Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Apie nacionalinę paramą galvijų augintojams

Pagal Žemės ūkio ministerijos pateiktą informaciją galvijų augintojams už 2013 kalendorinius metus bus skiriama nacionalinė parama ne tik už bulius (atsietoji specialioji išmoka), bet ir atrasta lėšų skirti paramą atsietoms skerdimo bei ekstensyvinimo išmokoms. Pastarųjų išmokų galvijų augintojai už 2012 m. negavo.

2013 m. liepą buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas, kuriuo Lietuvai leista už 2013 metus mokėti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą tokia pačia tvarka, kaip ir 2012 metais. Lietuvos Vyriausybei skyrus lėšas šioms išmokoms mokėti, žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna 2014 m. sausio 29 d. patvirtino Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius 2013 metais skyrimo taisykles (įsakymo Nr. 3D-57), Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus 2013 metais skyrimo taisykles (įsakymo Nr. 3D-56) ir Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisykles (įsakymo Nr. 3D-58).

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įvertinęs centrinėje duomenų bazėje turimus duomenis apie nustatytais ataskaitos metų laikotarpiais išmokoms gauti reikalavimus atitikusius galvijų augintojus ir jiems priskirtų išmokų skaičių, atrinks tuos, kurie bus tinkami šioms atsietosioms išmokoms gauti , pateiks jų sąrašus Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kad pastaroji galėtų pervesti pinigus į galvijų laikytojų sąskaitas. Potencialių gavėjų sąrašus VĮ Žemės ūkio  informacijos ir kaimo verslo centras perduos rajono savivaldybėms – čia bus galima sužinoti už kokį bulių, galvijų ir bulių ekstensyvinimo ataskaitos skaičių priskirtos išmokos.

Pagrindinis reikalavimas dėl atsietųjų išmokų už 2013 metus priskyrimo siejamas su valdos ar partnerystės įregistravimu ir žemės ūkio naudmenų 2013 m. deklaravimu. Kadangi šios visos išmokos atsietos nuo gamybos, jas skiriant nebus įvertinama, kiek galvijų laikytojas pardavė skersti ar eksportavo konkrečiai 2013 metais, tačiau bus apskaičiuojamos pagal tam tikrais ataskaitos metais gavusių išmokas gyvulių skaičiaus aritmetinį vidurkį.

Atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius gali tikėtis tie galvijų laikytojai, kurie už 2010 ir (ar) 2011 metus gavo specialiųjų išmokų už bulius. Ataskaitos skaičius, už kurį 2013 m. bus skaičiuojama specialioji išmoka už bulius, tai bulių, atitikusių reikalavimus specialiosioms išmokoms 2010-2011 m. gauti, skaičiaus aritmetinis vidurkis.

Atsietosios skerdimo išmokos bus skiriamos laikytojams, kurie ataskaitos laikotarpiu, t.y. 2004-2006 metais, gavo skerdimo išmokas už galvijus, o atsietos ekstensyvinimo išmokos – tiems laikytojams, kurie 2004-2006 m. gavo ekstensyvinimo išmokas. Ataskaitos skaičius, už kurį bus mokamos pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos skerdimo ir ekstensyvinimo išmokos už galvijus, tai galvijų, atitikusių reikalavimus nustatytoms skerdimo ir ekstensyvinimo išmokoms 2004-2006 m. laikotarpiu gauti, skaičiaus aritmetinis vidurkis.

Ataskaitos laikotarpio pieno kiekis, už kurį 2013 m. bus skaičiuojama atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, bus 2006-2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekis.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras skaičiuos atsietąją pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pieną pagal 2007-2008 kvotos metais rinkai patiektą pieno kiekį, jei gamintojas, be bendrųjų reikalavimų išmokoms gauti, atitinka ir visus šiuos reikalavimus:

1.  gavo paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ laikotarpiu nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d. arba gavo valstybės paramą ūkio plėtrai ir (ar) restruktūrizavimui arba investicijoms į žemės ūkio valdas, pagal nustatytas Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano arba bendrojo programavimo dokumento priemones laikotarpiu nuo 2006 m. birželio 15 d. iki 2007 m. kovo 31 d.2.  jeigu gamintojo 2007-2008 kvotos metais parduotas pieno kiekis yra didesnis negu 2006-2007 kvotos metais ir šis skirtumas yra ne mažesnis negu 2007 m. vidutinis karvių produktyvumas šalyje pagal Statistikos departamento duomenis (4708 kg.).

2014 m. vasario 3 dienos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-68 „Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną gyvulius ir pasėlius mokėjimo“ buvo patvirtinti 2013 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną, gyvulius ir pasėlius dydžiai.

2013 metų PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS  už  pieną, gyvulius ir pasėlius dydžių suvestinė

1.

AUGALININKYSTĖS SEKTORIUS

Išmokos dydis

1.1.

Atsietoji išmoka už javus, rapsus ir sėmeninius linus, Lt/ha

10

1.2.

Atsietoji išmoka už linus pluoštui, Lt/ha

150

1.3.

Atsietoji išmoka už baltyminius augalus, Lt/ha

45

2.

GYVULININKYSTĖS SEKTORIUs

 

2.1.

Atsietoji specialioji išmoka už bulius, Lt/vnt.

800

2.2.

Atsietoji išmoka už karves žindenes, Lt/vnt.

310

2.3.

Susietoji išmoka už ėriavedes, Lt/vnt.

26

2.4.

Atsietoji skerdimo išmoka, Lt/vnt.

30

2.5.

Atsietoji ekstensyvinimo išmoka, Lt/vnt.

30

2.6.

Atsietoji išmoka už parduotą pieną, Lt/t

65

Europos Komisijos sprendimu ir 2013 m. bus taikomas nacionalinių išmokų mažinimas, vadinamoji moduliacija. Vyriausybė, pritarusi Žemės ūkio ministerijos siūlymui, apskundė Europos Sąjungos Bendrajam Teismui tokį Europos Komisijos  sprendimą. Teismo prašoma panaikinti EK 2013 m. liepos19 d. sprendimą, kuriuo numatyta pritaikyti moduliaciją nacionalinėms išmokoms už 2013 m.

„Kol neturime teismo sprendimo ir nežinome, kada jį turėsime, privalome taikyti moduliaciją papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už 2013 m. Labai tikiu, kad Teismo sprendimas bus palankus Lietuvos ūkininkams. Dėl moduliacijos negautas lėšas jiems galėsime grąžinti tik po teismo sprendimo“, - sako žemės ūkio ministras prof. V. Jukna.

Visas šias išmokas Nacionalinė mokėjimo agentūra turėtų pradėti mokėti jau vasario mėnesį.

Laikytojai, kurie 2013 m. paveldėjo ūkį, ar ankstesniais metais jį perėmė pagal Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę, ar kitu būdu, tam, kad jie gautų prieš tai buvusiam valdos valdytojui skirtas išmokas, būtinai turi kreiptis į VĮ Žemės ūkio kaimo verslo centrą arba į savo savivaldybę su prašymu bei fakto įrodymo dokumentais.

Negavusieji išmokų laikytojai prašymus dėl jų paskyrimo galės teikti iki 2014 m. gegužės 31 d.

Žemės ūkio ministerija ragina visus gyvulių laikytojus pasidomėti, ar vasario – kovo mėnesiais jų banko sąskaitas pasiekė parama už galvijus ir parama už pieną.

Informaciją  gyvulių laikytojams  teikia Kaimo reikalų skyriaus specialistė Irena Omelienė  tel. 8 441 52306.

 

Informaciją  parengė: Irena Omelienė,  tel. (8441) 52306 el. p. irena.omeliene@silute.lt

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"