Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2018-03-29
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 33
Būsena: Baigtas

Transliacija

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimo Nr.T1-907 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 02 Pavadinimas: Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 03 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-93 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 04 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 05 Pavadinimas: Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse savivaldybės švietimo įstaigose 2018–2019 mokslo metais nustatymo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 06 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2018–2020 metų programų tvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 07 Pavadinimas: Dėl bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 08 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-937 „Dėl Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 10 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-04-05 sprendimo Nr. T1-1042 „Dėl rajono mokinių meninės raiškos programų finansavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Pranešėjai: Laimutė Uselienė 11 Pavadinimas: Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 12 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 13 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 14 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 15 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilutės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 16 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybėje vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros 2017 metų ataskaitos Pranešėjai: Laimutė Uselienė 17 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 18 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos plano Šilutės rajono savivaldybėje patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 20 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Sporto bei poilsio zonos įrengimas Usėnuose“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 21 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas vaikams ir jaunimui Degučiuose” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 22 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Katyčių miestelyje” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 23 Pavadinimas: Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018 m. veiklos plano Pranešėjai: Laimutė Uselienė 24 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kintų seniūnijos vaikų ir jaunimo aktyvaus užimtumo infrastruktūros sukūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 25 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Viešosios erdvės pritaikymas kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio poreikiams“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 26 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Šyliuose“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 27 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laučių kaimo universalios sporto aikštelės įrengimas su stebėjimo kameromis ” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 28 Pavadinimas: Dėl pritarimo Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 29 Pavadinimas: Dėl pritarimo Kintų Vydūno kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 30 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Tomas Budrikis 31 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Vaikų žaidimų aikštelės „Vaivorykštės spalvos“ įrengimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 32 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Inkakliuose“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 33 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T1-861 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 metų strateginių kultūros renginių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 34 Pavadinimas: Dėl pritarimo Salos etnokultūros ir informacijos centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 35 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės kultūros ir pramogų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 36 Pavadinimas: Dėl pritarimo Žemaičių krašto etnokultūros centro direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 37 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 38 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 39 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Kintai Arts“ Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 40 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-10-01 sprendimo Nr. T1-1100 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 41 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo nuomos Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 42 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-886 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 43 Pavadinimas: Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 44 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 45 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Krepšinio aikštelės pertvarkymas į daugiafunkcę aikštelę” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Tomas Budrikis 46 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T1-463 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 47 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-769 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 48 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2017 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 49 Pavadinimas: Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 50 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 51 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr. T1-768 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 52 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 53 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T1-98 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 54 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 55 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 56 Pavadinimas: Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės socialinių paslaugų centrui Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 57 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 58 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 59 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 60 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Juknaičių bendruomenei Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 61 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Zigmantas Jaunius 62 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaitai Pranešėjai: Tomas Budrikis 63 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Kuršių marių bendras paveldas: nuo neįprasto iki pažįstamo“ („Common Heritage“) Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 64 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"