Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Dėl 2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų

2017 m. balandžio 19 d. – gegužės 5 d. visi Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – NMPP). Šio patikrinimo metu buvo naudojami įrankiai: 2 klasei – skaitymo, rašymo ir matematikos testai; 4 klasei – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testai; 6 klasei – skaitymo, rašymo ir matematikos testai; 8 klasei – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai.

  Siekiant tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo aplinką ir ugdymo kokybę mokyklose ir savivaldybėje, buvo naudojami 4, 6, 8 klasės mokinių klausimynai. Jų duomenys leido apskaičiuoti šiuos rodiklius: patyčių situacijos mokykloje, mokinių mokėjimo mokytis, mokinių savijautos mokykloje, mokyklos kultūros ir kuriamos pridėtinės vertės. Mokinys klausimyną pildė, jei jo tėvai neprieštaravo ir savo sutikimą išreiškė raštu.

  Patikrinime dalyvavo vidutiniškai 93,5 proc. visų rajono 2, 4, 6, 8 klasių mokinių. Antros klasės mokiniams atliekant testus ir vertinant darbus dalyvavo juos mokantis mokytojas. 4, 6, 8 klasių mokinių darbus vertino mokyklos vadovo įsakymu sudaryta vertinimo komisija, vadovaudamasi Nacionalinio egzaminų centro parengtomis vertinimo instrukcijomis.

  Jau treti metai stebimi gerėjantys ketvirtokų pasiekimai. Aukščiausius pasiekimus mokiniai demonstruoja pasaulio pažinimo dalyko, gerokai geresnius net ir lyginant su šalies rezultatais – rašymo, matematikos.

  Didžiausią pažangą padarė šeštokai – ryškiai pagerėjo rašymo rezultatai: daugiau kaip 6 proc. padaugėjo pasiekiančiųjų aukštesnįjį pasiekimų lygį mokinių, beveik 18 proc. sumažėjo nepasiekiančiųjų patenkinamo lygio.

  Gerėja ir aštuntokų pasiekimai. Didžiausia padaryta rašymo pažanga – 7,8 proc. sumažėjo nepasiekiančiųjų patenkinamo lygio ir 9,4 proc. padaugėjo aukštesniojo pasiekimų lygio mokinių. Jau trejus metus stebimas didėjantis procentas mokinių, pasiekiančių pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį: gamtos mokslų – 75,5 proc., socialinių mokslų – 77,3 proc.

  Lyginant paskutinių dvejų metų rezultatus tarp miesto ir kaimo mokyklų, didesni skirtumai išryškėja ketvirtokų ir šeštokų skaitymo rezultatuose – kaimo mokyklose jie prastesni. Mažėja atotrūkis šeštokų rašymo ir matematikos, aštuntokų rašymo rezultatuose.

  Analizuojant atskiros klasės, atskirų dalykų surinktų taškų vidurkius, akivaizdu, kad daugiausiai taškų sugeba surinkti antrokai, prasčiausiai sekasi aštuntokams. Ketvirtokų visų testuotų dalykų vidutinis surinktų taškų vidurkis viršija šalies vidurkį, šeštokų viršija rašymo dalyko, o matematikos ir skaitymo – lygus šalies vidurkiui, aštuntokų skaitymo, rašymo, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – viršija, tačiau matematikos – 1,5 proc. žemesnis.

  Mokinių darbai buvo vertinami pagal įvairias veiklos sritis ir gebėjimų grupes. Rezultatai parodė, kad vieni iš žemiausių vis dar išlieka raštingumo rodikliai, todėl daugiau dėmesio reikia skirti šiai sričiai, taip pat aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui, skiriant mokiniams įvairesnes užduotis, sąmoningo skaitymo mokymui, mokyti atrinkti svarbiausią informaciją, skaitymo ir rašymo gebėjimus ugdyti per visus dalykus.

  Su visa Šilutės r. savivaldybės ataskaita galite susipažinti čia.

Informaciją parengė Švietimo skyrius

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"