Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus Šilutėje, Stadiono g. 10, Stadiono g. 10A,...

 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Statinių grupė 1 – susisiekimo komunikacijos, sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai, esantys Šilutėje, Istorinio parko teritorijoje – sklypuose, kurių kadastriniai Nr.8867/0012:106; Nr.8867/0012:112; Nr.8867/0012:107; Nr.8867/0020:183; Nr.8867/0020:184; Nr.8867/0020:206; Nr.8867/0020:201; Nr.8867/0015:13; Nr.8867/0016:41; Nr.8867/0017:184; Nr.8867/0017:182; Nr.8867/0020:203; Nr.8867/0020:189; Nr.8867/0020:175 (Stadiono g. 10); Nr.8867/0020:191; Nr.8867/0020:205; Nr.8867/0020:173 (Stadiono g. 10A); Nr.8867/0020:202; Nr.8867/0020:207; Nr.8867/0020:177; Nr.8867/0020:185; Nr.8867/0020:176; Nr.8867/0020:195; Nr.8867/0020:198; Nr. 867/0020:196; Nr.8867/0020:197; Nr.8867/0020:194; Nr.8867/0020:187; Nr.8867/0020:193; Nr. 8867/0020:190.

Statinių grupė 2 – sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai, esantys Šilutėje, Stadiono g. 12;

 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma.

Statinių grupė 1 – susisiekimo komunikacijos, sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai, esantys Šilutėje, Istorinio parko teritorijoje:

 1. Statinys 01 – įvažiavimo akligatvis, esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0020:205, Nr. 8867/0020:202, nedidelė dalis statinio patenka į sklypą Nr. 8867/0020:173 (Stadiono g. 10A); statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija; pogrupis – gatvės; gatvės kategorija – D3 - pagalbinė gatvė; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – statinio kapitalinis remontas; numatyti statybos darbai – važiuojamosios dalies konstrukcijos atskirų dalių ir asfalto dangos keitimas; apsaugos įrengimas dalyje per senvagę (virš pralaidos – Statinio 02); statinys pritaikomas pėsčiųjų, dviračių ir aptarnaujančio bei specialiojo transporto eismui; statinys pritaikomas ŽN;
 2. Statinys 02 – pralaida (per senvagę po įvažiavimu į salą), esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:202; statinio paskirtis – hidrotechnikos; statinio kategorija – neypatingasis; statybos darbų rūšis – statinio rekonstravimas; numatyti statybos darbai – pralaidos rekonstravimas – platinimas;
 3. Statinys 03 – pėsčiųjų - dviračių tiltas (vakarinis), esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0020:207, Nr. 8867/0020:195, Nr. 8867/0020:189; statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija; pogrupis – kiti transporto statiniai; statinio kategorija – ypatingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – metalinių tilto konstrukcijų, pagrindo ir apsauginių elementų statyba, tilto dekoratyvinio apšvietimo įrengimas; statinys pritaikomas pėsčiųjų ir dviračių eismui; statinys pritaikomas ŽN;
 4. Statinys 04 – pėsčiųjų - dviračių tiltas (šiaurinis), esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0020:197; Nr. 8867/0020:195, Nr. 8867/0020:194; statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija; pogrupis – kiti transporto statiniai; statinio kategorija – ypatingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – metalinių tilto konstrukcijų, pagrindo ir apsauginių elementų statyba, tilto dekoratyvinio apšvietimo įrengimas; statinys pritaikomas pėsčiųjų ir dviračių eismui; statinys pritaikomas ŽN;
 5. Statinys 30 – pėsčiųjų tiltas, esantis sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:183; statinio paskirtis – susisiekimo komunikacija; pogrupis – kiti transporto statiniai; statinio kategorija – neypatingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – metalinių tilto konstrukcijų, pagrindo ir apsauginių elementų statyba; statinys pritaikomas pėsčiųjų eismui; statinys pritaikomas ŽN;
 6. Statinys 05 – rekreacinis pėsčiųjų – dviračių takas saloje, esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0020:177, Nr. 8867/0020:185, Nr. 8867/0020:176, Nr. 8867/0020:195, Nr. 8867/0020:198, Nr. 8867/0020:196; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – tako konstrukcijos, pritaikytos sutapdintam pėsčiųjų, dviračių ir aptarnaujančio transporto eismui, statyba; tako danga – asfaltas; statinys pritaikomas pėsčiųjų, dviračių ir aptarnaujančio bei specialiojo transporto eismui; statinys pritaikomas ŽN;
 7. Statinys 06 – pramoginis dviračių takas (senvagės rytiniame krante), esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0020:194, Nr. 8867/0020:187, Nr. 8867/0020:193, Nr.8867/0020:190; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – statinio paprastasis remontas; numatyti statybos darbai – dėl didelių peraukštėjimų statinio trasoje, jame numatyti darbai apima viršutinio gruntinės dangos sluoksnio įrengimą, nekeičiant reljefo; statinys pritaikomas dviračių eismui; statinys ŽN nepritaikomas;
 8. Statinys 07 – rekreacinis pėsčiųjų – dviračių takas parke, esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0020:189, Nr. 8867/0020:175 (Stadiono g.10), Nr. 8867/0020:191, Nr. 8867/0020:203; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – statinio kapitalinis remontas; numatyti statybos darbai – tako konstrukcijos ir dangos keitimas; danga – asfaltas; statinys pritaikomas pėsčiųjų ir dviračių eismui; statinys pritaikomas ŽN;
 9. Statinys 08 – rekreacinis pėsčiųjų takas, esantis sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0012:106, Nr. 8867/0012:112, Nr. 8867/0012:107, Nr. 8867/0020:183, Nr. 8867/0020:184, Nr. 8867/0020:206, Nr. 8867/0020:201; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – statinio paprastasis remontas; numatyti statybos darbai – tako viršutinio gruntinės dangos sluoksnio įrengimas, nekeičiant reljefo; statinys pritaikomas pėsčiųjų eismui; statinys pritaikomas ŽN; remontuojamo Statinio 08 atskiros dalys, esančios sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0012:106, Nr. 8867/0012:107, Nr. 8867/0020:112, patenka į Šilutės miesto istorinę dalį (unikalus kodas 12331) bei į Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus (kodas 663) parką (kodas 23423);
 10. Statinys 09 – lauko teniso aikštelė, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:177; statinio paskirtis – sporto paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; aptvaro statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys pritaikomas neprofesionaliam lauko tenisui žaisti;
 11. Statinys 10 – universali sporto aikštelė, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:177; statinio paskirtis – sporto paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; aptvaro statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys pritaikomas neprofesionaliam krepšiniui, tinkliniui, mažajam futbolui ir žolės rieduliui žaisti;
 12. Statinys 11 – lauko treniruoklių aikštelė, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:177; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys ir jo įrenginiai pritaikomi įvairioms amžiaus grupėms treniruotis;
 13. Statinys 12 – aptarnavimo aikštelė, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:177; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir kombinuotos dangos statyba; statinys pritaikomas salos statinių ir joje planuojamų organizuoti renginių aptarnavimui; statinys pritaikomas ŽN;
 14. Statinys 13 – viešasis tualetas, esantis sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:177; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – pamatų pastatymas; inžinerinių tinklų privedimas; tualeto sumontavimas ant pamatų, vidaus inžinerinių sistemų prijungimas; statinys pritaikomas viešam naudojimui, eksploatuojamas ištisus metus; statinys pritaikomas ŽN;
 15. Statinys 14 – vaikų žaidimų aikštelė, esanti sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8867/0020:185, Nr. 8867/0020:177, Nr. 8867/0020:176; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys ir jo įrenginiai pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams;
 16. Statinys 15 – riedlenčių aikštelė, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:176; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys ir jo įrenginiai pritaikomi atskirai pramogų grupei;
 17. Statinys 16 – šunų treniravimo aikštelė su aptvaru, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0020:177; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir specialiosios dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys ir jo įrenginiai pritaikomi šunų treniravimui;
 18. Statinys 17 – poilsio aikštelė 1, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0017:184; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir betoninių trinkelių dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys pritaikomas pylimo trasa judančių pėsčiųjų ir dviratininkų poilsiui; statinys pritaikomas ŽN;
 19. Statinys 18 – poilsio aikštelė 2, esanti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0015:13; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės pagrindų ir betoninių trinkelių dangos statyba; funkcinės įrangos įrengimas; statinys pritaikomas pylimo trasa judančių pėsčiųjų ir dviratininkų poilsiui; statinys pritaikomas ŽN;
 20. Įrenginys 19 – įrenginys „Sveikatingumo takas“; numatyti darbai – plokščių elementų su įvairių faktūrų paviršiais įrengimas; įrenginys pritaikomas pylimo trasa judančių pėsčiųjų ir dviratininkų sveikatinimuisi;
 21. Įrenginys 31 – poilsio įrenginiai prie esamų paplūdimio tinklinio aikštelių, esantys sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0016:41; numatyti darbai – suoliukų, šiukšliadėžių įrengimas; įrenginiai pritaikomi aikštelių žaidėjų bei žiūrovų poilsiui;
 22. Įrenginys 32 – poilsio įrenginiai prie esamo miesto paplūdimio, esantys sklype, kurio kadastrinis Nr. 8867/0017:182; numatyti darbai – suoliukų, šiukšliadėžių, persirengimo kabinų įrengimas; įrenginiai pritaikomi paplūdimio lankytojų poilsiui;

Statinių grupė 2 – sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai, esantys Šilutėje, Stadiono g. 12:

I statybos darbų etapas – sklypo dalyje, kurios naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos – 19 653 m2; sklypo dalyje projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai:

 1. Statinys 22 – bendruomenės renginių aikštė; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštės pagrindų ir vejos dangos statyba; statinys pritaikomas bendruomenės renginių organizavimui;
 2. Statinys 23 – tribūna su viešo tualeto patalpomis; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – neypatingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – žiūrovų tribūnos su stogu ir viešo tualeto patalpomis statyba; statinys pritaikomas bendruomenės renginiams organizuoti;
 3. Statinys 24 – tribūna su pagalbinėmis patalpomis, skirtomis renginių dalyviams ir atlikėjams persirengti; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – neypatingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – žiūrovų tribūnos su pagalbinėmis patalpomis, skirtomis renginių dalyvių ir atlikėjų persirengimui statyba; statinys pritaikomas bendruomenės renginiams organizuoti;
 4. Statinys 25 – tribūna su pagalbinėmis patalpomis, skirtomis renginiams aptarnauti; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – neypatingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – žiūrovų tribūnos su pagalbinėmis patalpomis, skirtomis renginių aptarnavimui statyba; statinys pritaikomas bendruomenės renginiams organizuoti;
 5. Statinys 26 – kiemo aikštelė; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės, apimančios statinių aptarnavimui skirtus privažiavimus, priėjimus ir aikšteles, statyba; statinys pritaikomas bendruomenės renginiams organizuoti;
 6. Statinys 27 – tvora; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – metalinės tvoros, sklypo funkcinėms zonoms atskirti, statyba;
 7. Statinys 28 – tvora; rekonstruojama esama sklypo tvora (statinio unikalus Nr. 4400-2853-1139); statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – rekonstravimas;

II statybos darbų etapas – sklypo dalyje, kurios naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos – 25 463m2; sklypo dalyje projektuojami sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai:

 1. Statinys 20 – bėgimo takas su lengvosios atletikos sektoriais; rekonstruojamas esamas statinys (statinio unikalus Nr. 4400-2853-1706), padalinant jį į du atskirus statinius; statinio paskirtis prieš rekonstravimą – kitos paskirties inžinerinis statinys, po rekonstravimo – sporto paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – prieš rekonstravimą – neypatingasis, po rekonstravimo – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – rekonstravimas;
 2. Statinys 21 – lauko teniso aikštelė; rekonstruojamas esamas statinys (statinio unikalus Nr. 4400-2853-1706), padalinant jį į du atskirus statinius; statinio paskirtis prieš rekonstravimą – kitos paskirties inžinerinis statinys, po rekonstravimo – sporto paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – prieš rekonstravimą – neypatingasis, po rekonstravimo – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – rekonstravimas;
 3. Statinys 29 – kiemo aikštelė; statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys; statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis; statybos darbų rūšis – naujo statinio statyba; numatyti statybos darbai – aikštelės, apimančios statinių aptarnavimui skirtus privažiavimus, priėjimus ir aikšteles, statyba; statinys pritaikomas ŽN.
 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai): projektuotojas – pagal jungtinės veiklos sutartį – UAB „Nemuno deltos projektai“ ir UAB „Tiksli forma“; pagal sutartį įgaliotas Projektuotojo atstovas – UAB „Nemuno deltos projektai“, Turgaus g. 5, LT-99132, Šilutė, el. paštas info@deltosprojektai.lt; tel. (8 441) 51 443;

Projekto vadovė Alma Čepienė; Statinio architektai: Alma Čepienė, Birutė Gedrimienė, Jokūbas Fišeris, Ignas Autukas; el. paštas alma@ndp.lt; tel. (8 441)  61 644.

 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 79 266 el. paštas administracija@silute.lt, atsakingas asmuo – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Modestas Rauktys, tel. (8 441) 79 234, el. paštas modestas.rauktys@silute.lt.
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2019-02-26 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Šilutės seniūnijos patalpose, esančiose Šilutėje, Lietuvininkų g.17, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.

 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2019-02-26 17.00 val. bei viešo susirinkimo metu pagal sutartį įgaliotam Projektuotojo atstovui – UAB „Nemuno deltos projektai“, Turgaus g. 5, LT-99132, Šilutė, el. paštas [email protected]; tel. (8 441) 51 443; el. paštas alma@ndp.lt; tel. (8 441) 61 644;
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas numatomas 2019-02-26 17.00 val. Šilutės seniūnijos patalpose, esančiose Lietuvininkų g. 17, Šilutėje.

Informaciją pateikė projekto vadovė Alma Čepienė.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, grafinė dalis, vaizdinė informacija).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"