Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-07-31
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 47
Būsena: Baigtas

Transliacija

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl Raimundo Ambrozaičio paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 02 Pavadinimas: Dėl savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojų kuravimo sričių nustatymo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 03 Pavadinimas: Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą Pranešėjai: Algirdas Gečas 04 Pavadinimas: Dėl lėšų skyrimo Savivaldybės administracijai Pranešėjai: Algirdas Gečas 05 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti Pranešėjai: Algirdas Gečas 06 Pavadinimas: Dėl lėšų paskirstymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 07 Pavadinimas: Dėl asignavimų perkėlimo Pranešėjai: Darius Soščeka 08 Pavadinimas: Dėl leidimo Žemaičių Naumiesčio gimnazijai perkelti asignavimus Pranešėjai: Darius Soščeka 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 10 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 metų programos rengimui ir šios programos bendrajam finansavimui Pranešėjai: Saulius Vytuvis 11 Pavadinimas: Dėl tarnybinio mėnesinio atlyginimo koeficientų nustatymo Šilutės rajono kultūros įstaigų direktoriams Pranešėjai: Algirdas Gečas 12 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimo Nr. T1-934 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros projektų 2014 metų konkurso nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 13 Pavadinimas: Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2014-2015 mokslo metais nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 14 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-2136 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus švietimo įstaigose 2014-2015 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 15 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-2138 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 16 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir nuostatų nauja redakcija patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 17 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-936 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 18 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 23 d. Nr. T1-855 „Dėl Algimanto Jokšo paskyrimo Inkaklių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriumi“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-504 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 20 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Šilutės rajono ir Neringos savivaldybėse` Pranešėjai: Algirdas Gečas 21 Pavadinimas: Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo Šilutės rajono savivaldybėje Pranešėjai: Algirdas Gečas 22 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 23 Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo Pranešėjai: Darius Soščeka 24 Pavadinimas: Dėl buitinių nuotekų valymo įrenginio perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ Pranešėjai: Saulius Vytuvis 25 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2010-07-22 sprendimo Nr. T1-1465 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Rusnės specialiajai mokyklai“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 26 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Saugų vaikų globos namams Pranešėjai: Algirdas Gečas 27 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Saugios aplinkos sukūrimas Šilutės rajono švietimo įstaigose“ Pranešėjai: Algirdas Gečas 28 Pavadinimas: Dėl Šilutėje, Lietuvininkų g. 38, esančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės r. vaikų meno mokyklai Pranešėjai: Darius Soščeka 29 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Savivaldybės reikmėms Pranešėjai: Algirdas Gečas 30 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šilutės turizmo informacijos centrui Pranešėjai: Saulius Vytuvis 31 Pavadinimas: Dėl 2009-12-08 panaudos sutarties Nr. R-(9.40)-1071 su Šilutės Vydūno gimnazija galiojimo termino pratęsimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 32 Pavadinimas: Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą Pranešėjai: Darius Soščeka 33 Pavadinimas: Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo Pranešėjai: Darius Soščeka 34 Pavadinimas: Dėl leidimo nurašyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus Pranešėjai: Darius Soščeka 35 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl investicinio projekto „Šilutės rajono Kintų seniūnijos Rugulių žiemos polderio rekonstrukcija“ pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 36 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T1-2075 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Algirdas Gečas 37 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos narių delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą Pranešėjai: Darius Soščeka 38 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Turto privatizavimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Darius Soščeka 39 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T1-492 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 40 Pavadinimas: Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą Pranešėjai: Darius Soščeka 41 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl pritarimo Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos siūlymui“ pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 42 Pavadinimas: Dėl Šilutės miesto vandens turizmo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 43 Pavadinimas: Dėl Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 44 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Usėnų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 45 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Pašyšių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 46 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Gardamo gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 47 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Katyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 48 Pavadinimas: Dėl privažiavimo prie gyvenamųjų namų, esančių Vilkėno g. Nr. 4 ir Nr. 6, Švėkšnos mstl. Pranešėjai: Saulius Vytuvis 49 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:241 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo keičiant Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-11-18 įsakymu Nr. A1-928 patvirtinto detaliojo plano sprendimus Pranešėjai: Saulius Vytuvis 50 Pavadinimas: Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Laučių k., Šusties g. 26 (kadastrinis Nr. 8817/0004:51 Jonaičių k.v.) ir Šilutės r. sav., Šilutės sen., Laučių k. (kadastrinis Nr. 8817/0004:188 Jonaičių k.v.) detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 51 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:480 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 52 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:479 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 53 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 8827/0003:415 Kintų k.v.), esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Suvernų k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 54 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Balčyčio veiklos sričių nustatymo Pranešėjai: Darius Soščeka 55 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Gečo veiklos sričių nustatymo Pranešėjai: Darius Soščeka 56 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. T1-1010 „Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 57 Pavadinimas: Dėl savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 58 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 59 Pavadinimas: Dėl savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo Pranešėjai: Darius Soščeka 60 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-474 „Dėl Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 61 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T1-475 „Dėl Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto sudarymo“ 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Darius Soščeka 62 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"