Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Informacija apie atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už bulius

Žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-350 buvo pakeistas specialiųjų išmokų už bulius skyrimo principas.

Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius 2012 m. skyrimo taisyklėse nurodoma, kad galvijų laikytojai, kurie šiemet bus deklaravę žemės ūkio naudmenas, įsiregistravę valdos valdytoju ar partneriu, specialiąsias išmokas gaus ne už kiekvieną nuo 2012 m. sausio 1 d. parduotą skersti į skerdyklą ar parduotą išvežti iš Lietuvos 9 mėnesių ir vyresnį bulių, o pagal 2010 ir 2011 m. gautų specialiųjų išmokų už bulius skaičiaus aritmetinį vidurkį. Bus nesvarbu, ar laikytojas nuo š. m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. bus realizavęs vieną, du, dešimt ar nė vieno buliaus, tačiau jam atsietos specialiosios išmokos už bulius bus skirtos pagal minėtąjį referencinį dviejų metų laikotarpį gautų išmokų skaičiaus vidurkį.

Jeigu laikytojas savo vardu 2010-2011 m. specialiųjų išmokų už bulius negavo, jam 2012 m. atsietoji specialioji išmoka galėtų būti skirta numatytais išskirtiniais atvejais ( ūkio paveldėjimas, ūkio perėmimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, ūkio perėmimas kitu būdu), bet su sąlyga, kad jis su prašymu nustatyti naują bulių ataskaitos skaičių kreipsis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą.

Jei laikytojas ūkį įgijo paveldėjimo būdu, prašyme turi būti nurodomas prieš tai buvusio ūkio savininko, gavusio specialiąsias išmokas už bulius, vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris ir paveldėjimo fakto įrodymo dokumentai.

Kai laikytojas  perėmė ūkį pagal KPP priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, prašyme turi būti nurodomas valdos perdavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris.

Kai laikytojas ūkį perėmė kitu būdu ( žemės plotą kartu su mėsai auginamais galvijais ir jų auginimui naudojamais pastatais arba be jų ), kartu teikiami du prašymai: ūkio perėmėjo prašyme turi būti nurodomas ūkio savininko, perdavusio ūkį , vardas, pavardė, asmens kodas, valdos numeris ir ūkio perėmimo fakto įrodymo dokumentai, o ūkio perdavėjo prašyme – pranešimas apie jam galėjusių priklausyti atsietųjų specialiųjų išmokų atsisakymą.

Kaimo reikalų skyrius prireikus padės laikytojams, negavusiems atsietųjų specialiųjų išmokų,  surašyti prašymus ir juos perduos Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Kaimo reikalų skyrius iš VĮ Žemės ūkio  informacijos ir kaimo verslo centro gavo atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius potencialių gavėjų sąrašus, todėl laikytojai jau gali sužinoti apie skirtas išmokas ( informacija teikiama tel. (8 441) 52 306).

Išmokos dydis bus nustatytas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

Informaciją parengė:
Irena Omelienė, el.p. i@pamarys.lt, tel. 52 306

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"