Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Visuomenės informavimas apie numatomą elektros įrenginių rekonstravimo, gamybos, pramonės paskirties pastato griovimo ir energetikos pastato naujos statybos, esančių Beržų g. 16, Degučių k.,...

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Degučių k., Beržų g. 16.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma. Pastatas – Transformatorinė (unikalus daikto Nr. 8897-5012-2012), pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės.
  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, o naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai). UAB „Energetikos projektai”, įm. k. 300583958, PV Tomas Danielius (atestato Nr. 26478), el. paštas tomas.danielius@enpro.lt , mob. tel. 8 615 68 525, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas.
  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): AB „Energijos skirstymo operatorius“, į/k 304151376, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. 8 697 61852.
  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2021-02-11 iki 2021-03-02 projektuotojo patalpose, esančiose Islandijos pl. 217-8, 2 aukšte, LT-49165 Kaune, tel. 8 615 68 525, darbo dienomis nuo 9.00-16.00 val. ir Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.
  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: atskiru raštu iki 2021-03-02 el. paštu tomas.danielius@enpro.lt.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): projektinių pasiūlymų viešas aptarimas numatomas 2021-03-02 15.30 val. projektuotojo patalpose, esančiose Islandijos pl. 217-8, 2 aukšte, LT-49165 Kaune, nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rduCvrDIvHNzI0GLO0_KZVKKN038oL6wt

Prisijungus „chat“ laukelyje prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. tam, kad būtų galima įtraukti Jus kaip dalyvį (prisijungimo instrukcija pridedama).

Stendo įrengimo data: 202-02-12

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2021-03-03

Informaciją pateikė „Energetikos projektai” PV Tomas Danielius.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, grafinė dalis, vaizdinė informacija).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"