Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2019-03-28
Pirmininkas: Vytautas Laurinaitis
Numeris: 45
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
*members*
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Alfonsas Vanagas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algirdas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Algis Bekeris
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Kubaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Antanas Martinkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Kurlianskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arūnas Pupšys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Arvydas Jakas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Daiva Žebelienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Genovaitė Kimbrienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Jagintavičienė Lijana
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Jonas Jatautas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Laimutė Uselienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Raimundas Ambrozaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ričardas Stonkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sandra Tamašauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Saulius Vytuvis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Steponas Kazlauskas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Stonis Arvydas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Tomas Budrikis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Pavilonis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vidmantas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Kainovaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vytautas Laurinaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Zigmantas Jaunius
Ar dalyvavo?: Taip

Priimti klausimai

01 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 02 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 03 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015–2024 metų strateginio plėtros plano vykdymo 2018 metų tarpinės įgyvendinimo ataskaitos Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 04 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės tarybos 2019-02-21 sprendimo Nr.T1-1258 ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 05 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 06 Pavadinimas: Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 07 Pavadinimas: Dėl mokėjimo už Socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 08 Pavadinimas: Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 09 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms Pranešėjai: Saulius Vytuvis 10 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 11 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 12 Pavadinimas: Dėl pritarimo Šilutės meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai Pranešėjai: Laimutė Uselienė 13 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019 m. sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių sporto organizacijų projektų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 14 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 15 Pavadinimas: Dėl Jaunimo atstovų rinkimų į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 16 Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 17 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 18 Pavadinimas: Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2019 m. veiklos plano Pranešėjai: Laimutė Uselienė 19 Pavadinimas: Dėl Šilutės kamerinio dramos teatro 2019 metų sezoninės kūrybinės veiklos programos patvirtinimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 20 Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvauti 2014-2020 metų Interreg Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ („Adaptation of cultural heritage objects to tourist and cultural needs in Silute and Slavsk cities” (Silute-Slavsk Acho) Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 21 Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bikavėnų kaimo bendruomenei Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 22 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T1-875 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo“ pakeitimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 23 Pavadinimas: Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 24 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 25 Pavadinimas: Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir geografinių charakteristikų patikslinimo Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Budrikų k. ir Buikiškės k. bei Šilutės sen., Traksėdžių k. Pranešėjai: Tomas Budrikis 26 Pavadinimas: Dėl pritarimo įgyvendinti „Nemokamo bevielio interneto tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“ projektą Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 27 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 sprendimo Nr. T1-1055 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ pakeitimo ir turto perdavimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 28 Pavadinimas: Dėl Šilutės Hugo Šojaus muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 29 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 30 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 31 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T1-1078 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos” pakeitimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 32 Pavadinimas: Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 33 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Tomas Budrikis 34 Pavadinimas: Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ 2018 metų metinei veiklos ataskaitai Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 35 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 36 Pavadinimas: Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą Pranešėjai: Tomas Budrikis 37 Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Pranešėjai: Tomas Budrikis 38 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 39 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 40 Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Juknaičių ambulatorijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis 41 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo Pranešėjai: Steponas Kazlauskas 42 Pavadinimas: Dėl klasių ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse Savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais nustatymo Pranešėjai: Laimutė Uselienė 43 Pavadinimas: Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos Pranešėjai: Tomas Budrikis 44 Pavadinimas: Dėl žemės sklypo motokroso trasai pirkimo Pranešėjai: Vytautas Laurinaitis

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"