Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio, esančio Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Šilvių k., projektavimą

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Šilvių k. Sklypo kadastro Nr. 8844/0004:10 Pašyšių k.v.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma. Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis* – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai). Projektuotojas UAB „InComSystems“, įmonės kodas 110655934, Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius. Projekto vadovas Antanas Karanauskas, mob. +370 685 34 358, el. paštas antanas.karanauskas@gmail.com.
  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 243 08 82, el. paštas info@placiajuostis.lt.
  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-05-26 UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., tel. (8 5) 239 93 99, mob. +370 685 34 358 ir Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.
  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami raštu iki 2020-05-26 UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, Vilnius, el. paštu antanas.karanauskas@gmail.com bei viešo susirinkimo metu.
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas numatomas 2020-05-26 17.00 val., Juknaičių seniūnijoje (arba prie seniūnijos), esančioje Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutė r. sav.

Informaciją pateikė projekto vadovas Antanas Karanauskas.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, grafinė dalis).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"