Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ (2023-02-23 14.00 VAL.)
Data: 2023-02-23
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 52
Būsena: Baigtas

Transliacija

Įtraukti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 02 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti 2021-2027 VA Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Vandens telkinių atkūrimas pasitelkiant tarpsienį bendradarbiavimą“ (“Restoration of water bodies through cross-border cooperation“) Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 03 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės H. Šojaus muziejaus dalyvavimui 2021-2027 VA Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Kultūros paveldo objektų atkūrimas ir įveiklinimas pasitelkiant tarpsienį bendradarbiavimą“ (“Restoration of cultural heritage objects through cross-border cooperation“) Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 04 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2021–2030 metų atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 05 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-1169 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo Pranešėjai: Alina Urbonienė 06 Pavadinimas: Dėl pritarimo Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2022 m. įgyvendinimo ataskaitai Pranešėjai: Alina Urbonienė 07 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų dydžio socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti nustatymo Pranešėjai: Alina Urbonienė 08 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Alina Urbonienė 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų projektų 2023 m. finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Alina Urbonienė 10 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023-2025 metų atestacijos programų tvirtinimo Pranešėjai: Sigitas Šeputis 11 Pavadinimas: Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Šilutės rajono savivaldybės kontrolierei Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 12 Pavadinimas: Dėl Jolitos Stonkuvienės skyrimo į Šilutės rajono savivaldybės kontrolierės pareigas antrai kadencijai be konkurso Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 13 Pavadinimas: Dėl įgaliojimo atstovauti Šilutės rajono savivaldybei viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ eiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 14 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 15 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2023 m. projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 16 Pavadinimas: Dėl Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 17 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 18 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-1185 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure ir įstaigos valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų rėmimo programos patvirtinimo Pranešėjai: Alina Urbonienė 20 Pavadinimas: Dėl vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023-2025 metams sarašo patvirtinimo Pranešėjai: Alina Urbonienė 21 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-742 „Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 22 Pavadinimas: Dėl valstybės turto perėmimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 23 Pavadinimas: Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės sporto mokyklai Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 24 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės turizmo informacijos centrui Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 25 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2023 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 26 Pavadinimas: Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamąjį turtą Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 27 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T1-2034 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Juknaičių pagrindinei mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 28 Pavadinimas: Dėl turto perėmimo iš Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos ir jo perdavimo Šilutės r. Usėnų pagrindinei mokyklai Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 29 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimo Nr. T1-398 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 30 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-09-05 sprendimo Nr. T1-195 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 31 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimo Nr. T1-262 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 32 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Alina Urbonienė 33 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-12-19 sprendimo Nr. T1-206 ,,Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 5 patvirtinimo” papildymo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 34 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai skiriamo dalinio finansavimo tvarkos aprašas Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas 35 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Zigmantas Merliūnas 36 Pavadinimas: PAPILDOMAS. Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Tomas Budrikis 37 Pavadinimas: PAPILDOMAS. Dėl Šilutės rajono savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies pardavimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 38 Pavadinimas: PAPILDOMAS. Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-781 „Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 39 Pavadinimas: PAPILDOMAS. Dėl pritarimo vietos gyventojų apklausos rezultatams dėl Šilutės rajono savivaldybės Saugų ir Švėkšnos seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo (keitimo) Pranešėjai: Tomas Budrikis 40 Pavadinimas: PAPILDOMAS. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 41 Pavadinimas: PAPILDOMAS. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Savivaldybės tarybos teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 42 Pavadinimas: Kiti klausimai Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis
social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"