Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2020-02-27
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 12
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Algirdas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Alina Urbonienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Martinkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Kurlianskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Pupšys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Audrius Endzinas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Plikšnienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Žebelienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Edgaras Padimanskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Edvardas Jurjonas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Genovaitė Kimbrienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Laimutė Uselienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Lijana Jagintavičienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ričardas Stonkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sandra Tamašauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sigitas Majus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sigitas Šeputis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Steponas Kazlauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Tomas Budrikis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vygantas Kamarauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vygantas Stoškus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vytautas Laurinaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zigmantas Jaunius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zigmantas Merliūnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Žygimantas Kurlianskas
Ar dalyvavo?: Taip

Priimti klausimai

Pavadinimas: Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Veža“ Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Mokomės. Dalijamės. Augame“ Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sporto komplekso, esančio Šilutėje, Gluosnių g. 13b, modernizavimas” Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2020 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T1-177 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020–2022 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programų tvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020-2022 metų veiksmų plano patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2020 m. projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos rajono savivaldybės Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo tvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T1-165 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl pavadinimo suteikimo gatvei, esančiai Šilutės r. sav., Kintų sen., Raudžių k. Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Šilutės ligoninei Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Bendras priešgaisrinių paslaugų gerinimas Lietuvoje ir Rusijoje“ („General improvement of fire safety services in Lithuania and Russia“) Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimo Nr. T1-2467 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės kultūros centrų, Šilutės muziejaus ir Šilutės kamerinio dramos teatro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimo Nr. T1-207 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl papildomų poilsio dienų suteikimo Šilutės rajono savivaldybės kontrolierei Jolitai Stonkuvienei Pranešėjai: Tomas Budrikis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"