Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Pasiekimai

Šilutės rajono savivaldybės įvertinimas (Lietuvos kultūros sostinė)

Šilutė - Lietuvos kultūros sostinė - 2011 m.


2012 m. Šilutės krašto Tautinio paveldo produktų kūrėja, margučių margintoja Angelė Rauktienė pelnė svarbiausią šalies tautodailininkų įvertinimą - "Aukso vainiką".


Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos pasiekimai

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir UAB „Asseco Lietuva” (Lietuvos IS ir programinės įrangos kūrimo kompanija) skyrė nominaciją „Inovacijų biblioteka‘2019“ už originalią veiklą panaudojant informacines technologijas, diegiant kitas netradicines paslaugas, įvairias edukacines veiklas ir neformalųjį švietimą. Bibliotekos specialistai sukūrė interaktyvų žaidimą „Grindopolis“ ir jį pristatė visuomenei.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialui Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir UAB „Asseco Lietuva” (Lietuvos IS ir programinės įrangos kūrimo kompanija) skyrė nominaciją „Netradicinė biblioteka‘2019“ už inovatyvią veiklą panaudojant IT technologijos, netradicinių paslaugų plėtrą ir jų dermę su tradicinėmis Bibliotekos paslaugomis.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai suteikta nominacija „Metų socialinis partneris“ – Biblioteka apdovanota už bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbą vykdant veiklą socialinėms įstaigoms bei kartu su Šilutės rajono savivaldybe vykdytą projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas Bibliotekos 75-erių metų veiklos proga apdovanotas LR kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko padėka už nuoširdų, atsakingą ir prasmingą darbą puoselėjant bibliotekines tradicijas, kuriant pozityvų viešųjų bibliotekų įvaizdį, bendruomenės būrimą, inovatyvių paslaugų kūrimą ir darbus, skirtus Lietuvos kultūros ateičiai ir gyventojų gerovei.

2020 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kolektyvas Bibliotekos veiklos 75-ojo jubiliejaus proga apdovanotas LR Seimo nario Alfredo Stasio Nausėdos padėka už reikšmingus darbus ir nuopelnus garsinant Šilutės kraštą Lietuvoje bei už jos ribų.

2019 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai pareikšta Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos padėka už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą.

2017 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkos raštu už aktyvų įsijungimą į skaitymą ir bendravimą skatinančią akciją „Knygų Kalėdos“.

2017 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka nominuota reikšmingiausių Šilutės rajono kultūros įvykių ir renginių kaleidoskope „Atverkime dvasios turtų skrynią’2016“ už inovatyvaus ir originalaus projekto „Bendruomenės HUB‘as bibliotekoje „Atrask savo saviraiškos kodą“ įgyvendinimą.

2017 m. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pripažintas Bendruomeniškiausia biblioteka už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis.

2015 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už aktyvią ir kūrybingą ketvirtąją „Knygų Kalėdų“ akciją.

 2015 m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija pripažino Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką „Lietuviškiausia biblioteka 2014“.

2015 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos nominacija „Išminties marės“ už tradicijų puoselėjimą bei naujų, patrauklių darbo formų ieškojimą, skaitymo skatinimą, organizuojant įdomius, prasmingus, vartotojų poreikius atitinkančius kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius.

2015 m. F. Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota II vietos diplomu už trumpo metražo filmų konkurse „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“ pristatytą filmuką.

2014 m. F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo medalis už šilutiškių telkimą kilniems darbams.

2012 metais, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteikta nominacija „Viešiausia biblioteka’ 2012“.

2010 m. Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką už didžiausią interneto seansų skaičių projekto „Bibliotekos pažangai“ organizatoriai pripažino „Skaitlingiausia‘2010“ biblioteka.

2005 m. Šilutės rajono „Šilokarčemos” laikraščio redakcijos paskelbtame konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią“, skirtame išrinkti 2004 m. labiausiai nusipelniusius rajono kultūrai kolektyvus ir asmenis, viešoji biblioteka pripažinta nugalėtoja nominacijoje „Metų renginys” už surengtą kraštiečių šventę „Šviesos parnešti, gera padaryti”.

1998 m. Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė komisija už geriausią renginį pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai paminėti apdovanojo Fridricho Bajoraičio viešąją biblioteką 10 000 Lt pinigine premija. Įteiktas Martyno Mažvydo atminimo medalis ir diplomas.

1996 m. Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka apdovanota 1995 metų Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės” premija už kultūrinę–literatūrinę veiklą.


Kintų Vydūno kultūros centro ryškiausi apdovanojimai, padėkos


„Aukso paukštė“

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai, išryškinti ir viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų chorus, folkloro ir šokių ansamblius, teatrus, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies muzikos ir pučiamųjų instrumentų orkestrus, jų vadovus, Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas nuo 1999 metų įsteigė meno kolektyvų ir jų vadovų metų nominacijas.  

2005 metais geriausia suaugusiųjų šokių grupe ir „Aukso paukštės“ laureatu tapo Juknaičių seniūnijos vyresniųjų tautinių šokių grupė „Juknaičiai“, o grupės vadovė Loreta Margarita Černeckienė pripažinta geriausia šokių grupių vadove. 

2007 metais geriausiu miesto folkloro ansambliu ir „Aukso paukštės“ laureatu tapo Šilutės folklorinis ansamblis „Verdainė“, geriausiu miesto folkloro ansamblio vadovu pripažinta „Verdainės“ vadovė Regina Jokubaitytė.


Kultūros centrų apdovanojimai

2011 m. gruodžio 29 d. Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorei Birutei Servienei įteikta Kultūros ministerijos premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose.

Apskrities garbės ženklas ir diplomas
2010 m. kovo 29 d. Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas apdovanojo Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorę Birutę Servienę Klaipėdos apskrities garbės ženklu ir diplomu už Mažosios Lietuvos istorijos sklaidą bei kultūrinio turizmo naujovių populiarinimą Klaipėdos regione.

2007 metais Lietuvos respublikos kultūros ministerijos konkursine premija už etninės kultūros paveldo rinkimą – brandžius, išsamius, etnografinius aprašus, folkloro rinkinius, materialaus paveldo kolekcijas, fotodokumentus apdovanotas Kazimieras Banys ( Šilutės r., Rusnė) 

2003 metais geriausiu kultūros centru kaimų grupėje pripažintas Kintų Vydūno kultūros centras, direktorė Rita Tarvydienė. 

2006 metais geriausiu trečios kategorijos kultūros centru pripažintas Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras, direktorė Marytė Matevičienė.


Šilutės muziejaus apdovanojimų sąrašas

1. Šilutės rajono savivaldybės premija „Sidabrinė nendrė“ -2000 m.

2. Šilutės rajono savivaldybės padėka už regioninį projektą „Pajūriais, pamariais“– 2007 m.

3. Klaipėdos apskrities viršininko administracija padėka už Mažosios Lietuvos etninės kultūros puoselėjimą – 2008 m.

4. Prancūzijos kultūros ministerijos ir Europos muziejų tarybos padėka už dalyvavimą tarptautiniame renginyje „Šviesa naktyje“, skirtame tarptautinei muziejų dienai paminėti – 2009 m.

5. Klaipėdos apskrities Garbės ženklu apdovanota muziejaus direktorė – 2009 m.

6. Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ padėka už nuoširdų darbą ir paramą puoselėjant Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą – 2010 m.

7. Lietuvos Respublikos Prezidento padėka ir medalis etnografei už lietuvininkų šnektos gaivinimą ir Mažosios Lietuvos tradicijų puoselėjimą – 2014 m.

8. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija etnografei už tradicinės kultūros puoselėjimą – 2015 m.

9. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus padėka muziejaus įsteigimo 70-ties metų sukakties proga už sukurtą puikią galimybę Šilutės krašto bendruomenei ir svečiams patirti naujovių, krašto istorijos ir profesionalaus meno pažinimo džiaugsmą bei sėkmingą Šilutės Hugo Šojaus dvaro kultūros reprezentavimą Lietuvoje ir užsienyje – 2018 m.

10. Į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašyta nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo veiklos (geroji praktika) – „Lietuvininkų (šišioniškių) tarmės gaivinimas: mokyklėlė bei kitos veiklos“ – 2023 m.  


Šilutės kultūros ir pramogų centro įvertinimai

1. 2023 m. Šilutės kultūros ir pramogų centro organizuojamas kultūros kelias – „Vėtrungių kelias“ tapo antruoju Lietuvoje sertifikuotu nacionaliniu kultūros keliu, skatinančiu atrasti ir pažinti etnografinį Mažosios Lietuvos regioną.

2. Neringos savivaldybės mero padėka už bendrystę ir dalinimąsi savo žiniomis, laiku ir patirtimi rengiant nematerialaus paveldo vertybės – Kuršių marių burvalčių vėtrungių gamybos – paraišką, 2020 m.

3. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėka Šilutės kultūros ir pramogų centrui už renginius, skirtus Lietuvos valstybės šimtmečiui, 2017 m.

4. Šilutės Rotary klubo nominacija Šilutės kultūros ir pramogų centrui už tęstinį, ilgametį profesionalios muzikos koncertų ciklą „Muzikinė verdenė“, 2015 m.

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"