Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Pradedamas rengti teritorijos, esančios Šilutėje, tarp Gluosnių, Statybininkų, Smėlyno ir Klaipėdos gatvių, detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-19 įsakymas Nr. A1-665 „Dėl teritorijos, esančios Šilutėje, tarp Gluosnių, Statybininkų, Smėlyno ir Klaipėdos gatvių, detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir 2015-06-25 įsakymas Nr. A1-678 „Dėl teritorijos, esančios Šilutėje, tarp Gluosnių, Statybininkų, Smėlyno ir Klaipėdos gatvių, detaliojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel. (8 441)  79 266, el. p. administracija@silute.lt, www.silute.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Elberta“, Partizanų g. 56-60, Kaunas, mob. 8 682 43 413, el. p. elberta.info@gmail.com. Interneto svetainės nėra.

Planuojama teritorija: Šilutės mieste, tarp Gluosnių, Statybininkų, Smėlyno ir Klaipėdos gatvių esanti teritorija. Plotas apie 25 ha.

Planavimo tikslai: detalizuoti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586 patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius; nustatyti privalomus teritorijos naudojimo reglamentus; nustatyti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas (numatomų skirstomųjų tinklų bei aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų išdėstymas), joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-14 nutarimu Nr. 967 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimo Nr. 1467 redakcija) patvirtintą Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 3.4. punktą Aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant detaliuosius planus toje savivaldybės dalyje, kurioje atliktas savivaldybės dalies bendrojo plano vertinimas, ir jeigu nesuplanuotas joks kitas kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai, išskyrus pirmiau įvertintą.

Teritorijos vystymo koncepcija (toliau - koncepcija) rengiama.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano dokumento rengimo, derinimo, viešo svarstymo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Planavimo rengimo laikotarpis: 2016 m. I ketv.- 2016 m. IV ketv.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Apie galimybę susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuojama atskirai.

Susipažinti su rengiama detaliojo plano koncepcija galima pas detaliojo plano rengėją nurodytu adresu iki 2016-06-30.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"