Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-04-09
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 56
Būsena: Baigtas

Transliacija

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl vardo suteikimo Šilutės muziejui Pranešėjai: Algirdas Gečas 02 Pavadinimas: Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 03 Pavadinimas: Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Savivaldybės švietimo įstaigose 2015–2016 mokslo metais nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 04 Pavadinimas: Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo 2014 metų veikos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 05 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Algirdas Gečas 06 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ 2015 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 07 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 m. sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 08 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų veiklos 2014 metų ataskaitoms Pranešėjai: Algirdas Gečas 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 10 Pavadinimas: Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 11 Pavadinimas: Dėl paramos skyrimo M. U. Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 12 Pavadinimas: Dėl paramos skyrimo A. G Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 13 Pavadinimas: Dėl paramos skyrimo Ž. R Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 14 Pavadinimas: Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 15 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 16 Pavadinimas: Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro vadovų 2014 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Algirdas Gečas 17 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai Pranešėjai: Algirdas Gečas 18 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono kultūros įstaigų vadovų 2014 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Algirdas Gečas 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 20 Pavadinimas: Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 21 Pavadinimas: Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Saulius Vytuvis 22 Pavadinimas: Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 23 Pavadinimas: Dėl pritarimo susitarimui plėtoti infrastruktūrą Pranešėjai: Saulius Vytuvis 24 Pavadinimas: Dėl mokesčio už naudojimąsi Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 25 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 26 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T1-1547 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 27 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. T1-212 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 28 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrui Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 29 Pavadinimas: Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti ir naudoti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms Pranešėjai: Algirdas Gečas 30 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2015 metų veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 31 Pavadinimas: Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centras vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 32 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-2367 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 33 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 34 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 35 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 36 Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2015-2019 metų investicijų plano derinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 37 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 38 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 39 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Algirdas Gečas 40 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimo Nr. T1-1030 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 41 Pavadinimas: Dėl biudžetinės įstaigos Švėkšnos specialiojo ugdymo centro savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų bei turto perdavimo valstybės nuosavybėn Pranešėjai: Algirdas Gečas 42 Pavadinimas: Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 43 Pavadinimas: Dėl leidimo nurašyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamus daiktus Pranešėjai: Saulius Vytuvis 44 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 45 Pavadinimas: Dėl pareigybės kategorijos bei kvalifikacinės klasės Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 46 Pavadinimas: Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 47 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Grabupių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 48 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Vilkyčių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 49 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Saugų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 50 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Inkaklių gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 51 Pavadinimas: Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Šilutės, Švėkšnos ir Usėnų seniūnijose Pranešėjai: Saulius Vytuvis 52 Pavadinimas: Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k., (kadastriniai Nr. 8817/0002:333 Jonaičių k.v. ir 8817/0002:121 Jonaičių k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Saulius Vytuvis 53 Pavadinimas: Dėl 2014-12-18 sprendimo Nr. T1-2384 „Dėl leidimo Savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį lengvąjį automobilį ir mažą autobusą“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 54 Pavadinimas: Dėl Šilutės miesto centro detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 55 Pavadinimas: Kiti klausimai. Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"