Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų konferencija „Ką galime padaryti mes, kad gerėtų ugdymo kokybė?“

Rudenį, Šilutės Vydūno gimnazijoje, Švietimo skyrius organizavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų konferenciją „KĄ GALIME PADARYTI MES, KAD GERĖTŲ UGDYMO KOKYBĖ? Konferencijos pradžioje visus dalyvius pasveikino meras Vytautas Laurinaitis ir akcentavo būtinybę keistis kartu su laikmečio iššūkiais. Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė palinkėjo produktyvaus ir sėkmingo dialogo. Konferencijos metu Vydūno gimnazijos foje buvo eksponuojami mokyklų komandų parengti stendiniai pranešimai, pristatantys gerąsias patirtis, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Konferencijos bendrojoje dalyje pristatyti 4 pranešimai:

- rajono Mokinių tarybos atstovių, Šilutės Vydūno gimnazijos mokinių Gabrielės Vindžigelskytės ir Rimantės Macijauskaitės pranešimas „Kaip visuomeninė veikla gali prisidėti prie mokymosi kokybės?“. Ppranešime nuskambėjo daug komplimentų mokyklai, kurioje mokiniai jaučiasi saugūs, į jų nuomonę atsižvelgiama, jie yra gerbiami.

- Šilutės Vydūno gimnazijos tėvų komiteto atstovės, Silvijos Rimkuvienės pranešimas „Tėvų įsitraukimas į mokinių ugdymą“. Pranešėja palietė gilesnę tėvų ir mokyklos santykių, pagrįstų bendradarbiavimu ir geranoriškumu, problemą.

- pedagogų atstovės, Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojos ekspertės Tatjanos Balvočienės pranešimas „Ar pažįstame tuos, už kuriuos esame atsakingi?“, kuriame analizavo mokyklos deklaruojamų vertybių ir atsakomybės svarbą ugdymo procese.

- Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja Rasa Žemailienė pranešime „Mokinių mokymosi pasiekimai ir lūkesčiai“ pristatė rajono mokinių pasiekimų rezultatų analizę, mokinių, tėvų ir mokytojų nuomonių apie pamokos kokybę skirtybes ir panašumus.

Antroje konferencijos dalyje dalyvaujantys mokiniai, tėvai, pedagogai turėjo galimybę diskutuoti atsirose darbo grupėse ir išsakyti savo nuomonę dėl šiandienai svarbių ir aktualių mokyklai iškylančių klausimų: Kas yra svarbu siekiant mokinio sėkmės? Ką daryti, kad mokytojas nepavargtų, o mokinys išmoktų? Kaip mokykloje pasinaudojama turimais duomenimis procesui gerinti? Kokie reikalingi pokyčiai? Kokie visų mūsų spendimai keistų situaciją mokykloje?

Darbas vyko šiose grupėse:

Gamtos ir tiksliųjų mokslų, technologijų mokytojų grupės darbą moderavo Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos chemijos vyresnioji mokytoja Laimutė Uselienė. Skaityti pranešimai:

- „Pažangos stebėjimas ir vertinimas gamtos mokslų pamokose“. Daiva Strazdauskienė, Šilutės pirmosios gimnazijos biologijos mokytoja.

- „Erdvių panaudojimas ugdymo procese“. Vidas Jaunius,  Šilutės r. Vainuto gimnazijos fizikos ir informacinių technologijų mokytojas.

- „Ugdymo kokybės gerinimas tobulinant pamokos vadybą bei efektyviai taikant interaktyvias priemones“. Vilma Saldauskienė, Elvita Simaitienė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos anglų k. ir biologijos mokytojos.

- „Tarpdalykinės integracijos galimybės“. Nijolė Sodonienė ir Ingrida Cyrolies, Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių k. ir biologijos mokytojos.

Socialinių mokslų ir menų grupės darbą moderavo Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Algirdas Gečas. Skaityti pranešimai:

- „Mokinių bendradarbiavimas ir pagalba vienas kitam pamokose“. Vida Beresnienė, Šilutės r. Usėnų   pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja.

- „Meninio ugdymo reikšmė mokant jaunimą ir suaugusius besimokančiuosius". Aurimas Liekis, Šilutės Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro dailės mokytojas.

- „Bendradarbiaujančių mokyklų tinklas - ugdymo kokybės gerinimui“.  Onutė Jurjonienė, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. 

- „Mokinių pasiekimų gerinimas diegiant kolegialųjį grįžtamąjį ryšį“. Banga Sabaliauskienė, Rūta Pociuvienė, Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos anglų k. ir geografijos mokytojos.

- „Tarpdalykinės integracijos galimybės“. Nijolė Sodonienė ir Ingrida Cyrolies, Šilutės r. Kintų    pagrindinės mokyklos lietuvių k. ir biologijos mokytojos.

Humanitarinio ugdymo grupės darbą moderavo Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Šulcienė. Skaityti pranešimai:

- „Pamokos metodų ir ugdymo aplinkų dermė“. Dalia Šucienė, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos lietuvių k. mokytoja.  

- „Mokymosi motyvacijos skatinimas anglų kalbos pamokose“. Jurgita Dargužienė, Šilutės r.  Vilkyčių pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja.

- „Tarpdalykinės integracijos galimybės“. Nijolė Sodonienė ir Ingrida Cyrolies, Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių k. ir biologijos mokytojos.

Pagalbos mokiniui specialistų grupės darbą moderavo Šilutės švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Daina Jucikaitė. Skaityti pranešimai:

- „Bendradarbiavimas su tėvais teikiant socialinę padagoginę pagalbą SUP mokiniui - sėkmingo ugdymosi gimnazijoje veiksnys“. Jūratė Gusevienė, Šilutės Vydūno gimnazijos socialinė pedagogė.

- „Švietimo pagalbos teikimo galimybės mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimų". Daina Jucikaitė, Šilutės Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė.

Pradinio ugdymo specialistų grupės darbą moderavo Šilutės Žibų pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Renata Ivaščenkienė. Skaityti pranešimai:

- „Ugdymo kokybės gerinimas panaudojant žaidimus“. Virginija Gečaitė, Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

- „Mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas“. Ramunė Vaidilienė, Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

- „Mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų panaudojimas užtikrinant sėkmingą vaikų ugdymą(si)“. Loreta Vilčauskienė, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui.

- ,,Saviraiškus mokinių dalyvavimas mokyklos gyvenime. Veiklų įvairovė – mini projektai‘‘. Nijolė Stankienė, Eglė Januškienė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės progimnazijos skyriaus pradinio ugdymo mokytojos.

- „Pažangos vertinimo aplankas - žingsnis į ugdymo kokybės rezultatų gerinimą“. Audronė Miklovienė, Rasa Urbonavičienė, Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos pradinių klasių  mokytojos.

Tėvų grupės darbą moderavo Šilutės švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė. Skaityti pranešimai:

- „Pozityvi tėvystė“. Ilona  Norgėlienė, Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnybos  psichologė, socialinė pedagogė.

- „Motyvacija gyvenimui“. Virginija Rupainienė, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos tikybos mokytoja.

Mokinių grupės darbą moderavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė.

Konferencijos pabaigoje moderatoriai pristatė darbo grupėse parengtas diskusijų išvadas, gaires pokyčiams mokyklose. Tikėkimės, kad ši konferencija yra žingsnis išgirsti vieniems kitus ir tęsti bendradarbiavimą vardan geros, geresnės, geriausios Mokyklos.

- Tėvų grupės diskusijos išvados

- Pagalbos specialistų grupės diskusijos išvados

- Pradinių klasių mokytojų darbo grupės išvados

- Humanitarinio ugdymo mokytojų grupės rekomendacijos

 

Švietimo skyriaus informacija

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"