Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato (unikalus Nr. 8892-5004-7010), esančio Liepų a. 17, Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav., projektavimą

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Liepų a. 17 , Švėkšnos mstl., Šilutės r. sav.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma. Esama naudojimo paskirtis – administracinė; kategorija – neypatingasis.
  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: naudojimo paskirtis – kita, būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai). UAB „Klaipėdos projektas“ architektė / projekto vadovė Asta Kinderienė, el. paštas kinderieneasta@hotmail.com, tel. 8 672 16 150.
  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapija, Bažnyčios g. 6, LT 99381, Švėkšna, įmonės kodas 191282980.
  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-07-14 iki 2020-07-28 darbo dienomis 9.00 -17.00 val. UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, esančiose Kepėjų g. 11A, LT-91243, Klaipėdoje, tel. 8 672 16 150, Liepų a. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos seniūnijos patalpose ir Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.
  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2020-07-28 darbo dienomis 9.00 - 17.00 val. UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, esančiose Kepėjų g. 11A, LT-91243, Klaipėdoje, tel. 8 672 16 150, el. paštu kinderieneasta@hotmail.com bei viešo susirinkimo metu.
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas numatomas 2020-07-28 16.00 val. Švėkšnos seniūnijos patalpose, esančiose Liepų a. 24, Švėkšnos mstl.

Informaciją pateikė „Klaipėdos projektas“ architektė / projekto vadovė Asta Kinderienė

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, grafinė dalis).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"