Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Daugiabučių namų administravimo bendra informacija

2023 metų Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės atskaita

2023 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinio patikrinimo grafikas 

2022 metų Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės atskaita 


 

Daugiabučių namų gyventojų ir valdytojų dėmesiui!

Šilutės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Savivaldybei pagal įstatymų nustatytą kompetenciją pavesta vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę. Plačiau...  Informacija dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, pateikia prašymus Šilutės rajono savivaldybės administracijai adresu Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė (el. p. administracija@silute.lt). Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracijos V dalis „Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas“ turi būti užpildyta atsižvelgiant į Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-1085 patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašą. Objektų administratoriai

Daugiabučių namų gyventojus, norinčius keisti paskirtą bendrojo naudojimo objektų administratorių, prašytume raštu kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl susirinkimų ar balsavimo raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo organizavimo.


 
Teisės aktai

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-1208 “Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo"

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-2005. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T1-1085 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Asmenų, pretenduojančių teikti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės

Įsakymas dėl statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma

Šilutės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"