Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Rengiamas Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialusis planas.

Planavimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-11-20 įsakymas Nr. A1-1288 ,,Dėl Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiojo plano rengimo, tikslų ir uždavinių nustatymo bei planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Šilutės miesto neužstatytų teritorijų  kraštovaizdžio formavimo specialiojo plano tikslai ir uždaviniai:

  • detalizuoti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius Šilutės miestui;
  • užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens naudojimą;
  • racionaliai naudoti gamtinius ir kultūrinius išteklius;
  • identifikuoti neužstatytas bendro naudojimo teritorijas ir objektus bei rezervuoti jų naudojimui būtinas teritorijas;
  • nustatyti šių teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos principus, funkcinio naudojimo prioritetus;
  • plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemas, vandens turizmo bei kitą infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai;
  • nustatyti šiose teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones;
  • numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio ir miestietiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;
  • suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šiose teritorijose sąlygų.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė; tel. (8 441) 79 226, (8 441) 79 292, faks. (8 441) 51 517; el. p. silute@pamarys.lt. Internetinio tinklalapio adresas: www.silute.lt.

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 2619024; (8 5) 2312455; faks. (8 5) 2124459; el. p. adm@urbanistika.lt. Internetinio tinklalapio adresas: www.urbanistika.lt.

Planavimo terminai: pradžia – 2013 m. spalis, pabaiga – 2014 m. gruodis.

Informaciją apie rengiamą Šilutės miesto vandens turizmo specialųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas. Informacija apie galimybes susipažinti su SP sprendiniais, viešų ekspozicijų ir viešų susirinkimų vietos bei laikas bus skelbiami atskirai.

Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka:

Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"