Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŠILUTĖS MIESTO CENTRO DETALŲJĮ PLANĄ

 Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2013 m. liepos mėn. 29 d. Įsakymas Nr. A1-814 „Dėl Šilutės miesto centro detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo" ir 2013-10-24 Planavimo sąlygų sąvadu Nr. AR8-(14.10)-79.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

  • Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Šilutės miesto centro teritorijos detaliojo plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai;
  • Užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atitinkamomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomene, atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus;
  • Užtikrinti, kad Šilutės miesto centro teritorijos detaliojo plano organizatoriai turės išsamią ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas Šilutės miesto centro teritorijos detaliojo plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į jas.
  • Detalizuojant Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T1-1586 patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius Šilutės miestui ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-818 patvirtinto Šilutės miesto aplinkos (Šilutė – Pagryniai – Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus.

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė; tel.: (8 441) 79 266, faksas: (8 441) 51 517, el. paštas administracija@silute.lt

Plano rengėjas: UAB „Archimetras", Umėdžių 4-2, Kaunas; tel. (+370) 61807879; el. paštas: archimetras@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Laurynas Byla.

Pasiūlymai dėl Šilutės miesto centro teritorijos detaliojo plano planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą Šilutės miesto centro teritorijos detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Taip pat konsultavimo metu Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojui - vyriausiajam architektui  Edmundui Benečiui  tel. (8 441) 79 268 . el. paštas [email protected]  ir/ar plano rengėjui UAB „Archimetras“, PV Laurynas Byla, tel. (+370) 618 07 879; el. paštas: archimetras@gmail.com.

Šilutės miesto centro teritorijos detaliojo plano koncepcijos rengimo stadijos metu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"