Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-04-24
Pirmininkas: Šarūnas Laužikas
Numeris: 44
Būsena: Baigtas

Transliacija

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Pranešėjai: Darijus Pundžius 02 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T1-1092 „Dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 2 procentų mokesčio tarifas, sąrašo 18, 22 ir 35 eilučių pripažinimo netekusiomis galios Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 03 Pavadinimas: Dėl struktūros pertvarkos Šilutės pirmojoje gimnazijoje Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 04 Pavadinimas: Dėl struktūros pertvarkos Kintų vidurinėje mokykloje Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 05 Pavadinimas: Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkiniui Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 06 Pavadinimas: Dėl papildomų lėšų skyrimo VšĮ „Šilutės sportas“ Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 07 Pavadinimas: Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 metų veiklos užduočių patvirtinimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 08 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 09 Pavadinimas: Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 10 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 11 Pavadinimas: Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Šilutės ligoninei nustatymo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 12 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 13 Pavadinimas: Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Vainuto ambulatorijai nustatymo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 14 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 15 Pavadinimas: Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 16 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 17 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 18 Pavadinimas: Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui viešajai įstaigai Juknaičių ambulatorijai nustatymo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 19 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 20 Pavadinimas: Dėl paramos skyrimo Vytautui Kolyčiui Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 21 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 22 Pavadinimas: Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 23 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pamario vaikų ir jaunimo centras“ ir įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 24 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T1-1547 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai“ 1 punkto pakeitimo ir Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T1-1575 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 25 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 26 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų plano patvirtinimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 27 Pavadinimas: Dėl Šilutės miesto 2014 metų šventės dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 28 Pavadinimas: Dėl smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo likvidavimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 29 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-51 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo 6.6 punkto pripažinimo netekusio galios Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 30 Pavadinimas: Dėl 2014-02-27 sprendimu Nr. T1-1064 „Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo“ patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos 4.7 eilutės pripažinimo netekusia galios ir sąmatos patvirtinimo nauja redakcija Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 31 Pavadinimas: Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 32 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T1-1135 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešėjai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ 1.6 punkto pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 33 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kintų bendruomenei Pranešėjai: Darijus Pundžius 34 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį individualiai įmonei V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetui Pranešėjai: Darijus Pundžius 35 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2014 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 36 Pavadinimas: Dėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ eiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime ir viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ 2014 metų tikslinio finansavimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 37 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos 2014 metų priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 38 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 39 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 19 d. sprendimo pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 40 Pavadinimas: Dėl Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudėties pakeitimo Pranešėjai: Juozas Sauspreškis 41 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0004:5, esančio Šyšos k., Traksėdžių k.v., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 42 Pavadinimas: Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Paleičių k. (kadastriniai Nr. 8820/0005:36 Juknaičių k.v. ir 8820/0005:37 Juknaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 43 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. (kadastrinis Nr. 8840/0002:700 Pagrynių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 44 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav.,Rusnės sen.,Uostadvario k., Uostadvario g.5 (kadastrinis Nr.8854/0001:88 Rusnės m.k.v.), žemės sklypo, esančio šilutės r. sav.,Rusnės sen.,Uostadvario k.,Uostadvario g. 3 (kadastrinis Nr. 8854/0001:7 Rusnės m. k.v.), ir žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Rusnės sen.,Uostadvario k., Uostadvario g.1 (kadastrinis Nr.8854/0001:140 Rusnės m.k.v.), Pranešėjai: Darijus Pundžius 45 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Mero 2013 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Šarūnas Laužikas

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"