Meniu
Šilutės rajono savivaldybė

Visuomenės informavimas apie numatomą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km projektavimą

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

- Krašto kelias Nr. 206 (unikalus Nr. 4400-5498-9738, žemės sklypo kadastro Nr. 8840/7001:2 Pagrynių k.v), esantis Šilutės r. sav. teritorijoje.

- Rusnės gatvė (unikalus Nr. 4400-5498-9749), požeminė perėja, nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai (žemės sklypo kadastro Nr. 8867/7001:24 Šilutės m. k.v.), esantys Šilutės r. sav. teritorijoje.

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma. Kelias Nr. 206 Šilutė-Rusnė – Kelių, ypatingasis. Rusnės gatvė – Gatvių, ypatingasis. Požeminė perėja – kitų transporto statinių, ypatingasis. Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai – inžinerinių tinklų, neypatingasis.
  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas. Žemės sklypo (kadastro Nr. 8840/7001:2 Pagrynių k.v), esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Žemės sklypo (kadastro Nr. 8867/7001:24 Šilutės m. k.v.), esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai). MB „Lignumbaltica“, įm. kodas 304995610, projekto vadovas Ramūnas Vaičekauskas, el. paštas info@lignumbaltica.lt, tel. Nr. +37061806887.
  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, Vilnius 188710638, el. p. lakd@lakd.lt tel. Nr. +37052329600.
  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel. Nr. +37044179266, darbo dienomis ir darbo valandomis (8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val.) ir Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt.
  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų). Nuo pranešimo Savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2022-01-18 el. paštu info@lignumbaltica.lt, Uosių g. 10A, LT76244, Šiauliai. Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.
  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Viešas susirinkimas numatomas 2022-01-18 17.00 val. nuotoliniu būdu prisijungus prie Microsoft Teams platformos. Teams pasijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmYyNjU3ZmYtMjE2ZS00MzRkLWE2MDYtY2IzYzIxZWJiOTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2371e01-ab5b-47f4-8c6b-d35989329e0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a45e3c51-4e13-4487-8723-07ead834a3ce%22%7d

Informaciją pateikė MB „Lignumbaltica“ projekto vadovas Ramūnas Vaičekauskas.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, grafinė dalis Nr. 1, Nr. 2).

social media link social media link

Naujienlaiškio prenumerata

Įveskite el. paštą
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading
© Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"