Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-02-27
Pirmininkas: Šarūnas Laužikas
Numeris: 41
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
*members*
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Albina Bumblauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Alfonsas Vanagas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algimantas Čeponis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algirdas Balčytis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algirdas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Kubaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Jakas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Birutė Kleinaitė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Žebelienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darijus Pundžius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Soščeka
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Edvardas Vitkauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Genovaitė Kimbrienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gintaras Bružas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Jonas Purlys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Juozas Sauspreškis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Povilas Tunaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Laužikas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Stankevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Vytuvis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Stasė Skutulienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Steponas Kazlauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vincenta Bubilienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Virgilijus Pozingis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Kainovaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vytautas Laurinaitis
Ar dalyvavo?: Taip

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos Pranešėjai: Darius Soščeka 02 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Darius Soščeka 03 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų 2014 metų veiklos programų Pranešėjai: Darijus Pundžius 04 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 05 Pavadinimas: Dėl savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Darius Soščeka 06 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2014–2016 metų programų tvirtinimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 07 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos 2013 metų ataskaitoms Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 08 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties pakeitimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 10 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų 2014 m. sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 11 Pavadinimas: Dėl kvalifikacinių klasių suteikimo ir pareiginės algos priedų mokėjimo Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų direktoriams Pranešėjai: Darijus Pundžius 12 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2014 metų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 13 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2014 metų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo mėgėjų meno kolektyvų apžiūroms organizuoti Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 14 Pavadinimas: Dėl 2014 metų socialinių paslaugų kainų pakeitimo ir papildymo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 15 Pavadinimas: Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo Šilutės rajono savivaldybėje Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 16 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2013 metų ataskaitai Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 17 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos 2012 metų ataskaitai Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 18 Pavadinimas: Dėl 2012-10-25 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos naujos sudėties tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano socialiai saugios aplinkos kūrimo bei valdymo tobulinimo programų patikslinimo Pranešėjai: Darius Soščeka 20 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 21 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1091 „Dėl Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 22 Pavadinimas: Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2013-07-25 sprendimu Nr. T1-841, pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 23 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-572 „Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 24 Pavadinimas: Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 25 Pavadinimas: Dėl leidimo nurašyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus Pranešėjai: Darius Soščeka 26 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Darius Soščeka 27 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo Pranešėjai: Darius Soščeka 28 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis UAB „Šilutės vandenys“ Pranešėjai: Darius Soščeka 29 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bikavėnų kaimo bendruomenei Pranešėjai: Darijus Pundžius 30 Pavadinimas: Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pertvarkymo Pranešėjai: Darius Soščeka 31 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės Tarybos sprendimų pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 32 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Darius Soščeka 33 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Darius Soščeka 34 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą Pranešėjai: Darius Soščeka 35 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl. (kadastrinis Nr. 8872/0010:363 Švėkšnos k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 36 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Medžiotojų g. 23A (kadastrinis Nr. 8840/0002:405), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., (kadastrinis Nr. 8840/0002:406), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 37 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:538, Medžiotojų g. 27D, Pagrynių k., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 38 Pavadinimas: Dėl teritorijos, esančios tarp Lentpjūvės g. ir žemės sklypų Rusnės g. 8A ir Lentpjūvės g.9, Šilutėje, detaliojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 39 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo Pranešėjai: Darijus Pundžius 40 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų I pusmečio darbo plano papildymo Pranešėjai: Darius Soščeka 41 Pavadinimas: Dėl apmokėjimo už darbą Šilutės rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Darius Soščeka 42 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono kultūros centrų tarybų sudėties pakeitimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 43 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties pakeitimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 44 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 45 Pavadinimas: Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų Pranešėjai: Darius Soščeka 46 Pavadinimas: Dėl Mero atostogų suteikimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 47 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-12-13 sprendimo Nr.T1-627 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 48 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Gardamo sen., Užlaukės k., m. Mažvydo g. 30 (kadastrinis Nr. 8850/0006:185 Ramučių k.v.), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Gardamo sen., Užlaukės k. (kadastrinis Nr. 8850/0006:160 Ramučių k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Šarūnas Laužikas

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"