. iš Paveldo strategijos finansuoti projektai:

1. “Žydų genocido aukų vietų Šilutės rajone sutvarkymas” projekto dalinis finansavimas. Šilutės rajone yra 3 žydų žudynių vietos: Dargiškės (Vainuto sen.), Šiaudviečių (Žemaičių Naumiesčio sen.) ir Inkaklių (Švėkšnos sen.) kaimuose. Šios vietos įrašytos į Kultūros vertybių registrą, joms suteikta pirminė teisinė apsauga. Projekto tikslas - sutvarkyti žydų holokausto aukų vietas: suremontuoti paminklus, sutvarkyti memorialinių vietų aplinką, pastatyti informacinius stendus. Nuotraukos projekto pradžioje ir pabaigoje

2. Švėkšnos dvaro sodybos tvoros (u. k. 26167) dalies prie parko vartų remontas. Nuotraukos projekto pradžioje ir pabaigoje

3. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros katedros studentų praktika/ stovykla Šilutės mieste. 2015 m. studentai atliko 5 pastatų, esančių adresu Kalinausko g. 8, Liepų g. 5, Sodų g. 2, V. Kudirkos g. 7 ir Tilžės g. 3 architektūrinius apmatavimus. Šiais metais didelis dėmesys buvo skirtas pastatų fasadų lipdiniams. Nuotraukosbrėžiniai

4. Tarptautinės konferencijos „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“ dalinis finansavimas.

5. Muižės kaimo kapinių sutvarkymas (II etapas). Nuotraukos

6. „Kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo programą“. Apie projektąprojekto nuotraukos

7. Šlažų kaimo antrųjų senųjų evangelikų liuteronų kapinių (u. k. 24300) sutvarkymas ir aptvėrimas. Nuotraukos projekto pradžioje ir pabaigoje

8. Šv. Vincento Ferero bažnyčios šventoriaus tvoros remontas. Nuotraukos projekto pradžioje ir pabaigoje

2014 m. iš Paveldo strategijos finansuoti projektai:

1. VGTU Architektūros katedros studentų praktika/ stovykla Šilutės mieste. Praktikos metu studentai apmatavo ir parengė brėžinius pastatų, esančių adresu Lietuvininkų g. 27,Lietuvininkų g. 36 (Šilutės muziejaus pastatų kompleksas) ir Jankaus g. 1.

2. Tvorelių Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje prie vartųįrengimas. Nuotraukos

3. Koplytstulpio (u. k. 13953)Ilgbrastės k. (Švėkšnos sen.) rekonstrukcija. Nuotraukos

4. Muižės kapinių ir E. V. Berbomo kapo sutvarkymas. Nuotraukos

5. Šilutės miesto evangelikų liuteronų kapinių dalies tvorelių rekonstrukcija. Nuotraukos

6. Orientacinės varžybos po Šilutės senamiestį, skirtosEuropos paveldo dienoms paminėti. Nuotraukos

2013 m. iš Paveldo strategijos finansuoti projektai:

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau VGTU)Architektūros katedros studentų praktika/ stovykla Šilutės mieste. Praktikos metu studentaivykdė architektūrinius istorinių Šilutėssenamiesčio pastatųapmatavimus. 2013 m. buvo apmatuoti irsavivaldybei perduoti 4 pastatų (Kalinausko g. 6, Vydūno g. 1, Taikos g. 15 ir Liepų g. 7) architektūrinių apmatavimų brėžiniai.Architektūriniai apmatavimai reikalingi rengiant pastatų tvarkymo projektus. Savivaldybėje esančiais brėžiniais neatlygintinai gali pasinaudoti minėtų pastatų savininkai - tai savivaldybės indėlis siekiant gyventojams palengvintiistorinių pastatų tvarkybą. Daugiau

2. Bartininkų k. (Gardamo sen.) senųjų kapinių aptvėrimas

3. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje prie vartų. Tyrimų ataskaita

4. Šyšos k. (Šilutės sen.) senųjų kapinių aptvėrimas. Nuotraukos

5. Namo (u. k. 32983) remonto projekto parengimas ir paraiškos Kultūros paveldo departamento Paveldotvarkos programai paruošimas.

2012 m. iš Paveldo strategijos finansuoti projektai:

1. Informacinių stendų lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis sukūrimas ir įrengimas Macikų lagerių kapinėseŽemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos miestelių senosiose turgaus aikštėse beiprie Šv. Vincento Ferero bažnyčios Degučių k. (Žemaičių Naumiesčio sen.)

2. "Vietos dvasia. Mus supantis, kuriantis, vienijantiskultūros paveldas" projekto dalinis finansavimas. Projektas skirtas Europos paveldo dienoms Šilutės rajonepaminėti. Projektas finansuotas iš Kultūros paveldo departamento programos.Nuotraukos

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"