Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Pradedami rengti Šilutės rajono savivaldybės gyvenviečių (Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai), Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio, Rusnės, Kintų, Vainuto, Macikų, Juknaičių)...

Planavimo pagrindas: Šilutės  rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimas Nr. T1-1544 „Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė – Pagryniai – Traksėdžiai), Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio, Rusnės, Kintų, Vainuto, Macikų, Juknaičių gyvenviečių susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimo“ ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai (2009-09-24 Nr. A1-915; 2009-10-15 Nr. A1-1021; 2009-10-15 Nr. A1-1023; 2009-10-15 Nr. A1-1025; 2009-10-15 Nr. A1-1027; 2009-10-15 Nr. A1-1030; 2009-10-15 Nr. A1-1032; 2009-10-16 Nr. A1-1039).

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė, Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė; tel. (8 441) 79 226, (8 441) 79 292, faks. (8 441) 51 517; el. p. silute@pamarys.lt

Internetinio tinklalapio adresas: www.silute.lt.
Planų rengėjas: UAB „Urbanistika“, Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 2 616 972; faks. (8 5) 2 124 459; el. p. adm@urbanistika.lt

Projekto vadovė: G. Mineikienė, tel. (8 5) 2 610 697; el. p. gitana@urbanistika.lt.

Planavimo darbų programos: Su planavimo darbų programomis galima susipažinti Šilutės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje: www.silute.lt/Teisinė informacija/Teisės aktai.

Planavimo dokumentų rengimo etapai: 1) parengiamasis, 2) specialiojo plano rengimo etapas, kurio metu atliekama esamos būklės analizė, nustatoma teritorijos vystymo koncepcija, pateikiama informacija atrankai dėl strateginio pasekmių aplinkai privalomo vertinimo, parengiami sprendiniai, 3) sprendinių pasekmių vertinimo, 4) baigiamasis etapai (dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo bei tvirtinimo stadijos).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) sudaryti sąlygas racionaliam žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimui užtikrinti; 2) sudaryti sąlygas susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemų bei kitai infrastruktūrai plėtoti ir teritorijoms, reikalingoms jų plėtrai, rezervuoti; 3) sudaryti sąlygas teritorijose naudojimui, tvarkymui ir apsaugos režimui, kraštovaizdžio formavimo kryptims ir teritorijų tvarkymo priemonėms nustatyti; 4) sudaryti sąlygas turizmo paslaugoms ir poilsio infrastruktūrai plėtoti, gamtinių ir kultūrinių išteklių racionaliam naudojimui; 5) sudaryti sąlygas teritorijose reikalingiems komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikių objektams rezervuoti.

Darbų atlikimo terminai: 2010 balandžio mėn. - 2013 birželio mėn.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, nurodytais adresais raštu, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Fiziniai ir juridiniai ąsmenys, visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus, turi nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas (rekomenduojama pasiūlymų teikimo forma pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (Žin.,1996, Nr. 90-2099; 2010, Nr. 78-4010) patvirtintų Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 1 priede).

Apie galimybes susipažinti su parengta informacija atrankai dėl strateginio pasekmių aplinkai privalomo vertinimo, gauta išvada dėl privalomo vertinimo, planų koncepcijomis ir sprendiniais bus paskelbta atskirai.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"