Meniu
Šilutės rajono savivaldybė
Lt En

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Šilvių k.

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Šilvių k. Sklypo kadastro Nr. 8844/0004:10.
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma. Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis* – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai). Projektuotojas UAB „InComSystems“, įmonės kodas 110655934, Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius. Projekto vadovas Antanas Karanauskas, tel. +370 685 34 358, el. p. antanas.karanauskas@gmail.com.
  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 243 08 82, el. p. info@placiajuostis.lt.
  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, Savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-03-24 UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., tel. (8 5) 239 93 99, mob. +370 685 34 358 ir Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.
  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2020-03-24 UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, Vilnius, el. paštu antanas.karanauskas@gmail.com bei viešo susirinkimo metu.
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas numatomas 2020-03-24 17.00 val., Juknaičių seniūnijoje, esančioje Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutė r. sav. (papildoma informacija - vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 62 punktu, projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo 2020-03-18 prašymą Nr. 02-55 „Dėl visuomenės informavimo procedūrų nutraukimo“ nutraukti visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami).

Informaciją pateikė projekto vadovas Antanas Karanauskas.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, grafinė dalis).

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"