Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Informacija apie vykdomas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas

2018 metais Šilutės miesto ir rajono vaikams siūloma dalyvauti 53 neformaliojo vaikų švietimo programose (sąrašas pridedamas). 14 programų teikėjai yra organizacijos ir įstaigos, 34 programų teikėjai – laisvieji mokytojai. Teikėjai veiklą organizuoja vadovaudamiesi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T1-889 (nuoroda pridedama).

Nustatyti NVŠ programų prioritetai

Atsižvelgiant į esamą neformaliojo švietimo situaciją rajone yra numatyti prioritetai netradicinėms, išskirtinėms veikloms bei techninės kūrybos, etnokultūros, informacinių technologijų, verslumo, pilietiškumo ugdymo programoms. 12 prioritetinių programų įgyvendinamos Šilutėje, Kintuose, Rusnėje, Žemaičių Naumiestyje, Švėkšnoje, Usėnuose.

Finansavimo principai

Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos Savivaldybei skiriamos LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių.

Rekomenduojama NVŠ lėšų suma programai įgyvendinti yra 10-15 eurų per mėnesį 1 vaikui. Lėšos skiriamos NVŠ teikėjui ir naudojamos programos veiklai organizuoti.

Programos pradedamos vykdyti kalendorinių metų vasario-gruodžio mėnesiais pasirinktinai, programos trukmė gali būti 3, 6, 9 mėnesiai.

Yra galimybė vaikams dalyvauti pasirinktose NVŠ programose vasaros mėnesiais.

NVŠ teikėjai teikti Švietimo skyriui paraiškas dėl naujų neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo ir akreditacijos gali 2 kartus per metus: iki birželio 15 d. – antram pusmečiui, iki gruodžio 15 d. – kitiems kalendoriniams metams. Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu NVŠ programų akreditacija pratęsiama kasmet arba vertinama iš naujo kas dveji metai.

Dokumentų pavyzdinės formos:

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (pridedama)

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo forma (pridedama)

NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų, globėjų sutarties forma (pridedama)

Mokinių lankomumo apskaitos žurnalas (pridedama)

NVŠ programos vykdymo grafikas (pridedama)

Savivaldybės ir NVŠ teikėjo sutarties forma

Konsultacijas dėl NVŠ programų teikimo, akreditavimo, vykdymo, programų nutraukimo, mokinių registravimo MR ir KTPRR ir kt. klausimais teikia

Švietimo skyriaus specialistės:

Giedrė Milukienė, tel. nr.: (8 441) 79 235; el.p. : giedre.milukiene@silute.lt;

Vitalija Jurienė, tel. nr.: (8 441) 79 269; el.p.: vitalija.juriene@silute.lt;

Nijole Petkevičienė, tel. nr.: (8 441) 79 289; el.p.: nijole.petkeviciene@silute.lt;

Centralizuotos buhalterijos skyriaus specialistė:

Rasa Banaitienė, tel. nr.: (8 441) 79 212; el.p.: rasa.banaitiene@silute.lt;

 

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"