Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-12-18
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 53
Būsena: Baigtas

Transliacija

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 02 Pavadinimas: Dėl tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-1061 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 03 Pavadinimas: Dėl leidimo perkelti asignavimus Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 04 Pavadinimas: Dėl lėšų skyrimo Švėkšnos specialiojo ugdymo centrui Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 05 Pavadinimas: Dėl pajamų ir išlaidų plano padidinimo lopšeliui - darželiui ,,Žibutė“ Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 06 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 07 Pavadinimas: Dėl Šilutės sportininkų ir jų trenerių premijavimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 08 Pavadinimas: Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo specialiąsias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2015 metų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 10 Pavadinimas: Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą viešojoje įstaigoje „Šilutės sportas“ mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 11 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 12 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T1-1038 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 13 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T1-514 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 14 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-2072 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo” pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 15 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-2140 „Dėl vienkartinių pašalpų iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 16 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-1624 „Dėl bendrosios socialinės paslaugos (transporto) organizavimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 punkto pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 17 Pavadinimas: Dėl 2015 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 18 Pavadinimas: Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinės globos įstaigose Pranešėjai: Algirdas Gečas 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1089 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už šunų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų ir mokesčio dydžio patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 20 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos ir prevencinių priemonių diegimo išlaidų kompensavimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 21 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 22 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-1061 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 23 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 24 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-1046 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 25 Pavadinimas: Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės - asociacijos „Šilutės miesto VVG“ pavadinimo ir įstatų projekto pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 26 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 27 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ auditoriaus parinkimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 28 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Laučių kaimo bendruomenei Pranešėjai: Saulius Vytuvis 29 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T1-2283 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 30 Pavadinimas: Dėl savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 31 Pavadinimas: Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 32 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Kivylių žiburiai“ Pranešėjai: Saulius Vytuvis 33 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės turizmo informacijos centrui Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 34 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis asociacijoms klubui „Moterų seklyčia“, Šilutės - Emericho miestų bendradarbiavimo draugijai ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilutės rajono skyriui Pranešėjai: Saulius Vytuvis 35 Pavadinimas: Dėl per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų pardavimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 36 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 37 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 38 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 39 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-1085 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 40 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo T1-1236 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 41 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T1-386 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 42 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo T1-2036 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Juto Heat“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 43 Pavadinimas: Dėl leidimo Savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį ir mažą autobusą Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 44 Pavadinimas: Dėl žemės sklypų (kadastriniai Nr. 8817/0006:178 ir Nr. 8817/0006:179 Jonaičių k.v.), esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 45 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimo Nr. T1-1030 „Dėl leidimų važiuoti Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo“ 2 priedo 1,2,3 lentelių pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 46 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:85 Pagrynių k.v.), esančio Šilutės r. sav. Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"