Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžių archyvas

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2019-06-27
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 4
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Algirdas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Alina Urbonienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Martinkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Kurlianskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Pupšys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Audrius Endzinas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Plikšnienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Žebelienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Edgaras Padimanskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Edvardas Jurjonas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Genovaitė Kimbrienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Laimutė Uselienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Lijana Jagintavičienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ričardas Stonkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sandra Tamašauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sigitas Majus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sigitas Šeputis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Steponas Kazlauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Tomas Budrikis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vygantas Kamarauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vygantas Stoškus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vytautas Laurinaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zigmantas Jaunius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zigmantas Merliūnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Žygimantas Kurlianskas
Ar dalyvavo?: Taip

Priimti klausimai

Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr. T1-1258 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių objektų komplekso (1941-1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisiją Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į bendruomeninių organizacijų tarybą Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų INTERREG V-A Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Saldus miestų kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ („Adaptation of cultural heritage objects to tourist and cultural needs in Silute and Saldus towns” (Silute-Saldus acho)) Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti INTERREG 2014-2020 metų Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-491 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių bei atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos 2019 metų išlaidų normatyvų nustatymo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių priežiūros organų Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-1075 „Dėl Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės reikmėms Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-10-26 sprendimo Nr. T1-822 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ pakeitimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-1002 „Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą“ Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Šilutės rajono savivaldybėje, Pagrynių ir Gaidelių kaimuose, Technikumo gatvės susisiekimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Savivaldybės tarybos teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1201 „Dėl Jaunimo programos projektų finansavimo 2019 m. konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Daiva Žebelienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Vygantas Kamarauskas Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-1247 „Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo Pranešėjai: Tomas Budrikis Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į kultūros centrų tarybas, Šilutės H. Šojaus muziejaus tarybą, Šilutės kamerinio dramos teatro meno tarybą“ pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"