Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato (unikalus Nr. 8896-5006-0015) rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą, esantį Gluosnių g. 6B,...

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Gluosnių g. 6B, Šilutės m., Šilutės r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr. 8867/0006:19.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma. Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinės paskirties pastatai; būsima – prekybos paskirties pastatai.
  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, o naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai). T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.
  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB „Statyk pats“.
  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2021-10-19 iki 2021-11-04 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. rengėjo patalpose, esančiose Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel. 8 673 42503 ir Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.
  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2021-11-04 projektuotojui Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, el. paštu bartkus.tomas@gmail.com arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu ir viešo susirinkimo metu.
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas numatomas 2021-11-04 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo“, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/IjSVsr8mXO3h (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą, numatoma susirinkimo vieta – Šilutės seniūnijos salė, Lietuvininkų g. 17, Šilutė).

Informaciją pateikė T. Bartkaus projektavimo IĮ direktorius Tomas Bartkus.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, grafinė dalis, vizualizacija).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"