Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2012-09-27
Pirmininkas: Daiva Žebelienė
Numeris: 124
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
*members*
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Birutė Tekorienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Thumat
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eglė Andrėjevaitė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Anoškinė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Janina Valienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Marius Bartkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Remigijus Budrikas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Viktoras Bičkauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Virginija Paulauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zita Tautvydienė
Ar dalyvavo?: Taip

Pritarta

01 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Pranešėjai: Daiva Žebelienė 02 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 03 Pavadinimas: Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 04 Pavadinimas: Dėl kredito sutarties Pranešėjai: Arvydas Jakas 05 Pavadinimas: Dėl Kultūros plėtros programos lėšų panaudojimo turtui įsigyti Pranešėjai: Arvydas Jakas 06 Pavadinimas: Dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto veiklos nuostatų pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 07 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų 2013 m. konkurso nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 08 Pavadinimas: Dėl darbo sutarties su Algimantu Jokšu nutraukimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 10 Pavadinimas: Dėl paramos skyrimo Zuzanai Vaitkienei Pranešėjai: Algirdas Gečas 11 Pavadinimas: Dėl paramos skyrimo Vandai Černeckaitei Pranešėjai: Algirdas Gečas 12 Pavadinimas: Dėl 2011-07-21 sprendimo Nr. T1-111 „Dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti Šilutės rajono savivaldybės viešose vietose“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Algirdas Gečas 13 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 14 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimu Nr. T1-147, pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 15 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų tarybos, patvirtintos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-34, pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 16 Pavadinimas: Dėl viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011-05-19 sprendimu Nr. T1-35, pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 17 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-330 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Arvydas Jakas 18 Pavadinimas: Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų medikamentams normatyvo nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 20 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr. T1-205 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2012-2014 metų programos patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 21 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos sprendimų 2011 m. birželio 30 d. Nr. T1-78 ir 2012 m. kovo 29 d. Nr. T1-363 pripažinimo netekusiais galios Pranešėjai: Algirdas Gečas 22 Pavadinimas: Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 23 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-405 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus mokyklose 2012-2013 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 24 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 25 Pavadinimas: Dėl leidimo atlikti siurblinės pastato renovaciją Pranešėjai: Arvydas Jakas 26 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkyčių Šv. Brunono bendruomenei Pranešėjai: Algirdas Balčytis 27 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Rusnės kultūros namų pastato sutvarkymas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER METODU) Pranešėjai: Algirdas Balčytis 28 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sveikas žmogus Katyčių bendruomenėje. II etapas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER METODU) Pranešėjai: Algirdas Balčytis 29 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pietų Baltijos visuotinis pasiekiamumas“ Pranešėjai: Arvydas Jakas 30 Pavadinimas: Dėl delegavimo į valdybą ir įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos „Pasienio žuvys“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime Pranešėjai: Arvydas Jakas 31 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ 4 priedo pakeitimo Pranešėjai: Arvydas Jakas 32 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti asbesto gaminių atliekų šalinimo aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms gauti projekte Pranešėjai: Algirdas Balčytis 33 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 34 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Šarūno Laužiko veiklos sričių nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 35 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Balčyčio veiklos sričių nustatymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 36 Pavadinimas: Dėl 2011-12-15 savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Etikos komisijos sudėties ir nuostatų pakeitimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Gečas 37 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Arvydas Jakas 38 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-07-19 sprendimo Nr. T1-499 „Dėl Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) ir Macikų gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų koncepcijų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Balčytis 39 Pavadinimas: Dėl teritorijos, esančios tarp Potvynio, Jovarų, Kurėno ir Dorės gatvių, Šilutės mieste, detaliojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Balčytis 40 Pavadinimas: Dėl žemės sklypų prie „Litgrid“ AB ir AB „Lesto“ nuosavybės teise valdomų statinių, kurių unikalūs Nr. 8898-4011-9018, 8898-4011-9030, 8898-4011-9050, 8898-4011-9132, 8898-4011-9146, 8898-4011-9150, Naujapievių k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Balčytis 41 Pavadinimas: Dėl žemės sklypų prie Litgrid AB ir AB Lesto nuosavybės teise valdomų statinių, kurių unikalūs Nr. 8898-5015-5019, 8898-5015-5108, 8898-5015-5095, 8898-5015-5020, Vyžių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Algirdas Balčytis 42 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl. (kadastrinis Nr. 8872/0011:823 Švėkšnos k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Algirdas Balčytis 43 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vilkyčių kultūros namų pastato sutvarkymas“ Pranešėjai: Algirdas Gečas 44 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo papildymo Pranešėjai: Algirdas Gečas 45 Pavadinimas: Kiti klausimai Pranešėjai: Daiva Žebelienė 46 Pavadinimas: Dėl žemės sklypų, esančių Šilutės r. sav., Usėnų sen., Usėnų k. (kadastriniai Nr. 8877/0004:7, Nr. 8877/0004:12, Nr. 8877/0004:17, Nr. 8877/0004:19, Nr. 8877/0004:43, Nr. 8877/0004:121, Nr. 8877/0004:132, Nr. 8877/0004:218, Usėnų k.v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 47 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"