Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Pradedami rengti šie Šilutės rajono savivaldybės gyvenviečių specialieji planai Nustatyti planuojamoje teritorijoje inžinerinės infrastruktūros tinklų plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant...

  Pradedami rengti šie Šilutės rajono savivaldybės gyvenviečių specialieji planai:

  1. Usėnų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  2. Katyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  3. Vilkyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  4. Saugų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  5. Inkaklių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  6. Grabupių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  7. Pašyšių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  8. Degučių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  9. Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, susijusių su vandens transporto susisiekimo keliais (Nemuno delta, Kuršių mariomis) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas.

  Planavimo pagrindas: 2011-06-30 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-92. 
  Planų rengimo terminai: 2012 III ketvirtis – 2014 I ketvirtis.

  Planavimo tikslai:

1.  Nustatyti planuojamoje teritorijoje inžinerinės infrastruktūros tinklų plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant darnią tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus;

2.  Rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus  reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

  Planavimo uždaviniai:

1)  užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą;

2)  plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų sistemas ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai;

3)  sudaryti sąlygas turizmo paslaugoms ir poilsio infrastruktūrai plėtoti, racionaliai naudoti gamtinius ir kultūrinius išteklius;

4)  formuoti rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius;

5)  sudaryti prielaidas formuoti turizmo centrus ir sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti;

6)  rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.

  Planavimo organizatorė:  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorė (Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė.  Tel.   (8 441)  79 266, faks. (8 441)  51 517, el. p. silute@pamarys.lt, www.silute.lt)

  Specialiojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“ (Gedimino pr. 41/2-1,LT-01109, Vilnius, tel. 8-5-2791584, faks. 8-5-2127941, el.p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt)

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl numatomų rengti teritorijų planavimo dokumentų prašome teikti planavimo organizatoriui arba planų rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

  Planavimo proceso metu bus atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (SPAV) atlikti – procedūra, per kurią bus nuspręsta, ar privaloma atlikti rengiamo specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Taip pat bus atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV).

  Apie galimybę susipažinti su specialiojo plano sprendiniais, SPAV ir PAV atrankų išvadomis,  viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vieta bei laikas bus skelbiami papildomai vietos spaudoje, seniūnijose, kuriose vyks planavimas, ir Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje. 

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"