Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2012-04-26
Pirmininkas: Virgilijus Pozingis
Numeris: 4
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
*members*
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Albina Bumblauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Alfonsas Vanagas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algimantas Čeponis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algirdas Balčytis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algirdas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Kubaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Jakas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Asta Jagelavičienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Auksė Rupainienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Aurelija Znutienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Birutė Kleinaitė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Birutė Tekorienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Thumat
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Žebelienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darijus Pundžius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Soščeka
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Edvardas Vitkauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Genovaitė Kimbrienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gintaras Bružas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Anoškinė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Jonas Jaunius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Jonas Purlys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Juozas Sauspreškis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Povilas Tunaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rasa Kmitienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Remigijus Rimkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Romualdas Ambrulaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Romualdas Eglinskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Laužikas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Stankevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Vytuvis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Simona Černeckienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Stasė Skutulienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Steponas Kazlauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Pavilonis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vincenta Bubilienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Violeta Baltutienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Virgilijus Pozingis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Kainovaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vytautas Laurinaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zita Tautvydienė
Ar dalyvavo?: Taip

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimo Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 02 Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 03 Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Šilutės autobusų parkas“ vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Daiva Žebelienė 04 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T1-331 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 05 Pavadinimas: Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų veiklos užduočių projektų patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 06 Pavadinimas: Dėl Šilutės r. Degučių pagrindinės mokyklos, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos ir Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio reorganizavimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 07 Pavadinimas: Dėl Šilutės pradinės ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklų reorganizavimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 08 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 10 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono 2005–2014 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T1-407, papildymo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 11 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų parengimas“ Pranešėjai: Darijus Pundžius 12 Pavadinimas: Dėl 2011-09-29 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-166 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 13 Pavadinimas: Dėl Šilutės miesto 2012 metų šventės dalyvių atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio Pranešėjai: Daiva Žebelienė 14 Pavadinimas: Dėl parduodamų per 60 procentų fiziškai nusidėvėjusių gyvenamųjų patalpų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė 15 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti turtą iš Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Pranešėjai: Daiva Žebelienė 16 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti turtą iš Švietimo informacinių technologijų centro Pranešėjai: Daiva Žebelienė 17 Pavadinimas: Dėl UAB `Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje poveikio aplinkai vertinimo programos projekto Pranešėjai: Daiva Žebelienė 18 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Rupkalvių k. (kadastrinis Nr. 8840/0001:191 Pagrynių k. V.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Gardamo gyvenvietės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo Pranešėjai: Darijus Pundžius 20 Pavadinimas: Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių, Kintų, Šilutės, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijose Pranešėjai: Darijus Pundžius 21 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 22 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Mero 2011 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Vaidas Pavilonis 23 Pavadinimas: Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą Pranešėjai: Daiva Žebelienė 24 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo Pranešėjai: Genovaitė Kimbrienė 25 Pavadinimas: Informacija „Dėl Savivaldybės biudžeto 2012 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo“ Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 26 Pavadinimas: Kiti klausimai Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 27 Pavadinimas: Dėl leidimo imti paskolą Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 28 Pavadinimas: Dėl trumpalaikės paskolos Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 29 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr.T1-262 ,,Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 30 Pavadinimas: Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 31 Pavadinimas: Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo specialiąsias mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo ( papildomas) Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 32 Pavadinimas: Dėl paramos skyrimo Marytei Zalikienei Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 33 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 34 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T1-361 „Dėl dalyvavimo asociacijos „Lamatos žemė“ veikloje“ pakeitimo (papildomas) Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 35 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės miesto istorinio Šilokarčemos senamiesčio pastatų ir viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos ir renovacijos techniniam projektui rengti (papildomas Pranešėjai: Virgilijus Pozingis 36 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl. (kadastrinis Nr. 8827/0002:503 Kintų k. v.), detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo Pranešėjai: Virgilijus Pozingis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"