Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Civilinės metrikacijos informacija

 

  Tuokiasi

DĖMESIO!

Interesantai dėl civilinės būklės aktų į Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių  p r i i m a m i  pagal išankstinę registraciją!

Užsiregistruoti galite šiais telefono Nr.:

  • (8 441) 79 216
  • (8 441) 79 207

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus santuokų registravimo tvarka:

- Norintys susituokti asmenys pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką.

- Santuoka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Išimtis taikoma ir santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos esant šioms priežastims: dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčiųjų susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą.

- Santuoka registruojama, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas.

- Santuoka registruojama, kai dalyvauja norintys susituokti asmenys ir du liudytojai.

- Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.

- Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą.

- Apie norinčiųjų susituokti prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.  Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti ketinantys tuoktis asmenys:

1. Norinčių susituokti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai:

- Lietuvos Respublikos piliečio - galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas, arba asmens tapatybės kortelė;

- Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento;

- Prieglobsčio prašytojo - užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento;

- Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Teisingumo ministro nustatytos formos prašymas įregistruoti santuoką.

3. Užsienio valstybės pilietis privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą.

4. Užsieniečiai, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, privalo pateikti teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinančius dokumentus.

5. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

6. Valstybės rinkliavos apmokėjimo dokumentas.

Paslaugos kaina (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“):

20 Eur – už santuokos įregistravimą civilinės metrikacijos įstaigos patalpose;

60 Eur – už santuokos įregistravimą norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

2,9 Eur – už santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.


 

 

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"