Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentacija

Kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentacija


2020 m. duomenimis Kultūros vertybių registre yra įregistruota 511 Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų. Kiekvienais  metais pagal patvirtintą sąrašą Kultūros paveldo departamentas organizuoja kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentacijos tikslinimą. Tokiu būdu yra įvertinamas kiekvienas konkretus kultūros paveldo objektas ir patikslinamos (arba nustatomos) jo vertingosios savybės. 

2020 m. 

Paminklas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dešimtmečiui (u. k. 4483) tapo Švėkšnos dvaro sodybos (u. k. 1015) parko (u. k. 26198) vertingąja savybe

Patvirtinti 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.

2019 m. 

I. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius V. Bezaras patvirtino Kultūros paveldo centro parengtą 2019 m. apskaitos dokumentacijos rengimo planą. Departamentas pateikia kultūros paveldo objektų, kuriems 2019 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašus:

  1. Kultūros paveldo objektų ir vietovių, pateiktų sąrašuose Nr. 123 , nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai.
  1. Kultūros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentaciją rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai.

Išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų ir / ar vietovių apskaitos dokumentų rengimą galite rasite adresu: http://www.kpd.lt/news/4014/158/Ptvirtintas-Kultūros-paveldo-departamento-2019-m-apskaitos-dokumentacijos-rengimo-planas.html 

II. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2019-01-07 aktu Nr. KPD-KP-2274 ir 2019-01-14 aktu Nr. KPD-KP-2275 suteikė teisinę apsaugą, nustatė vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ribas ir nustatė vietinio reikšmingumo lygmenį objektams, esantiems Šilutės r. sav., Švėkšnos mstl., Žalgirio g.:

1. Kunigo, pirmojo Švėkšnos progimnazijos direktoriaus Antano Šarkos kapui (u. k. 43307);

2. Barboros ir Juozapo Stanelių antkapiui* (u. k. 43303);

3. Sudžių ir Plauškų šeimų antkapiui* (u. k. 43304);

4. Straukų šeimos antkapiniam paminklui* (u. k. 43305);

5. Cirtautų šeimos antkapiui* (u. k. 43309);

6. Jokubauskų ir Liūlių šeimų antkapiui* (u. k. 43310);

7. Jurgio Aukškalnio antkapiniam paminklui* (u. k. 43313);

8. Pranciškaus Grūpo antkapiniam paminklui* (u. k. 43311);

9. Račkų šeimos antkapiui* (u. k. 43315);

10. Skarulių šeimos antkapiui* (u. k. 43317);

11. A. Strazdienės ir B., E. Krauleidžių antkapiui* (u. k. 43319).

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2019-01-07 aktu Nr. KPD-KP-2274 ir 2019-01-14 aktu Nr. KPD-KP-2275 suteikė teisinę apsaugą, nustatė vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ribas ir nustatė regioninio reikšmingumo lygmenį objektams, esantiems Šilutės r. sav., Švėkšnos mstl., Žalgirio g.:

12 Edvardo Bieliūno antkapiui* (u. k. 43302);

13. Vaivadų šeimos antkapiui* (u. k. 43314);

14. Juozapo Milės-Miliausko, Teodoros ir Gotfrido Vaserių antkapiniam paminklui* (u. k. 43316);

15. Aleksandro, Marijos Broel-Platerių mauzoliejui** ir Janinos Broel-Platerienės antkapiui* (u. k. 43318);

16. Antkapiniam paminklui*** (u. k. 43306);

17. Skulptoriaus Adomo Jakševičiaus kapui (u. k. 43312);

18. Motušių šeimos antkapiniam paminklui*** (u. k. 43320);

19. Jucių šeimos antkapiniam paminklui* (u. k. 43321);

20. Račkauskų šeimos antkapiniam paminklui* (u. k. 43322);

21. Balsių giminės mauzoliejui* (u. k. 43323).

* antkapio, paminklo autorius – skulptorius Adomas Jakševičius (1908-1967)

** mauzoliejaus autorius – skulptorius Vincentas Jakševičius (1873-1936)

*** paminklo autorius – Jakševičių dirbtuvės

Išsamią informaciją apie kultūros paveldo objektus galite rasti Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/. Ieškokite objektų pagal pavadinimą, kodą, adresą, tipą ir pan. 

2018 m. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba:

2018-02-20 patikslino Uostadvario švyturio (u. k. 16800), esančio Šilutės r. sav., Rusnės sen., Uostadvario k., Uostadvario g. 47, vertingąsias savybes ir teritorijos ribas;

2018-02-27 panaikino teisinę apsaugą Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus, svirnui (u. k. 23414), esančiam Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Lietuvininkų g. 2B. Svirnas tapo Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus (u. k. 663), teritorijos vertingąja savybe;

2018-03-06 panaikino teisinę apsaugą koplytėlei (u. k. 26498) ir skulptūrai „Kristus, nešantis kryžių“ (u. k. 13979), esantiems Šilutės r. sav., Vainuto sen., Bikavėnų k. Skulptūra tapo koplytėlės (u.k. 26497) vertingąja savybe;

2018-04-24 patikslino šių kultūros paveldo objektų apskaitos duomenis: 1) Žemaičių Naumiesčio malūno užtvankos fragmentų (u. k. 4840), esančių Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Vanagių k., Žaliojo Kalno g. 6; 2) Gedminaičių kaimo koplytstulpio su ,,Švč. Mergelės Marijos Maloningosios" ir ,,Šv. Dominyko" skulptūromis (u. k. 26507), esančio Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Gedminaičių k., Graumenos g. 2; 3) Vainuto kapinių antkapinio koplytstulpio (u. k. 10082), esančio Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto mstl.;

2018-12-04 patikslino Vilkėno dvaro sodybos (u. k. 666), esančios Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Vilkėno I k., vertingąsias savybes ir teritorijos ribas; Vilkėno dvaro sodybos antram namui (43371), esančiam Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Vilkėno I k., Šylių g. 9, suteikė teisinę apsaugą ir šiam objektui nustatė regioninio reikšmingumo lygmenį.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba:

2018-02-19 patikslino paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę (u. k. 17040), esančio Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Žemaičių Naumiesčio mstl., apskaitos duomenis.

2018-06-25 patikslino Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (u. k. 17035), esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Macikų k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ribas ir apsaugos zonos ribas.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba:

2018-04-23 suteikė teisinę apsaugą Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietai (u. k. 42603), esančiai Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Stirpeikų k., ir šiam kultūros paveldo objektui nustatė nacionalinio reikšmingumo lygmenį;

2018-07-02 suteikė teisinę apsaugą Lietuvos partizanų Antano Kiminiaus-Laisvūno ir Petro Toleikio-Šturmo kautynių ir žūties vietai (u. k. 42702), esančiai Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Gailaičių k., ir šiam kultūros paveldo objektui nustatė nacionalinio reikšmingumo lygmenį.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių paieška: https://kvr.kpd.lt/#/. Ieškokite objektų pagal pavadinimą, kodą, adresą, tipą ir pan.

2017 m.

informacija ruošiama

2016 m.


1. 2016-01-05 patikslintos Kivylių, Vainuto pilkapio, vad. Milžinkapiu (u. k. 6877), Eidaičių piliakalnio, vad. Pilalės kalnu (u. k. 3359) ir Bikavėnų kapinyno (u. k. 3383) vertingosios savybės ir teritorijų ribos.

2. 2016-01-19 buvo patikslinti Aukštumalių, Lapalių senovės gyvenvietės (u. k. 3375), Aukštumalių, Lapalių senovės gyvenvietės II (u. k. 30310), Vėžaičių kapinyno (u. k. 6212), Macikų kapinyno (u. k. 3370), Vilkyčių kapinyno, vad. Ruskalva (u. k. 6864) apskaitos duomenys. 

3. 2016-02-22 patikslintos šių evangelikų liuteronų senųjų kapinių, esančių Juknaičių seniūnijoje, vertingosios savybės: Skierių kaimo (u. k. 24340), Šilvių kaimo (u. k. 24458), Naujininkų kaimo (u. k. 24331), Menklaukių kaimo (u. k. 24330), Oksklindžių kaimo (u. k. 24332), Vaitkaičių kaimo (u. k. 24461), Pašyšių kaimo pirmosios (u. k. 24333), Pašyšių kaimo antrosios (u. k. 24334), Pašyšių kaimo trečiosios (u. k. 24335), Pašyšių kaimo ketvirtosios (u. k. 24336), Šėrių kaimo pirmosios (u. k. 24453), Šėrių kaimo antrosios (u. k. 24454), Šėrių kaimo trečiosios (u. k. 24455), Leitgirių kaimo pirmosios (u. k. 24328), Leitgirių kaimo antrosios (u. k. 24329). 

4. 2016-02-02 buvo patikslintos Žemaičių Naumiesčio kapinyno (u. k. 20906) ir Žemaičių Naumiesčio piliakalnio, vad. Žaliuoju kalnu (u. k. 27087) vertingosios savybės.  

5. 2016-02-23 panaikinta teisinė apsauga Antkapiniam koplytstulpiui su skulptūra (u. k. 14002) Degučių kaime, Koplytėlei (u. k. 13958) Šiaudėnų kaime, Kryžiui (u. k. 4145) Girininkų kaime, Koplytstulpiui (u. k. 13983) Palolyčio kaime, Koplytstulpiui (u. k. 13984) Palolyčio kaime.

6. 2016-04-12 į Kultūros vertybių registrą įrašyta Verdainės senosios bažnyčios vieta (u. k. 38018).

7. 2016-05-16 panaikinta teisinė apsauga Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu, Šv. Antano, Marijos Maloningosios ir šv. Barboros skulptūromis (u. k. 13951), Koplytėlei prie medžio su Marijos Maloningosios skulptūra (u. k. 13951) ir Koplytėlei prie medžio su Pietos skulptūrine grupe (u. k. 13942).

8. 2016-06-13 patikslinti apskaitos duomenys šiems kultūros paveldo objektams: Armalėnų kaimo evangelikų liuteronų senosioms kapinėms (u. k. 24268), Gaidelių kaimo evangelikų liuteronų antrosioms senosioms kapinėms (u. k. 24271), Jonaičių kaimo evangelikų liuteronų senosioms kapinėms (u. k.24277), Kirlikų kaimo evangelikų liuteronų pirmosioms senosioms kapinėms (u. k. 24280) ir antrosioms (u. k. 24281).

9.  2016-06-20 patikslinti Piktaičių kaimo evangelikų liuteronų pirmųjų (u. k. 24337) ir antrųjų (u. k. 24338) apskaitos duomenys.  

10. 2016-06-27 patikslinti apskaitos duomenys šiems kultūros paveldo objektams: Drunšilių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių (u. k. 24311), Gurgždžių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių (u. k. 24313), Juknaičių kaimo evangelikų liuteronų pirmųjų senųjų kapinių (u. k. 24318), Juknaičių kaimo evangelikų liuteronų antrųjų senųjų kapinių (u. k. 24319), Juknaičių kaimo evangelikų liuteronų trečiųjų senųjų kapinių (u. k. 24320), Juknaičių kaimo evangelikų liuteronų ketvirtųjų senųjų kapinių (u. k. 24321).    

11. 2016-09-05 patikslinti apskaitos duomenys šiems kultūros paveldo objektams: Didšilių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (u. k. 24269), Gaidelių kaimo evangelikų liuteronų ketvirtosios senosios kapinės (u. k. 24273), Gaidelių kaimo evangelikų liuteronų penktosios senosios kapinės (u. k. 24273), Grabupėlių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (u. k. 24275), Grabupių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (u. k. 24276), Kalininkų kaimo evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės (u. k. 24278), Kalininkų kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (u. k. 24279), Laučių kaimo evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės (u. k. 24282), Laučių kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (u. k. 24283), Laučių kaimo evangelikų liuteronų trečiosios senosios kapinės (u. k. 24284).

12. 2016-11-21 patikslinti apskaitos duomenys šiems kultūros paveldo objektams: Šilmeižių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės (u. k. 24297), Šilininkų kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (u. k. 24456), Šilininkų kaimo evangelikų liuteronų trečiosios senosios kapinės (u. k. 24457).

 

2015 m.

1. 2015-03-09 patikslinti Gaidelių kaimo trečiųjų (u. k. 24272), Metirkviečių kaimo pirmųjų (u. k. 24287), Metirkviečių kaimo antrųjų (u. k. 24288) senųjų evangelikų liuteronų kapinių apskaitos duomenys.

2. 2015-03-17 buvo panaikinta sodybos (u. k. 1646), esančios Pakalnės g. 16, Pakalnės k., Rusnės sen., Šilutės r. sav., teisinė apsauga.

3. 2015-03-17 patikslintos koplytstulpio (u. k. 26499) ir koplytėlės (u. k. 26497), esančių Bikavėnų k., Vainuto sen., Šilutės r. sav., vertingosios savybės.

4. 2015-06-15 patikslinti Vainuto žydų žudynių vietos ir kapų (u. k. 11222), Švėkšnos žydų žudynių vietos ir kapo (u. k. 11216) ir Žudynių vieta ir nacizmo aukų kapai Šiaudvieičių k. (Žemaičių Naumiesčio sen.) (u. k. 11224) apskaitos duomenys.

5. 2015-06-18 į Kultūros vertybių registrą įrašytos Vainuto žydų senosios kapinės (u. k. 38364).

6. 2015-06-08 patikslinti Metirkviečių kaimo trečiųjų evangelikų liuteronų senųjų kapinių (u. k. 24289) apskaitos duomenys.

7. 2015-07-07 į Kultūros vertybių registrą įrašytos Švėkšnos žydų senosios kapinės (u. k. 38361).

8. 2015-09-15 patikslintos pastato (u. k. 2311), esančio Lietuvininkų g. 59 Šilutėje, ir Stemplių dvaro sodybos (u. k. 660) vertingosios savybės ir teritorijų ribos.  

9. 2015-10-06 patikslintos Juknaičių kalno, vad. Alkos kalnu (u. k. 3371) vertingosios savybės ir teritorijos ribos.  

10. 2015-11-24 patikslinta Šilininkų kapinyno (u. k. 13014) apskaitos dokumentacija.

11. 2015-10-19 į Kultūros vertybių registrą įrašytos Šilutės žydų senosios kapinės ( u. k. 38360).

 

2014 m.

1. 2014-01-13 į Kultūros vertybių registrą įrašytas Minijos k. Eriko Šukio etnoarchitektūrinės sodybos kompleksas (u. k. 37503). Kompleksą sudaro: namas (u. k. 37504) ir tvartas (u. k. 37505). Informacija apie sodybos kompleksą.

2. Patikslintos kalbininko, kunigo Mykolo Miežinio kapo (u. k. 4143) vertingosios savybės ir teritoriojos ribos. Informacija apie kapą

3. 2014-03-07 į Kultūros vertybių registrą įrašyta Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa III (u. k. 36149). Informacija apie objektą.  

4. 2014-04-14 patikslintos Macikų dvaro sodybos (u. k. 657) vertingosios savybės. Informacija apie objektą.

5. Patikslinti Minijos etnoarchitektūrinio kaimo (u. k. 10322) apskaitos duomenys. Informacija apie objektą.

6. 2014-05-26 į Kultūros vertybių registrą įrašytas Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastatas (u. k. 34615). Informacija apie objektą. 

7. Patikslintos Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų Vainute ( u. k. 11221), Švėkšnoje (u. k. 11220) ir Žemaičių Naumiestyje (u. k. 11223) vertingosios savybės ir teritorijų ribos.

8. 2014-10-06 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-701 Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastatas (u. k. 34615) paskelbtas valstybės saugomu. 

9. Patikslinti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Šilutės mieste (u. k. 11215) apskaitos duomenys. Informacija apie objektą.

10. 2014-11-03 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-771 Namas (u. k. 32983), esantis Taikos g. 15 Šilutėje, paskelbtas valstybės saugomu. 

11. 2014-12-15 į Kultūros vertybių registrą įrašytos Žemaičių Naumiesčio žydų pirmosios senosios kapinės (u. k. 38117) ir Žemaičių Naumiesčio žydų antrosios senosios kapinės ( u. k. 38118).

  

2013 m.

1. Patikslinti Pypliškės kapinyno (u. k. 2519), esančio Žiogų k., Gardamo sen. apskaitos duomenys. Informacija apie kapinyną. 

2. Patikslinti Gardamo kapinyno (u. k. 2518), Gardamo k., Gardamo sen. apskaitos duomenys. Informacija apie kapinyną

3. Patikslinta Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapo (u. k. 16696), esančio Muižės k., Kintų sen., apskaitos duomenys. Informacija apie kapą

4. Patikslintos Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus, Tarnų namo (u. k. 23417) vertingosios savybės. Informacija apie pastatą

5. Patikslinta Šilutės miesto istorinės dalies (u. k. 12331) apskaitos dokumentacija. Informacija

6. Patikslintos etnoarchitektūrinės sodybos (u. k. 29867), esančios Nemuno g. 23, Rusnės mstl., Šilutės r. vertingosios savybės. Informacija apie sodybą.

7. Patikslintos Švėkšnos kapinių koplyčios (u. k. 1649) vertingosios savybės. Informacija.

8. Patikslintos Šv. Floriono paminklo Švėkšnoje (u. k. 26505) vertingosios savybės. Informacija.

9. Patikslintos knygnešio Juozapo Rugio kapo Švėkšnoje (u. k. 17039) vertingosios savybės. Informacija.

10. Patikslintos Macikų koncentracijos stovyklos (u. k. 17035) vertingosios savybės ir teritorijos ribos. Informacija.

11. Patikslintos pastatų, esančių Turgaus g. 2 (u. k. 2307), Turgaus g. 3 (u. k. 2308), Turgaus g. 4 (u. k. 2309), Turgaus g. 8 (u. k. 2310) vertingosios savybės.

12. Patikslintos Rusnės miesto istorinės dalies (u. k. 2933) vertingosios savybės ir teritorijos ribos. Informacija.

13. Patikslintos Rusnės miestelio istorinės dalies, vad. Skirvytėlės (u. k. 10304), apskaitos duomenys. Informacija.

14. Patikslintos Švėkšnos viaduko (u. k. 30647) vertingosios savybės. Informacija.

 

2012 m.

1. Patikslinti pastato (gaisrinės), esančio Lietuvininkų g. 22 (u. k. 15947), Šilutėje, apskaitos duomenys Kultūros vertybių registre, apibrėžtos teritorijos ribos, nustatytas regioninis reikšmingumo lygmuo. Informacija apie pastatą. 

2. Patikslintos pastato, esančio Lietuvininkų g. 24 (u. k. 15992), Šilutėje, vertingosios savybės, nustatytas regioninis reikšmingumo lygmuo. Informacija apie pastatą.

3. Patikslintos pastato, esančio Lietuvininkų g. 36 (u. k. 16062), Šilutėje, vertingosios savybės, nustatytas regioninis reikšmingumo lygmuo. Informacija apie pastatą.

4. Patikslinti Švėkšnos dvaro sodybos (u. k. 1015), parko vartų (u. k. 26187), tvoros (u. k. 26196), parko (u. k. 26198), esančių Švėkšnos mstl., Šilutės r., duomenys Kultūros vertybių registre, nustatytas nacionalinio reikšmingumo lygmuo. Informacija apie Švėkšnos dvaro sodybą.

5. Patikslinti apskaitos duomenys Žvejo namo (u. k. 2457) Suvernų k., Kintų sen. Informacija apie pastatą.

6. Patikslinti apskaitos duomenys apie Vaistinę (u. k. 2306) Vydūno g. 1, Šilutė. Informacija apie pastatą.

 

 

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"