Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Pradedamas rengti Gardamo gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas

 

Planavimo pagrindas:  2012 m. birželio 25 d.  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-765 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Gardamo gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“

  Planų rengimo terminai: 2013 III ketvirtis – 2014 IV ketvirtis.

  Planavimo tikslai:

Planuojamoje teritorijoje nustatyti inžinerinės infrastruktūros tinklų plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant darnią tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus;Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrą planuojamose teritorijose ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

  Planavimo uždaviniai:

1)  užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą;

2)  plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų sistemas ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai;

3)  sudaryti sąlygas turizmo paslaugoms ir poilsio infrastruktūrai plėtoti, racionaliai naudoti gamtinius ir kultūrinius išteklius;

4)  formuoti rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius;

5)  sudaryti prielaidas formuoti turizmo centrus ir sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti;

6)  rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.

  Planavimo organizatorius:  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius (Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.  Tel.   (8 441)  79 266, faks. (8 441)  51 517, el. p. silute@pamarys.lt, www.silute.lt)

  Specialiojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“ (Gedimino pr. 41/2-1,LT-01109, Vilnius, tel. 8-5-2791584, faks. 8-5-2127941, el.p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt). Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

  Vadovaujantis 2004 08 18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ bus atliekama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka.

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento prašome teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie galimybę susipažinti su specialiojo plano koncepcija, SPAV atrankos dokumentu, sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vieta bei laikas bus skelbiami papildomai vietos spaudoje, Gardamo seniūnijos skelbimų lentoje ir Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"