Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2019-02-21
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 44
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
*members*
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Alfonsas Vanagas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algirdas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algis Bekeris
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Kubaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Martinkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Kurlianskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Pupšys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Jakas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Žebelienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Genovaitė Kimbrienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Jagintavičienė Lijana
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Jonas Jatautas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Laimutė Uselienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Raimundas Ambrozaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ričardas Stonkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sandra Tamašauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Vytuvis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Steponas Kazlauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Stonis Arvydas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Tomas Budrikis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Pavilonis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vidmantas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Kainovaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vytautas Laurinaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zigmantas Jaunius
Ar dalyvavo?: Taip

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą Pranešėjai: Algis Bekeris 02 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo Pranešėjai: Algis Bekeris 03 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2019 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 04 Pavadinimas: Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 05 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimo Nr. T1-2425 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo Šilutės rajono savivaldybėje kitoms savarankiškoms funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 06 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1197 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 07 Pavadinimas: Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 08 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir įstaigos valdymo struktūros patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 09 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 10 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-33 „Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 11 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2019-2021 metų programų tvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 12 Pavadinimas: Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 13 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 14 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-1106 „Dėl Šilutės sporto mokyklos grupių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 15 Pavadinimas: Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 16 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 17 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių įgarsinimo paslaugos sukūrimas Šilutės rajone” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Laimutė Uselienė 18 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Renginių apšvietimo paslaugos sukūrimas Šilutės rajone” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Leader“ Pranešėjai: Laimutė Uselienė 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 20 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T1-730 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos bei tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 21 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 22 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo Pranešėjai: Algis Bekeris 23 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T1-951 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 24 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-1139 „Dėl švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 25 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos 2019 m. projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 26 Pavadinimas: Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos - 4 patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 27 Pavadinimas: Dėl automobilio priekabos - mobilios scenos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 28 Pavadinimas: Dėl viešame aukcione parduodamo Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Algis Bekeris 29 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 30 Pavadinimas: Dėl leidimo naudotis mokyklos pastato patalpomis Pranešėjai: Tomas Budrikis 31 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimo Nr. T1-396 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms” 1.4 punkto pakeitimo Pranešėjai: Algis Bekeris 32 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo Pranešėjai: Algis Bekeris 33 Pavadinimas: Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą Pranešėjai: Algis Bekeris 34 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T1-1250 „Dėl pareiginės algos koeficiento bei 5 metų kadencijos nustatymo Šilutės rajono savivaldybės kontrolierei Jolitai Stonkuvienei ir Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Algis Bekeris 35 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės kontrolieriaus 2018 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Zigmantas Jaunius 36 Pavadinimas: Dėl lankytinos vietos pavadinimo patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 37 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti Valstybės turtą Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"